Petr Hampl to “zkouší” s bílými heterosexuálními muži

Petr Hampl je podobně jako okolí sdružující se kolem Martina Konvičky a obšírného Měšťana sebrankou neschopných krajně pravicových štváčů, o které nemá široká veřejnost zájem. Pánové si sepisují slovíčka nenávisti na sociálních sítích, zatímco by bývali mile rádi, kdyby se mohli blýsknout minimálně přesně tak, jak tomu bylo v časech Bloku proti islámu, nebo v období vzniku české variace na Alternativu pro Německo, než celý projekt vinou tvůrců zanikl dřív, než spatřil světlo světa.

Když netáhne čistá a nefalšovaná nenávist vůči všemu muslimskému a islámskému, přichází řada na pokusy v oblasti sexuality, o které by možná nejeden činovník jmenované skupinky virtuálních extrémistů mohl psát sáhodlouhé příběhy jako když bičem mrská. Ostatně, kdo z milovníků krajní pravice, rasismu a kremelského přitakání není hrdý na svou bílou heterosexualitu?

Z obecného pohledu se dá říct, že téměř všichni radikálové jinak pokřikující “Čechy Čechům” se dmou pýchou nad svou bělostnou kůží a samozřejmě sexuálním apetitem, s nímž se zvláště pánské osazenstvo v hospůdce na růžku chlubí, jako rybáři s dvacetimetrovým úlovkem na udici.

Když se začne upřednostňovat rasová nadřazenost doplňovaná o ponižování ostatních sexuálních orientací a minorit naplňovaná obavami ze zániku bílé rasy, vzniká potenciální prostředí pro ostatní rasistické a xenofobní názory, s nimiž Hampl s Měšťanem nemají žádný problém. 

A přesně to tvůrci “Sdružení přátel bílého heterosexuálního muže” velmi dobře vědí. Skrze čistou suverenitu rasismu a prosazování heterosexuality nad cokoli jiného se otevírají cestičky k oslovení nejen islamofobů, neofašistů, neonacistů, čechoslovakistů, proputinovců a dalších extrémistů, před kterými by se Hampl a spol mohli tvářit jako nová sjednotící síla prozatím uklizená souběžně na stranu útesu, aby se později mohla dostat do jiných pozic, z nichž by teoreticky mohl vzniknout jiný, třeba do voleb kandidující prvek.

Alespoň takový je zcela nepochybně sen lžisociologa Petra Hampla, Měšťana a dalších. Proto se 6. října 2017 v hostinci U Vodoucha koná ustavující sjezd “Sdružení přátel bílého heterosexuálního MUŽE”.

Zdroj: http://www.normalman.cz/

Přítomní se v malém sálku pasují na ochránce bílé rasy a dost možná by po vzoru nejrůznějších sekt pustili fantazii na špacír po vzoru kopulačního setkání, aby opravdu bílá rasa nezahynula, i když u některých ze zúčastněných tu bělobu musíte hledat s velkým zadostiučiněním.

Ale jak se zdá, o sexu tohle setkání na Jagelonské 21 nebude ani omylem. Den heterosexuálního bílého muže byl vyhlášen na 10. května 2017 a od té doby se rasisté zapojení do projektu snaží vycházet na veřejnost s novou obdobou extrémismu a zatím se nedaří tak, jak by si to tvůrci přáli.

6. října 2017 byla do předsednické funkce družení přátel bílého heterosexuálního muže zvolena Alena Martínková, za místopředsedu Petr Hampl a Martin Hruška. Když na to přijde, sexismus s objektivizací ženy do podobenství syrového masa na krámě nevadí některým ženám, protože sexismus tito lidé považují za základní část vlastenectví. Alena Martínková, pokud nejde o shodu jmen, kdysi poslancovala za Sládkovu rasistickou a velmi nenávistnou stranu, zatímco dnes je předsednicí podivného svazku, který na jednu stranu tvrdí, že si bude “dělat z menšin a politické korektnosti legraci”, zatímco bez problémů přichází řada na přímé i nepřímé vyvolávání nenávisti proti všemu s čím extrémista nesouhlasí.

Zatím  k 7.10.2017 za sebou milovníci krajně pravicových názorů mají celkem tři akce. Té první z 11. května 2017 si extrémisté cení nejvíce.

Odehrála se totiž v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, a tak hnutí maskulinních radikálů dostalo díky tomu na malý okamžik “punc vážnosti”.

