Místopředseda AfD chce být pyšný na to, co němečtí vojáci udělali ve světových válkách

Německá krajně pravicová Alternativa pro Německo(AfD) stále více za pomoci jednotlivých představitelů ukazuje své pravé Já. O to víc je smutné, že se na její podpoře podílel bývalý český prezident Václav Klaus. Řečnil na jejich setkáních, zatímco se naivně podivoval nad tím, že jsou stranické sjezdy zahraničních radikálů sledované bezpečnostními službami a místními policisty.

I když všichni slušní a opravdoví vlastenci velmi dobře vědí co jsou v AfD zač, zakladatel občanských demokratů na předvolebním setkání německých radikálů tvrdí, že Evropa potřebuje revoluci a povstání mas. Je to vskutku smutný pohled na to, jak bývalý státník hluboce klesl. Kromě podpory českých klerofašistů z D. O. S. T. dává Václav Klaus přednost xenofobnímu slepenci, jehož předsedkyně nemá problém vyzývat k střílení do uprchlíků a jehož bývalý předseda se bez problémů fotil v uniformě nácka jako Adolf Hitler.

Projevy jednotlivých představitelů Alternativy pro Německo jsou často neslučitelné s demokracií, ochranou lidských práv a vůbec vnímáním světa 21. století. Tak například na začátku září 2017 místopředseda AfD Alexander Gauland tvrdil: “máme právo být pyšní na to, co dokázali němečtí vojáci ve dvou světových válkách” a jedním slovem požadoval přehodnocení skutků německých vojáků v uplynulých evropských válkách dvacátého století: “Pokud byli Francouzi a Britové hrdí na svého císaře nebo na válečný památník Winstona Churchilla, máme právo být pyšní na úspěchy německých vojáků ve dvou světových válkách

Německé volby se blíží a top kandidát místních xenofobů velmi dobře ví, že když začne volat po přehodnocení skutků vojáků nacistického Německa, udělá zadobře cílové skupině, na kterou má AfD spadeno především. Ale ruku na srdce, opravdu mohou být Němci skrze slova AfD pyšní na činy okupačních vojsk nacistické armády? Patří k této hrdosti také genocidia, válečné skutky a zločiny proti lidskosti páchané například vůči Židům, Romům, homosexuálům, komunistům, zdravotně postiženým, dalším představitelům minorit a odpůrců nacismu?

Požadavky Alexandra Gaulanda nabádají ke zjednodušování, kdy by se společnost neměla zabývat holokaustem, protože to je dávno zapomenutá doba, ve jménu které bychom si měli všímat pouze vojenských “úspěchů” při dobývání evropských zemí.

Ostatně, Samotný Gauland k období nacismu let 1933 – 1945 říká: “Nemusíme se držet těchto dvanácti let. Již neovlivňují naši identitu. A o tom také mluvíme. Proto máme právo vrátit zpět nejen naši zemi, ale také naši minulost“.

Identita současných Němců je i není ovlivněna těmi dvanácti lety zla. Němci jsou možná díky nim citlivější na projevy krajně pravicového a levicového radikalismu a účinněji než v sousedním Česku potírají projevy neonacismu, neofašismu, rasismu a dalších práva potlačujících ismů. Samozřejmě, Němci nemohou za zločiny minulosti a nemohli za ně ani všichni Němci poválečného a nacistického Německa. Zdaleka ne všichni souhlasili s nacismem a mnoho Němců bylo nacismem také velmi krutě perzekuováno.

Ovšem člověk by neměl zapomínat na dění z let 1933 – 1945, protože jedině tak se můžeme poučit z hrůz a nedovolit jejich opakování.

Pokud Gauland říká: “nemusíme se držet těchto dvanácti let” potom také zároveň nepřímo naznačuje, že bychom se nemuseli poučit a klidně bychom mohli opakovat ty děsné věci, které se před desetiletími odehrály.

Ano, Churchillova koloniální politika má na svědomí miliony mrtvých i vznik britských gulagů, to je pravda. Obyvatelé Bengálska by zajisté řekli své a francouzští vojáci také napáchali zločiny například v Alžírsku a pomáhali Argentině lépe mučit odpůrce režimu. Ovšem to neomlouvá hrůzy nacismu.

Gauland ve své řeči chce být pyšný na činy německých vojáků ve světových válkách, aniž by se distancoval a zároveň odsoudil činy SS jednotek a speciálních útvarů páchajících zločiny genocidií, holokaustu a zločiny proti lidskosti.

Takové úvahy, i když jsou na setkáních AfD kvitovány bouřlivým potleskem a hlasitým skandováním, jsou velmi nebezpečné, protože nabádají k obyčejnému přehlížení, nebo dokonce i přijetí nacistických zločinů jako něčeho, co nebylo odporné, zavrženíhodné, protože s obyčejnými vojáky wehrmachtu se svezou i vrazi milionů.

Gauland by byl rád, kdyby esesák v ulici s hákovým křížem a znaky nacismu nebyl vnímán jako symbol nacistických zločinů….

Vůbec, požadavky na přehodnocení pohledu na německé vojáky, například druhé světové války, jsou ošemetným tématem, ve kterém vojenské úspěchy rychlého dobytí, osudy jednotlivých příslušníků wehrmachtu a činy specializovaných vraždících komand s jednotkami SS nevyjímaje jsou naprosto něco jiného.

Přehodnocovat je možné pohled na obyčejné příslušníky německých vojsk, pokud se nepodíleli na nacistických zvěrstvech. Ovšem k přehodnocování by nemělo docházet tam, kde se vojáci a jejich jednotky podílely na hrůzách minulosti. Přeci jen obyčejný tankista je něco jiného, než příslušník Waffen SS.

Alexander Gauland svými slovy jde naproti neonacistům a zajisté to velmi dobře ví. I proto je smutné, že se český exprezident Václav Klaus řadí k podporovatelům AfD.