Pokrčil by Miloš Zeman rameny, kdyby útočníci na Afričana byli teroristy?

Podle Miloše Zemana k nějakému tomu rasistickému útoku může kdykoli dojít, a tak bychom se neměli, podobně jako nejvyšší ústavní činitel státu, rozčilovat nad tím, když rowdies Sigmy Olomouc zaútočí na počítačového odborníka. 

Ze Zemanových slov na diváka vyčuhuje slušnočeská rétorika, ve které útočníky byli možná bílí Češi…tedy slovníkem slušnočechů Slované slovanské kultury, a proto bychom se raději měli všímat podle hradní optiky jiných jevů, nad nimiž trnou proruským pohůnkům zuby hrůzou.

Myslím si, že k obdobným útokům čas od času dochází bez ohledu na barvu pleti, protože fotbaloví fanoušci, jak jsem řekl mnohokrát, jsou lidé, kteří se nekontrolují, a dokonce bych řekl, že jsou to v podstatě chuligáni.

Zdroj: Miloš Zeman v rozhovoru pro Parlamentní listy

A pokud by přeci jen mělo dojít na prezidentské komentování nechutné události z tramvaje číslo šest, přichází na řadu další generalizačně zastíněný pohled, ve kterém je každý fotbalový fanoušek přirozeným chuligánem, nebo snad rasistou ochotným s citronem v ruce zaútočit vůči všem jinak zabarveným, nebo se snad odlišně chovajícím. Člověk opravdu nevychází z údivu nad tím, jak chatrně a hloupě Miloš Zeman přemýšlí o svém okolí. Miliony Čechů byly semlety do masokostní moučky radikalismu, zatímco skalní Milošovi fanoušci toto významné pochybení mlčky přejdou, nebo se podobně jako hlava státu podiví nad tím, proč fotbalová utkání stráží policisté, nebo tuny pořadatelských ochranek, když fotbaloví fanoušci nejsou chuligány.

Parlamentní listy jsou příhodné médium pro prezidentské fauly na část obyvatelstva, protože tento podivný plátek dá prezidentu republiky takové otázky, o jaké ve skutečnosti stojí. A pokud se zde objeví xenofobní zemanovské hlášky, jsou potom tyto štěky vítány jako skvělá příležitost ke zvýšení čtenosti a zájmu o proruské, velmi nahnědlé médium čas od času vyzývající k hejtování vůči lidskoprávním aktivistům, tak jak tomu bylo v případě Evy Zahradníčkové.

Miloš Zeman říká, že k rasistickým útokům dochází, jako kdyby široko daleko neexistovali žádní viníci, nebo snad lidé, na které bychom neměli po právu ukázat jako na černé kaňky na národním kabátku.

Pokud hlava státu takto vystupuje vůči rasistům, reagovala by stejně v případě teroristického útoku, kdy by rowdies s rasismem v srdci prohlásilo v hromadném dopravním prostředku na konci svého řádění “Allahu Akbar”?

Někteří útočníci v západní Evropě takto s oblibou sobě vlastní zakončují své řádění, aby zastínili své nízké pohnutky. Vygradují za pomoci vhodných slovíček své snažení na “vyšší level”, aby se o nich hovořilo jako o teroristech…těch, proti kterým například Donald Trump ordinuje ve svých vystoupeních Guantanamo, nebo doživotní tresty. Často násilník, rasista podnikající útok s islamisty nemá nic společného…ale to se divák v televizi nedozví.

Kdyby šašci nemající s fotbalem nic společného vykřikovali “Allahu Akbar”, určitě by Zemanova reakce nebyla tak klidně stoická….a určitě by hvězdička domácích slušnočechů neřekla nic v tom smyslu, že k tomu prostě ve společnosti dochází. Hradem by třásl hysterický řev požadující nejvyšší tresty a na Hrad by mířili příslušníci Sobotkovy vlády, zatímco by Barrandov s Primou sledoval přímou cestou Zemanovu linii odmítající terorismus v Česku. 

Stát uprostřed Evropy by stihlo další kolo mánie, i kdyby nakonec policie s nejrůznějšími novináři národu sdělila, že skupina několika útočníků neměla nikdy nic společného s islamistickými teroristy. Okamurův protofašismus by nabíral na síle a situace by i za přispění Hradu ve společnosti gradovala ve jménu generalizací podobných těm, se kterými se naši předci mohli setkat na konci první a v průběhu druhé republiky.

Ono by možná stačilo, kdyby těmi útočníci nebyli majoritáři, ale třeba romští fotbaloví rowdies, pokud by takoví existovali. Ani zde by Miloš Zeman neříkal, že k takovým útokům prostě dochází…

Prezident republiky by možná rozšířil své hypotézy o tom, že 90 procent nepřizpůsobivých jsou Romové o nové další pokračování, ve kterém by se vděční rasisté spokojili s dalšími tvrzeními vykasanými z prezidentských záhybů. Z naprosté většiny Romů by se stali násilníci a Zeman by brojil ještě více proti romským spoluobčanům, protože potenciální voliči přesně takovou rétoriku chtějí.

Nedej bože, pokud by útočníky byli uprchlíci, nebo pokud by mezi nimi byl Čech původem z blízkovýchodní, nebo africké země. Ani tady by Zeman zcela určitě nemlčel a nepokrčil jen tak pasivně rameny s tím, že k tomu prostě dochází.

Slušnočeská rétorika obsažená v prezidentských zvoláních si žádá na takové činy ostrou reakci, kdy je nežádoucí, aby se jen tak suchopárně tvrdilo, že z nebeské hůry, nebo snad z pekelných komnat k takovým činům dochází. Viník by byl pražen doslova za živa slovními obraty bez ohledu na spravedlivý proces, který by mohl být nepřímo narušovaný prezidentskými komentáři k případu v nejrůznějších televizních pořadech…Zeman by poukazoval na nebezpečí uprchlíků a ostatní parlamentní strany by se populisticky hlásily k prezidentskému “odkazu”, i když si třeba vysocí představitelé jednotlivých partají doposud mysleli něco jiného. Krajně pravicová demagogie by oslavovala své vítězství, zatímco by demokracie šla do nejniternějšího rohu v místnosti.

Milošovy reakce jsou populistické. Určitě v nich není viník jako viník…zvlášť, pokud s obtížemi pohybující se Zeman chce být dalším českým prezidentem, i když při jednotlivých veřejných vystoupeních ochranná služba Policie ČR vypadá jako sociální ústav zaopatřovatelů.

Bývalý důchodce z Vysočiny dal přednost nepřímé ochraně rasy před reálným komentováním situace, kdy je naprosto nepřípustné, aby kdokoli byl napadán kvůli barvě pleti, původu, náboženství, nebo sexuální orientaci. 

Svým vystoupením stejný Miloš Zeman dal najevo, že v Čechách dlouhodobě žijící cizinci, nebo lidé narození v jiné zemi nemají pro Hrad vysokou cenu, protože přednost nepřímo dostávají rasističtí útočníky, jejichž činy se občas stávají. 

To je velmi smutné. Snad příští prezident republiky bude jednat úplně jinak, protože Česká republika si zaslouží mnohem víc, než co současné osazenstvo Pražského hradu v současnosti nabízí.