Okamura přepisuje dějiny a muslimy viní z pádu Římské říše

Tomio Okamura je kromě populisty, demagoga a xenofoba také zastydlým lhářem, který ve svých útocích například vůči islámu lže jako když bičem mrská. Rád na něj útočí, přitom znalosti a vědomosti nejspíš raději před naturalizovaným rodákem z Tokia prchaly, seč jim nohy stačily. 

Je to tragikomicky směšné a snad ještě úsměvnější jak pohádky na dobrou noc o zlých a snad ještě zlejších vyznavačích Koránu majiteli Japa Foodu místní čecháčkovští neofašisté, rasisté a další xenofobové hnědého střihu žerou přímo z ruky. Kecal ze Sněmovny natočí video, napíše předlouhý text s miliony chybami, lžemi, nepřesnostmi a přesto jsou tyto příspěvky okrasou uzavřených, ale také naprosto přístupných facebookových skupinek místních frustrátů.

Tak například v celkem nevýživném, lživém, žlučovitém a poměrně dlouhohrajícím článku Tomia Okamury s nadpisem “Prosazuji zákaz islámu v ČR” pozorný čtenář ihned v úvodu nalezne neskutečnou perlu, nad kterou průměrný milovník historie, nebo dějepisář vzteky raději práskne rukama nad hlavou. Předseda SPD tvrdí, že zánik Římu nezavinili Germáni, ale “islámská okupace Středomoří”:

Tato ideologie zničila civilizaci Řecka v Malé Asii a starobylou civilizaci v Egyptě. Římskou civilizaci nezničili Germáni, ale opět islámská okupace Středomoří vedla k pádu největšího impéria těch dob.

To je opravdu úsměvné. Žák prvního stupně základní školy by rasistovi z Youtubu řekl s úsměvem na rtech, že k pádu Říma došlo v roce 476, kdy císař Romulus Augustus byl donucen k abdikaci germánským vůdcem Odoakerem, který rozhodně nemohl být muslimem, protože islám jako takový vznikl až v 7. století.

Pokud budeme brát za vznik islámu datum 622, kdy Mohammed přesídlil se svými přívrženci z Mekky do Mediny, poté islám vznikl až tímto rokem, což je 146 let poté, co zanikla Římská říše, která byla od Theodosiově smrti v roce 395 rozdělena na Západořímskou císaře Honoria a Východořímskou císaře Flavia Arcadia.

Odoaker si podle tvrzení historiků v mnohém počínal lépe, než předchozí římští císaři, neprovedl příliš mnoho změn, přesto je rok 476 datem konce a pádu Západořímské říše, chcete-li Římské říše mající před rokem 395 sídlo v Římě.

V Římě sídlila německá šlechta. Odoaker byl pasován východořímským císařem na patricie, zatímco nepřijal titul císaře a císařské insignie poslal do Východořímské říše Zenonovi. Východořímský císař Zenon se sice papírově stal vládcem také Západořímské říše, ovšem ve světle reality ta už neexistovala a samotný Odoaker vládl v Itálii až do roku 493, kdy byl za Odoakerova nástupce jmenován východořímským císařem Justinianem I. ostrogótský král Theodorich Veliký, který nejprve s Odoakerem předtím vládl, až ho nakonec nechal zavraždit.

Theodorich Veliký se snažil obnovit Západořímskou říši například svazkem germánských ariánských říší, které předtím byly součástí Západořímské říše. Možná by se mu to povedlo, kdyby nezasáhl jeho švagr franský král Chlodvík I., který si podmanil papežství a dosazoval papeže, kterého chtěl. Přesto všechno východořímský císař Anastasius v letech 497-498 vyhověl Theodorichovu požadavku, uznal legitimitu jeho vlády a dokonce mu navrátil odznaky císařské moci.

Theodorich se snažil pokračovat v tradicích Západořímské říše, proto je v širším slova smyslu někdy za pád Říma jako nejzazší hranice považováno 6. století.

Theodorich zemřel v roce 526 a jeho následovníkem se stal vnuk Athalarich.

I kdybychom přivřeli oči a počítali gótského krále a panovníka Gótské říše za císaře a pokračovatele, stále v 6. století islám neexistoval, protože vznikl až sto let později. 

Bylo by fajn, kdyby Tomio Okamura nelhal a místo toho raději používal mozek. Ovšem to by musel bývalý mluvčí cestovních kanceláří a neúspěšný prezidentský kandidát seknout se svou politikou, protože ta je na lžích založena především.