Policisté, nebo učitelé na kandidátkách radikálů jsou potenciálním ohrožením demokracie

Volby při pohledu na volební lístky jednotlivých politických stran a hnutí nabízejí opravdu podivný pohled na svět, když na jednotlivých kandidátkách převážně krajně pravicových a eurofobních politických subjektů vystupují profese, u kterých byste neočekávali radikální názory.

Jedním z typických příkladů By mohlo být politické hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury, kde není nouze o všeobecně uznávané profese, u kterých radikální názory politického hnutí, jehož jsou jednotlivé osoby také členy, mohou představovat významnou překážku ve výkonu práce.

K mání na severočeské kandidátce Ústeckého kraje na prvním místě je například učitelka a zastupitelka Tereza Hyťhová, nebo na třetí pozici se o zákonodárnou moc uchází preventista městské policie Ing. Bc. Dominik Hanko. Člověk mající blízko k policejní práci se rozhodl věnovat ve svém soukromí myšlenkám plným lží, polopravd a účelových překreslování. Jak by se pan inženýr Hanko zachoval, kdyby během svého výkonu práce preventisty u měšťáků narazil na muslima, nebo uprchlíka? Choval by se k němu jinak? Neporušil by díky svému politickému přesvědčení zákony, nebo interní předpisy, jimiž se policisté musí řídit?

Z určitého úhlu pohledu je docela nepochopitelné, že se někdo, kdo by měl předcházet páchání přestupků, trestných činů a měl by odmítat z titulu svého pracovního zaměření xenofobní a islamofobní floskule, dá “do služeb” politickému hnutí, jehož názory velmi často balancují na hranici zákona a mnohdy neviditelnou čáru dávno překonaly. Necítí pan Hanko někde v pozadí myšlenkových pochodů střet zájmů?

Lidé veřejně se hlásící k populismu a radikalismu by neměli zastávat místa městských policistů, protože je zde poměrně reálné riziko, že dojde k profesnímu selhání, kdy místo profesionality zvítězí rétorika o okupačních armádách. To by bylo v zájmu demokracie velmi nebezpečné.

Podobné je to v případě učitelky, učitele kandidujícího na “soupisce” krajně pravicových politických hnutí. Jak takový člověk může ve školách vychovávat mládež, když minimálně svým členstvím, například v SPD, dává najevo svůj názor k uprchlíkům, islámu, muslimům a dalším nejrůznějším minoritám? Koneckonců, když přijde čas například v dějepisu na výklad o vzniku islámu, nebo v rámci občanské nauky se mají žáci seznámit s odlišnostmi kultur, může xenofobní a islamofobní pedagog z Okamurova politického hnutí mládež vychovávat k nenávisti vůči jinakosti, lidským právům a Evropské unii, což není pro celou společnost s výhledem na budoucnost národa i státu vůbec žádoucí.

Samozřejmě, každý má právo na vlastní názor, ale přeci jen u strážníků, lékařů, učitelů, právníků, sociálních pracovníků a dalších společensky významných profesí je veřejná prezentace xenofobních názorů, ať už přímá, nebo nepřímá, nežádoucí, protože ohrožuje demokracii a budoucnost České republiky. Kdyby byl pan Hanko policistou Policie ČR, nemohl by se politicky angažovat. Ale jako městský policista není podle zákona ve služebním poměru, a tak Hankova ekvilibristika v xenofobním politickém uskupení sice  neodporuje zákonu, avšak morálně je neslučitelná.

Volič by si měl více všímat, kdo všechno je na kandidátkách nedemokraticky vystupujících stran a politických hnutí, protože ochrana lidských práv a demokracie jsou v zájmu nás všech.