I když má Liga severu prvního černošského senátora, je nadále xenofobní a krajně pravicovou

Za krajně pravicovou, silně populistickou a nenávistí překypující Ligu severu se do tamějšího senátu dostal první černoch, a tak si někteří myslí, že fanatičtí odpůrci migrantů a lidských práv nebudou tak zlými, když do svých řad přijali nigérijského rodáka čtyřicet let pobývajícího na Apeninském poloostrově.

Jenže první zdání nemusí být tak jasné, jak se na první pohled může zdát. Salviniho Liga severu je xenofobní, i když jeden z jejich členů neodpovídá otřepaným předsudkům o rasismu a xenofobii, kdy si někteří lidé myslí, že představitelé minorit nemohou být fobiky, protože díky své odlišnosti mohou být oběťmi nejrůznějších nenávistí. Ale odpůrcem lidskosti, vyvolávačem záště vůči předem vybrané části obyvatel může být kdokoli bez ohledu na rasový, náboženský, kulturní, či jakýkoli jiný původ.

Dvaašedesátiletý Toni Iwobi se během svých studií oženil s Italkou a později také na jihu Evropy založil svou IT firmu. V devadesátých letech zastupoval jako komunální politik ve Spiranu Ligu severu, aby o několik desítek let později vedl Salviniho národní výbor pro přistěhovalectví, ve kterém působí původně Afričan, dnes Ital jako jeden z hlavních tvůrců radikálních plánů Ligy severu týkající se otázek uprchlíků a přistěhovalectví. Pod Iwobiho taktovkou vznikají stranické plány na deportace migrantů a využívání pobídek k tomu, aby se ze země za programu repatriací dostalo co nejvíc přistěhovalců, mezi kterými jsou také Nigérijci.

Přistěhovalec, zahraniční rodák pojímající za ženu Italku připravuje projekt nelidskosti pro ostatní přistěhovalce, jež by nakonec mohli mít podobný nápad jako Iwobi. 

Lidé, jako je zmiňovaný černoch, jsou pro populistické partaje a politická hnutí doslova darem. Bortí navenek odpudivý nádech, i když sami mívají radikální názory a neuznávají základní principy demokratického a svobodného světa.

S Iwobim díky jednotlivým článkům se Liga severu alespoň v počátečních dnech po volbách stává méně zlou i v zahraničí, kde bulvár, ale také solidní noviny poukáží na paradox černocha v jinak fobické partaje. 

Hlavní strůjce protiuprchlického stranického dogmatu po celou dobu vytváří pravidla pro to, jak obejít nařízení Unie, aby Itálie v zájmu populismu nemusela přijímat další uprchlíky a migranty.

Když jako předseda radikální strany máte na sobě tričko z nápisem “stop invazi” a držíte u toho za ruku černocha, vypadá to méně xenofobní, než kdyby na druhé straně postával kdokoli bílý. Politika je o symbolech a v tomto případě symbolika může zapracovat přímo skvěle. Když někdo řekne: “oni jsou trapní rasisté”, členové, sympatizanti mohou vytáhnout zmiňovanou momentku s akcentem na to, že to není pravda.

Když je Toni Iwobi dotazován novináři na to, jak to má s migrací a uprchlíky, jednoduše odvětí, že legálové usilující o integraci mu nevadí, ale ti, co přicházejí nyní, jsou pro něj znaky “tajné invaze”, protože nově příchozí překračují hranice, moře bez dokladů a hodlají v zemi nelegálně zůstat.

Vysoký představitel radikálů jedním dechem za pomoci svých úvah popírá mezinárodní právo na azyl, na útočiště před útrapami a válečným běsněním. A to je na tom to nejsmutnější, protože legalita i nelegalita se stává pojmem extrémistů, kteří z médií známá slovíčka naplní pěkně po svém. Díky tomu Iwobi nevidí nic špatného na předvolební kampani se sloganem “Stop invazi”.

Jak se asi černošský člen Ligy severu cítí, když předseda partaje  v médiích odmítá všechny neitaly, muslimy a všude trousí úvahy inspirované Trumpem se sloganem “Italian First”.

Přestože člen Ligy severu Attilio Fontana kdysi prohlásil, že přistěhovalectví do Itálie ohrožuje přežití “naší bíle rasy”, Iwobi odmítá, že by jeho partaj byla rasistická, protože on sám se v ní cítí skvěle a ostatní partajníci k němu chovají úctu.  

To je opravdu zvláštní přístup k rasismu…ale není ničím až zas tak zvláštním. Pokud se člen minority stává členem xenofobní a rasisticky vystupující politické strany, nebo hnutí a má tam určité postavení, potom přivírá oči před rasismem vůči ostatním, dokud se rasismus nedotkne jeho samotného.

Ostatně, samotný Iwobi ve Fontanově vyjádření o “ohrožení přežití naší bílé rasy” nevidí žádný rasismus, ale jenom obyčejné vyjádření o “italské kultuře”. Když “architekta” radikálních protipřistěhovaleckých a protimigračních plánů nevykolejí ani podobné hlášky, tak potom si fobici mohou dovolit skutečně cokoli. a nově zvolený černošský senátor bude nadále loajálním straníkem, ať se kolem děje téměř cokoli.

Předseda Ligy severu, Mateo Salvini, o Iwobim pro Rai News prohlásil, že tento muž pro legální přistěhovalce za jediný měsíc udělal víc, než první italská černošská ministryně Cécile Kyengeová za celý svůj život. Kdyby se tato žena nesetkala na veřejnosti s tak velkou vlnou rasismu, možná by ve svém postu zůstala déle, než po odporných útocích, kdy například jeden milovník bílé nadřazenosti na političku hodil banán s odporným komentářem navrchu.

Člen Ligy severu Roberto Calderoli zmiňovanou političku dokonce přirovnal k orangutanovi. Byl to další rasistický výpad jednoho z partajníků a senátorů zároveň.

Možná i zde novopečený senátor Iwobi jako pouze vysoce postavený člen Ligy severu ani v tomto nemístném chování neviděl nic špatného.

Podobně to možná vidí samotný Salvini, který prohlásil, že rasismus se nachází je na politické levici. Jenže mnoho rasistů je nejen ve stranických návrzích také uvnitř Ligy severu, ale to milovníci ultranacionalismu vůbec nevnímají. Škoda jen, že je samotný Toni Iwobi katolíkem. Zapomněl na poslání křesťanství, aby ve jménu nekřesťanských hodnot prosazoval ďáblovo zlo, jemuž se v rámci Ligy severu zasvětil.

Ale co, nakonec stačí prohlásit: “pocházím z Nigérie a vím jak to chodí” a na všechno je rázem v zájmu populismu zapomenuto…pokud si ovšem nevšimnete zápachu uvnitř a kolem Ligy severu.