Místo hejtění Antify by se měl Zdeněk Chytra zamyslet sám nad sebou

Kdyby český ultranacionalista Zdeněk Chytra zažil hrůzy nacistického Německa, možná by přestal přirovnávat Antifu k Hitlerovým SA jednotkám, které by rozhodně nenechaly oběť své nenávisti naživu, nebo ve zdravém stavu. 

Holohlavý mužík s čepičkou na hlavě a Radkou Hladíkovou poblíž nevypadá na videu zveřejněném na sociálních sítích jako někdo, kdo by se běžně stával obětí krutého fyzického násilí, nebo snad jakéhokoli bezpráví. Čech pracující a žijící v Německu, známý z podpory populistických a nahnědlých témat si na facebookovém videu stěžuje, že v blízkosti berlínského bydliště údajně Antifa vylepila na zábranu u chodníku informační letáčky s tím, kdo v blízkosti bydlí.

Kdyby Chytrovo jméno nebylo na letáčku uvedeno hned před jménem mužíka na fotce z nalepeného letáčku, možná by se český radikál nad tím vším ani nepozastavil. Odpůrce uprchlíků, islámu, multikulturalismu a pomocník při vylepování propagačních materiálů AfD byl označen za nácka…jak drzé, že? Jestli je to správné, je čistě na vašem uvážení.

Nicméně, tak málo stačí, aby odpůrci extrémismu byli během vteřiny překresleni do podobenství SA manů…Možná by se měl Zdeněk Chytra před nálepkováním antifašitů raději zamyslet sám nad sebou…nad tím, co dělá, s kým se stýká, do čeho se zapojuje, jakou rétoriku volí…náckem asi není, ale ultranacionalistou ano.

Pokud se podíváte na Marcuse Bischoffa a jeho minulost, vůbec není divu, že antifašisté upozorňují obyvatele dotčených čtvrtí na to, kdo se v jejich blízkosti pohybuje.

Marcos Bischoff(muž s brýlemi a copánkem), zdroj: http://antiratage2010ohv.blogsport.de/images/bischoff_oeltze_03.jpg

Ano, polepovat sloupky na okraji chodníku s upozorněním, že poblíž v ulici bydlí nácek s uvedením jeho adresy není fér a rozhodně to není podle zákona, ovšem na druhou stranu Marcus Bischoff také není žádné neviňátko. Má za sebou poměrně dlouhou extrémistickou “kariéru”.

Podle některých svědectví byl Marcus Bischoff, dnes již ve ve středních letech, součástí ozbrojených neonacistických skupin, kde působil jako aktivní člen. Podle pamětníků je tento člověk přímo zodpovědný za útoky vůči odpůrcům a ideovým nepřátelům nacionálního socialismu. Konkrétně se roku 1993 Marcus Bischoff jako člen “Bílého árijského odporu” dopustil s granátem v ruce útoku na ubytovnu migrantů.  V devadesátých letech dvacátého století se podílel jako dobrovolný žoldnéř na bojích ve válce v Chorvatsku proti muslimům a jiným minoritám. V současnosti je tento muž členem krajně pravicové, pangermánsky zaměřené a vysoce nenávistné politické strany NPD v Pankowě.

Německo má své historické stigma, a tak není divu, že antifašisté reagují vůči představitelům krajní pravice trošku přehnaně, protože existuje velmi reálné historické svědectví, co by se mohlo stát, kdyby neonacisté a představitelé krajní pravice dostali svůj prostor.

Z určitého úhlu pohledu je Chytrovo video tragikomicky zábavné. Nejprve se český přistěhovalec v Německu stýká s představiteli xenofobní a extrémistické scény, aby se později podivoval nad tím, že je “v hledáčku” odpůrců radikalismu.

Jako kdyby akce s reakcí najednou přestala v Chytrově mysli existovat. Adresa se rázem stává osobním údajem, i když jím není a samotný muž s čepičkou jak z ruského filmu je nerad, pokud je házen do stejného kotle extrémistických radikálů – “nácků”, zatímco se svou kamarádkou z Čech vysedává u kávy při čekání na Syřana, který tvrdí, že se v Sýrii cítí bezpečněji, než v Berlíně.

Možná by oba dva místo vysedávání u laskomin v kavárně měli chytit příležitost za pačesy a vycestovat do země, o které rozšiřují, že je tam bezpečněji než v Berlíně. S první bombou, s prvním ohrožením života by bleskurychle pochopili, že rozšiřovali totální blbosti, protože v hlavním městě Německa nepadají z nebe bomby a na střechách nevysedávají odstřelovači, nebo ulicemi nepochodují šílenci z Daeš.

Zdeněk Chytra na svém webu Freedom for Europe neustále cituje z pochybných zdrojů negativní zprávy o islámu, uprchlících, takže není divu, že negativní informace “sbírá” od nejrůznějších existencí. Místo podivování se nad praktikami Antify, by se měl tento člověk zamyslet nad sebou samým, co podporuje a především co hlásá.