Krajní pravice se bojí projektu Evropského rozhledu, zatímco o nich všichni vědí

Sledovat dění na krajně pravicové a extrémistické scéně je docela komickou disciplínou, na které se na jedné straně radikálové pod pláštíkem virtuality nebojí sepisovat své úvahy plné nenávisti, rasismu a podlézání Putinově Rusku, zatímco jsou plni obav, pokud konkrétní účty na sociálních sítích kdokoli označí za proruské agitátory, nepřátele demokracie, pitomé rasisty. 

Možná si v ten okamžik nabílení čecháčkové uvědomují, že mimo svět virtuálního plkání na falšených účtech ukrytých za nějakou grafikou existuje také reálný svět, ve kterém jedovatá slina z Facebooku dokáže ovlivnit také fyzické životy a osudy radikálova okolí. Možná si tajně milovníci bílých dnů a nejrůznějších reverzních revolucí myslí, že si jejich hloupých poznámek nikdo nevšímá, i když v nich posílají uprchlíky s migranty do koncentračních táborů.

Jenže to není pravda. Extrémisté sdružující se v uzavřených, ale také otevřených skupinách jsou zcela správně pod drobnohledem nejen tajných služeb, ale také pozorovatelů extrémistické a radikální scény. Spolupráce mezi policií, BIS a pozorovateli procházejícími desítky, stovky účtů radikálů existuje delší dobu, a je tomu dobře. Protože pokud společnost nebude vědět, kdo stojí za ruskou propagandou, rozšiřováním rasismů, nenávistí, extrémismů a krajně pravicových postojů, potom by bylo složité proti neonacistům, neofašistům, čechoslovakistům, nacionálním bolševikům a pohůnkům Putinova království těžké zasáhnout.

Na internetu se hnědá lůza národa rozrostla a je třeba ji redukovat do únosných mantinelů jednak za pomoci blokace účtů i spolupráce s Policií České republiky, BIS a dalšími složkami státu zabývajícími se bojem s extrémismem a radikalismem v Česku. Je v zájmu každého obyvatele České republiky, aby nahnědlé projevy radikálů zůstaly na internetu v opozici.  Proto je úkolem každého antifašisty potírat projevy minulých ideologií jak na síti, tak v reálném světě.

Pokud je to třeba, spolupracuje také Hrebenar.eu s orgány činnými v trestném řízení a samozřejmě v případě nutnosti je redakce nápomocna v organizovaném postupu jednat s dalšími složkami státu, jež by mohly zasáhnout vůči radikálům. Díky tomuto postupu bylo z Armády ČR nebo z Policie ČR odejito několik neonacistů a krajně pravicově smýšlejících spoluobčanů. Projekt Hrebenar.eu není jen o článcích, ale také o aktivní pomoci v otázce ochrany demokracie v Česku.

Ale ve své podstatě to není důležité, protože, takových subjektů bojujících vůči nahnědlosti na internetu i v realitě je vícero a je to správné. I proto je směšné, jak se radikálové na svých zdech virtuálních profilů děsí z projektu Evropského rozhledu Ingrid Romancové majícího za úkol bližší mapování české facebookové radikální scény, kdy uživatelé sociálních sítí mohou v rámci projektu Target nahlašovat závadové účty.

Zdroj: Evropský rozhled

Jednotlivé nahlášené existence jsou poté veřejně dostupné na odkazech a majitelé košilatých profilů si najednou uvědomují, že všechno co dělají asi nebude košér a nakonec by také majitelé účtů mohli být popotahováni v práci, pokud by se zaměstnavatel dozvěděl, že jeho zaměstnanec má touhy zplynovat všechny muslimy, nebo s nostalgií vzpomíná na český fašismus, kdy se smělo udávat Romy protektorátním úřadům.

Je to docela dobrý psychologický tah, na který radikální scéna reaguje po svém. Samozřejmě, je to směšné a od extrémistů hloupé, protože ty stovky účtů jsou dávno známé a dávno se o nich na některých úrovních ví. Přeci jen není složité zjistit majitele nenávistných výkřiků, i když se vymaštěné makovičky ukrývají pod rádoby inkognito profily. Ale samozřejmě o těchto existencích se ví a opět je třeba se opakovat, že je to pro Českou republiku dobře, když jsou radikálové pod drobnohledem, i když to možná na první pohled díky liknavosti Facebooku nemusí vypadat.