Měli by se policejní odboráři fotit s Tomiem Okamurou?

Nezávislý odborový svaz Policie České republiky (NOS PČR) jedná s představiteli politických stran o platech, lepších sociálních a legislativních podmínkách pro příslušníky a zaměstnance bezpečnostních sborů. Za tímto účelem zveřejňuje na svém facebookovém kanálu výstupy jednotlivých jednání, kdy se zástupci odborářů fotografují s těmi, se kterými jednali.

Člověk by očekával, že organizace tak úzce spjatá s policisty a lidmi pohybujícími se v okolí bezpečnostních složek státu bude mít nějaké morální zásady, ve kterých minimálně fotografiemi s rasisty a protagonisty nedemokratického spektra politiky nebudou odboráři kompromitovat sebe sama a především ideově ty, které zastávají.

K prosazení zájmů policistů není nutně bezpodmínečné klesnout na morální dno a dávat tak nepřímo zapravdu některým spoluobčanům přemítajícím o příslušnících specializovaných útvarů jako o morálních zvrhlících dávajících za pravdu krajně pravicovým ideálům, mezi které patří například rasismus, xenofobie, nebo nenávist vůči vyznavačům Koránu.

Vrcholní představitelé Nezávislého odborového svazu Policie České republiky nedávno zveřejnili fotografii s Tomiem Okamurou.
“Krásné” selfíčko z prostor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky doplňované doprovodným článkem v časech předvolebního zápolení představuje celkem šťavnaté sousto, jehož využívají především milovníci Svobody a přímé demokracie ve svých příspěvcích na sociálních sítích, kde díky odborářské momentce vznikají domněnky o tom, že už i bezpečnostní sbory a jejich odborářské organizace podporují Tomia, a proto by jednoho z nejznámějších rasistů a vyvolávačů nenávisti měli volit všichni v okolí.

Server Hrebenar.eu  poslal předsedovi Nezávislého odborového svazu Policie ČR emailem dotaz

O několik dnů později na dotaz odpověděl předseda NOS PČR pplk. JUDr. Milan Štěpánek

Opravdu je posouzení, zda politická strana je, nebo není demokratická, čistě subjektivní záležitostí? Jednotlivá vystoupení, názory předsedy SPD Tomia Okamury ukazují naprosto objektivně, že politické hnutí, jemuž předsedá a za které s policejními odboráři jednal, je nedemokratické, protože popírat náboženskou svobodu, útočit na minority žijící na území České republiky a vyzývat k nenávisti rozhodně demokratické není.

Odbory zajisté neposuzují politické programy a plány jednotlivých politických subjektů, ale zároveň by se odborářské organizace měly chovat a jednat tak, aby svými kroky a činy, jakými může být například společné foto, nelegitimizovaly xenofobní spolky v očích některých občanů České republiky. Zvláště, pokud se jedná o odbory policejní, blízké k ozbrojeným složkám.

Tomio Okamura velmi dobře ví, co dělá. Společnou fotku s článkem odborářů využije k oslovení policistů, z nichž možná někteří velmi rádi dají hlas předsedovi SPD, protože se policistů a jejich práva na vyšší platy zastal. Zároveň se v rétorice může objevit také zpráva, že policisté a jejich odboráři SPD podporují, takže nenávistné projevy obsažené například v deskové hře “Okamurův domeček” nemohou být tak hrozné, když už i ti policisté s odboráři se s Okamurou fotí a jednají s ním.

To je velmi nebezpečné a nepřímo to obrušuje hrany, kdy i ti největší xenofobové v okolí mohou být přijatelnými, i když by přijatelnými být rozhodně neměli. Policejní odbory jsou už ze své podstaty minimálně morálně odlišné, než ty ostatní, a proto by měly více dbát na morálku a podporu přímou i nepřímou demokratických principů, do kterých rozhodně nepatří nepřímá legitimizace nedemokraticky smýšlejících politických subjektů. Je trošku smutné, že se předseda  nevzpomněl na to, čemu předsedá a raději dal přednost obecním klišé.

Dosáhnout vytčeného cíle, tedy prosazení zvýšení platů policistů je sice důležité, ale při plnění “úkolů” by se nemělo zapomínat na morálku, protože výsledek jednání pak získává nahnědlou pachuť.