Výbor OSN kritizuje selhání amerických politiků ve věci kritiky rasismu

Reakce amerických politiků na dění v Charlottesville bylo nedostačující. Americký prezident neodsoudil bílé supremacisty za jejich útoky a propagaci rasismu přímo na ulicích města, zatímco později hloupě lavíroval nad vlastními slovy, když byl médii a veřejností vyzýván k přímému odsouzení a veřejnému odmítnutí nepokojů vyvolanými rasisty. 

Není divu, že na celé dění ve Spojených státech amerických a především v patrech nejvyšší politiky reaguje Organizace spojených národů. Jakákoli přímá, ale také nepřímá tolerance nadřazenosti bílých nad ostatními nesmí být ve společnosti akceptovatelná. Politici by měli hákové kříže, pochody s loučemi a výkřiky xenofobních hesel jednoznačně odsoudit, přesně tak, jak to na sociálních sítích udělal Arnold Schwarzinegger.

Donald Trump místo toho všeho lituje odstraňování soch ikony rasismu generála Roberta Edvarda Lee a dalších protagonistů Konfederace, zatímco se snaží mlžit, když vinu za události v jednom americkém univerzitním městě hází na neonacisty, ale také odpůrce rasismu, jako kdyby odmítání Ku-Klux-Klanu, zastánců neonacismu a otrokářství bylo něco naprosto špatného, nebo snad společensky nevhodného. Trump měl jasně říct “JDĚTE RASISTÉ DOMŮ, JSTE OSTUDOU AMERIKY“, ale to vůbec neudělal, což je velmi smutné.

Pokud budeme mlčet nad jednáním rasistů a dokonce se rozhodneme přehlížet zločiny jimi páchané, potom se tito neonacisté stávají tolerovanou součástí společnosti, což je rozhodně špatně. Donald Trump, ale také mnoho dalších politiků a představitelů veřejného života by si měli připomenout základní zásady slušné demokratické společnosti, ve které absolutní tolerance netolerantních vyvolává zánik tolerance jako takové.

Tam, kde je tolerováno hajlování, hákové kříže a nenávistné slogany, tam se nenávistné myšlenky stávají běžnou součástí dění, zatímco tolerance k odmítačům rasismu, zastáncům demokracie a diskuse je stále menší, až se společnost vykrystalizuje na dva tábory nesmiřitelných, kde obecně přijímatelný je pouze jeden jediný názor, zatímco všichni ostatní jsou považováni za blázny a hloupé.

I proto je důležité, když se k zásadním selháním demokratické společnosti vyjádří mezinárodní organizace jako je Organizace spojených národů. Jedná se především o symbol…jakési ujištění, že je na světě mezinárodní instituce, která v určitých okamžicích připomene základní hodnoty světa 21. století.

Ve vyjádření Výboru OSN pro odstranění rasové diskriminace směrem ke Spojeným státům americkým mimo jiné stojí:

Na světě by nemělo existovat místo pro myšlenky bílých rasistů nebo jakékoli podobné ideologie odmítající základní zásady lidských práv, lidské důstojnosti a rovnosti.

S tím se nedá dělat nic jiného, než na celé čáře jednoznačně souhlasit. Legislativa by takové názory měla postavit mimo zákon. Nenávist rasistů nesmí být vnímána jako svoboda projevu. Události, které se odehrály ve Spojených státech v minulých dnech a týdnech musí být prošetřeny a viníci potrestáni.

Ve vyjádření Výboru OSN pro odstranění rasové diskriminace také stojí požadavek, aby kromě vyšetřování jednotlivců došlo k přijetí konkrétních opatření zabraňujících excesům bílých rasistů .

Je také třeba se zaměřit na základní příčiny vedoucí k rozšiřování projevů rasismu v americké společnosti.

 

Ku-Klux-Klan patří k jedné z největších rasistických organizací ve Spojených státech amerických. FBI s dalšími úřady vyšetřování by se na něj měly zaměřit. Nikdo nemá právo pobízet k rasismu a nikdo nemá právo pobízet k nenávisti vůči ostatním. V tomto se přístup Spojených států musí změnit, pokud se chce součást kdysi bipolárního světa považovat za garanta svobody a lidských práv.

 

Vyzýváme americkou vládu, aby důkladně prozkoumala fenomén rasové diskriminace zaměřený zejména na lidi afrického původu, etnické či náboženské menšiny a migranty

Zdroj: citace z výzvy Výboru OSN pro odstranění rasové diskriminace

To je nesmírně důležité, protože jedině po pochopení fenoménu rasové diskriminace budeme jako lidstvo efektivně schopni předcházet projevům nenávisti, nebo včasně zabráníme nejrůznějším útokům, při kterých může někdo přijít o život, zdraví, nebo majetek.

Výbor OSN pro odstranění rasové diskriminace také vyzval USA k tomu, aby zajistily, že práva na svobodu projevu, sdružování a pokojné shromažďování nebudou nadále uplatňována na úkor práv ostatních, kdy je demonstrace úřady povolena i přesto, když je předem jasné, že chystaná akce má za hlavní cíl ničit, nebo popírat práva ostatních.

Úřady by skutečně měly přemýšlet, protože zákony mají na správné straně, ale nejsou schopné jejich sílu využít tak, jak by měly. Demonstrace na podporu rasismu, xenofobie a nenávisti by neměly být nadále povolovány.

Výbor OSN požádal Spojené státy, aby poskytly potřebné záruky k tomu, aby právo na svobodu projevu, sdružování a pokojné shromáždění nebylo zneužito k podpoře rasistických projevů nenávisti a rasově motivovaných trestných činů.

To je nesmírně důležité. Kromě hloupých vytáček prezidenta by zodpovědné orgány měly usilovat o to, aby základní součást demokracie  – právo na svobodu slova a demonstraci – nebylo vývěsním štítem akcí Ku-Klux-Klanu, nebo nějaké další organizace. Události minulých dnů a měsíců ukazují, že je třeba mnoha změn, ve kterých by přednost měla dostat jasnou hranici tolerance společně s podporou práv minorit a základních lidských práv, protože společnost je silná pouze tehdy, pokud ochraňuje práva nejzranitelnějších.