Klerofašisté z D. O. S. T. v doprovodu dalších radikálů si přišli do nejváženějších prostor popovídat o “rizicích” migrace a ohrožení nejzanedbávanější skupiny dneška – tedy bílého muže s koulemi v popředí, kterého se nikdo jako největšího nebožáčka nezastane. Seminář nazvaný Šance normálního muže ve věku politické korektnosti uspořádal spolupracovník Václava Klause Ladislav Jakl se lžisociologem Petrem Hamplem a bývalým místopředsedou hnutí Úsvit Jaroslavem Novákem, díky němuž se nepatřičná debata přenesla do jedné z kaváren Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Zdroj: https://pbs.twimg.com/media/C_j-SF5WAAQGJvl.jpg

Člověk se skutečně musel během pořádané akce štípnout do tváře, aby se vrátil z mámení zavádějícího mysl do období nacismu a fašismu, kdy bylo možné, aby se na místech státnosti rozebíraly názory vhodné leda tak do nahnědlých plátků hololebců. Na podivném shromáždění přišla také řeč na úsměvné teorie, ve kterých je “bílý muž ucen k domácím pracím a starání se o děti a domácnost, klesá mu díky tomu sebevědomí a kvalita spermatu, kvůli které bílý muž vymírá”…snad by dokonalí adonisové nahnědlých a zahnívajících myšlenek nechtěli, aby se o děti starala jen žena, zatímco by v rukou drželi pivko s dálkovým ovladačem. “Pravěká přirozenost” dostává ve slovech přítomných pánů opravdu obludný, až perverzní nádech.

Takové úvahy jsou vskutku úsměvné a pokud k tomu osazenstvo dodává, že tohle je ten plán “muslimů i levičáků”, už se opravdu musíte smát nevěřícně tomu, že si to Hampl, Jakl a další opravdu myslí.

Inu, novopečené Sdružení přátel bílého heterosexuálního MUŽE společně s předchozími neoficiálními deriváty je světem plným absurdit a starých nenávistí, jež neúspěšní extrémisté okolo sebe rozšiřují. 

Podle spisovatelky Noskové, která byla také v parlamentní kavárně přítomna, “stále trpělivě čekáme na to, čím naši kulturu a civilizaci něčím nápadně významným obohatí ženy“. Takový ženu degradující přístup se Hamplovi a jeho “společníkům” hodí a líbí. Radikálovo libido může krásně spát. Zakladatelka Českého klubu skeptiků Sisyfos má podivné názory. Není divu, že bílým ultranacionalistům přijde vhod.

Zdroj: http://www.normalman.cz/; Úryvek z Deklarace dne bílého heterosexuálního muže

Xenofobní společenství bílých heterosexuálních mužů si křesťanskou civilizaci, dějiny a hodnotu kultury vykládá po svém. Historik by řekl něco úplně jiného třeba o té vědě, kdy bílí heteráci přebírali znalosti z Blízkého východu, Asie, Afriky…a jak k tomu přijdou homosexuální bílí vědci, bez kterých by byl svět mnohonásobně chudší?

V popředí zájmu vyvstává kulturní šovinismus, kdy jsou lidé rozdělováni jako prádlo v pračce nejen podle barvy kůže, ale také náboženství, pohlaví, sexuální orientace…

Zdroj: https://www.facebook.com/DenBilehoMuze/
https://www.facebook.com/DenBilehoMuze/

Jak již bylo v článku řečeno, takový mix se hodí do mnoha variací krajně pravicového a extrémistického směřování, proto se Hamplovi a jeho kolegům může zdát výhodný zejména s ohledem na pozdější užití.

Další dvě akce, které bílí heteráci s xenofobií v srdci zorganizovali, byly spíše pouličními setkáními podobně naladěných v prostředí ulic a parků. Ta první se odehrála 12. května 2017 a nesla se s podtitulem “Zábavné odpoledne v Praze” a ta druhá byla následující den doprovázená grilovačkou pod označením “Místní setkání”, na kterém účastníci v Praze, Českých Budějovicích, Hořovicích, Šumperku a Zlíně dělali za přítomnosti vepřového slovní narážky na muslimy a islám…Co byste čekali od těchto xenofobů, když samotný Petr Hampl kdysi “usiloval” o místo na islamofobním nebi s nejrůznějšími islamofobními spolky.

Na “Zábavném odpoledni v Praze” 12. května 2017 nebyla v restauraci U Ptáka nouze o nejrůznější rasistické, homofobní, islamofobní a protimigrační výstupy, nad nimiž se přítomná Bitarová, Martínková, Hampl, Hodina, Měšťan a další radovali, zatímco lidsky smýšlející člověk nad jednotlivými prohlášeními nevycházel z údivu. Jana Yngland Hrušková si zde mohla pod vlajkou Konfederace coby “prezidentská kandidátka” zafilizofovat” nad tím, co jí bylo nejbližší.

Zdroj: http://www.normalman.cz/ud%C3%A1lost/zabavne-odpoledne-v-praze/; screenshot ze stránky

Sdružení přátel bílého heterosexuálního muže má velké ambice. Chce vydat sborník textů ze semináře Šance normálního muže ve věku politické korektnosti a také by si rádi zopakovali další “seminář” v parlamentních prostorách…

Petr Hampl by nejspíš se Spolkem přátel bílého heterosexuálního MUŽE chtěl něco víc, jenže díky své neschopnosti naštěstí jakékoli snažení přichází vniveč a Hampl se zase o několik týdnů později bude muset s Měšťanem a dalšími lidmi zabývat něčím mnohem potenciálně úspěšnějším, s čím by oslovil nejen úzkou klaku svých příznivců, ale také široké okolí.