Česká muslimská komunita je mírumilovná, hovoří o tom také zpráva BIS

Okamura s dalšími čecháčkovskými xenofoby a rasisty neustále hovoří o nebezpečí islamizace Česka, přitom se nic takového ani omylem neděje. 

Ze zprávy Bezpečnostní informační služby z 24. října 2017 jasně vyplývá, že česká muslimská obec není radikální a zcela naopak se staví proti terorismu, s nímž ani omylem nesouhlasí. Brněnské Islámské kulturní centrum se dokonce v srpnu roku 2016 podílelo na organizaci demonstrace “Muslimové proti terorismu”, který již ze své povahy nemůže být součástí islámu, protože terorismus jako takový neodpovídá ideám islámu jako takového.

BIS zaznamenala několik jednotlivců, kteří se ve svých projevech inspirovali myšlenkami vycházejícími z islamistických ideologií. Nositelé těchto myšlenek však zůstali ve svých názorech osamoceni, nedostali v průběhu roku prostor k tomu, aby své názory a postoje mohli šířit v české muslimské komunitě, jejíž umírněný charakter tak byl zachován.

Zdroj: Zpráva BIS z 24.10.2017

Pokud přeci jen docházelo k nějakým drobným problémům, byly takové projevy v režii jednotlivců, kteří k rozšiřování svých nenávistí nejen v muslimské komunitě nedostali  žádná prostor. Díky tomu slovíčkaření pomatenců vyznávajících nejtvrdší linii wahhábismu nemělo šanci oslovit žádné publikum, protože proti takovým jedincům zakročila zcela správně Policie České republiky. V celkovém pohledu se jednalo jen o počet lidí, na které by stačily prsty jedné ruky…jen si zkuste vzpomenout na jednotlivé případy…opravdu jich moc nebude.

Muslimové v Česku nejsou nebezpečím a nepředstavují žádné nositele islamizace, protože k té na území státu nedochází ani omylem. Zpráva BIS také dodává, že oficiální muslimské organizace byly v průběhu roku 2016 pasivní, zatímco vznikaly aktivity organizací, které nebyly registrovány jako náboženské.

Oficiální muslimské organizace byly i v průběhu roku 2016 pasivní. Jejich vedení se pod okolnostmi způsobenými negativním vnímáním islámu a muslimů českou společností omezilo pouze na minimum mediálních výstupů. Aktivitu tak stále intenzívněji přebíraly organizace, které nebyly registrovány jako náboženská společnost. Šlo např. o soukromé islámské centrum, které se i s podporou některých českých konvertitů snažilo o prezentaci islámu a muslimů v ČR. Toto centrum se v srpnu výrazně podílelo na organizaci demonstrace „Muslimové proti terorismu“, jejímž cílem bylo vymezit se proti teroristickým aktivitám muslimů ve světě a poukázat na to, že muslimové v ČR s nimi nesouhlasí.

Zdroj: Zpráva BIS Z 24.10.2017

Ani v tomto ohledu není možné hovořit o islamizaci České republiky, protože tyto organizace se jednak zabývaly distancováním se od terorismu a zkoušely za pomoci svých aktivit spoluobčanům sdělit, že předsudky rozšiřované především neofašisty, nacionálními bolševiky, islamofoby a následovníky Tomia Okamury jsou bezpředmětné, protože islám je náboženství jako každé jiné, kterého se nikdo nemusí bát.

Činnost promuslimsky orientujících se organizací a společností kladně přispívala k mezikulturnímu dialogu, ke kterému mnohdy také docházelo. Kromě nenásilného potírání předsudků přispívaly tyto spolky k multikulturnímu vzdělávání, kdy Islámská nadace v Praze nabízela školám přednášky na téma islámu a muslimské kultury. Takové činnosti není možné ani omylem pokládat za nástroj islamizace, protože každý žák ve 21. století by měl mít alespoň minimální znalosti nejen o islámu, ale také třeba judaismu a dalších náboženstvích, kulturách…není na tom nic špatného a samotné české školství by takové snahy multikulturního sbližování mělo podporovat, protože spolu s tím dochází k ubírání podhoubí pro nejrůznější nedorozumění a předsudky, díky kterým žije hojně rozšířená islamofobie.

Ve zkratce by se dalo říct, že česká muslimská obec je mírumilovná a jednotlivé organizace přispívají k dobrému účelu moderní společnosti 21. století. Teoreticky by k radikalizaci muslimské komunity mohla posloužit islamofobní scéna. I proto jsou projevy islamofobů velmi nebezpečné.

Jako jeden z radikalizačních faktorů muslimské komunity v ČR vyhodnocovala BIS projevy islamofobie. Islamofobní tendence části české společnosti se projevily v podobě několika akcí zaměřených proti muslimům a islámu v ČR. Šlo např. o pálení koránu před brněnskou mešitou, inscenované napadení Prahy Islámským státem, nebo zveřejnění seznamu teplických muslimských podnikatelů. Tyto akce nevyvolaly žádnou negativní reakci muslimské komunity.

Zdroj: zpráva BIS z 24.10.2017

Na druhou stranu islamofobní provokace, pálení překladů Koránů, natírání vepřového sádla na kliky u dveří nevyvolalo žádnou reakci muslimské komunity. I to cosi říká o mírumilovnosti místní muslimské komunity, zatímco nenávist a ochota poškodit všechno multikulturní a islámské v krajně pravicové scéně roste a jsou do těchto aktivit zapojovány protoneofašistické organizace mnohdy ideově napojené na lásku k Putinovi, Kremlu a panslavismu.

Pozornost BIS se také zaměřila na osoby odcházející z území Česka do Sýrie a Iráku kvůli bojům za “Islámský stát”. Nejednalo se o české občany, ale o cizí státní příslušníky žijící na území České republiky. Konkrétně se jednalo o jednoho takového cizince, jež na Blízký východ za tímto účelem zamířil. 

Pozornost BIS zaměřila na zahraniční bojovníky, kteří v minulosti dobrovolně opustili ČR, aby se mohli připojit k IS. Nešlo o české občany, ale o cizince dříve žijící na našem území. Prioritním cílem BIS tak byla nejen detekce nových odjezdů, ale také zabránění návratu zahraničních bojovníků do ČR. BIS také věnovala svou pozornost rozkrytí stykových bází těchto rizikových osob, které by mohly využít při svém návratu do ČR.

BIS se v průběhu roku podařilo díky novým poznatkům potvrdit předchozí odjezd jedné takové osoby k teroristickým organizacím v Libyi a Sýrii. BIS dále získala detailnější informace o osobních kontaktech jednoho zahraničního bojovníka, který žil v ČR a v roce 2015 se připojil k IS. Pro většinu navrátilců z bojů v Sýrii/Iráku nebyla ČR cílovou destinací, ale její území mohlo být podobně jako během roku 2015 využíváno k jejich dalšímu tranzitu dál do západní Evropy.

Zdroj: zpráva BIS 24.10.2017

Zpráva Bezpečnostní informační služby dále dodává, že Česká republika není vysněnou destinací, do které by se radikálové z bojů navraceli. Už to samo o sobě cosi říká o nátuře muslimů – cizích státních příslušníků žijících na území ČR. Rozhodně tito lidé nejsou fanatiky propagujícími nenávistné postoje a v žádném případě se nejedná o bojovníky ochotné jít válčit za zvrácené doktríny samozvaného Abu Bakra.

Alespoň je z podobných bezpečnostních zpráv patrné, že jakékoli vzkazky o islamizaci a radikalizaci české muslimské scény jsou totálním nesmyslem.