Někteří antiputinovci devalvují svou zlobou a demagogií činnost ostatních odmítačů Putinovy tyranie

Sociální sítě sbližují lidi napříč celou planetou, ale někdy také nabízejí tak trochu bizarní pohled na aktivismus, kdy přednost u některých lidí dostává nenávist, zatímco se obyčejný rozum ukrývá kdesi v tmavém rohu a nespravedlnost je překreslována do pozice statečného bojovníka, jehož úmysly bychom měli všichni následovat, protože ti další jsou také zlí. 

Řeč by mohla být o některých antiputinovcích, kteří zcela bez problémů přijímají hypotézu, že spojit se s Hitlerem proti Stalinovi a podílet se po boku Waffen SS na etnických čistkách je naprosto v pořádku a omluvitelné, protože spojencům s nacisty šlo primárně o boj proti komunismu, Stalinovi a Kremlu, zatímco přistoupení na hru nacistů bylo nutností pro získání výcviku a taktických znalostí z rukou NSDAP.

Stejně tak si někteří lidé myslí, že projevovat náklonnost k pohrobkům sympatizantů s nacisty je v pořádku, protože tito lidé jsou proti Kremlu a v ruském parlamentu je již tak dost nácků, tak proč bychom se měli zabývat nějakým Pravým sektorem, politickou stranou Svoboda, nebo nějakými aktivisty ukrajinské diaspory v Česku….až v ruském parlamentu nebudou náckové, tak potom bychom se snad mohli zabývat takovými zrůdnostmi, jako je Pravý sektor.

Tyto názory jsou poněkud postavené na hlavu a ztrácejí minimálně smysl pro morálku. Jakékoli nebezpečí, komunistické, nebo dokonce ani to stalinistické nemůže být omluvenkou pro spolčení se s nacisty, ať už se jedná o nácky minulé, nebo ty současné. Dokonce ani boj za samostatnost a touhu mít vlastní stát není omluvenkou pro spolčení se s vrahy milionů. Použít zlo, nebo dokonce sloužit zlu pro dosažení svého cíle je morálně velmi špatné, protože takový postoj usnadňuje život zlu a poskytuje podhoubí pro jeho existenci.

Je velmi smutné, že takový postoj zastávají někteří antiputinovci, zatímco jinak zcela správně odmítají Putinovu diktaturu, bojují za lidská práva, proti rasismu, za práva LGBT komunity, zatímco staré, dnes překonané zlo z východní části hranic jim nevadí, protože toto zlo se shodou okolností bylo proti komunismu, Stalinovi, Rusům a požadovalo samostatnou vlast pro svůj národ. Z věci logiky, pokud bojuji proti nacismu v Německu, nemohu přeci souhlasit s nacismem na Ukrajině, který se projevoval jinou symbolikou, avšak používal podobnou rétoriku a projevoval se stejnými skutky.

Ano, NKVD nebo Rudá armáda mnohdy přepadly vesnici a naaranžovaly to jako útok banderovců, případně se do uniforem banderovců oblékly a podnikaly vyvražďovací akce…..to všechno je pravda. Existují na to historické důkazy, ovšem existují také jasné historické důkazy o tom, že se banderovci podíleli na etnických čistkách Židů ve Lvově a na území Polska. Také existují důkazy o tom, že se banderovci podíleli na čistkách civilistů v Sovětském svazu. Někdo by mohl říct, že byla válka, a tak masové hroby civilů mohou být omluvitelné….jenže takový čin není nikdy omluvitelný, protože se jedná minimálně o akt terorismu a krvavého násilí na základě národní příslušnosti.

Děsivá politika Sovětského svazu shazovat na banderovce činy, za které nemohou slouží v současnosti k celkovému omlouvání banderovců, protože když za to či ono nemohli, nemuseli mít na triku přeci také jiné věci, o kterých hovoří s důkazy v ruce současní historici, protože dějiny je možné ohýbat……syndrom pochybností, historického nepochopení, agilního antikomunismu a rusofobie, ochoty věřit v konspirační teorie…..to všechno umožňuje toleranci neonacistů a jejich pomocníků, protože neobanderovci to na Ukrajině natřeli komoušům a Rusům, tak proč se měli zabývat tím, na jakou ideologii se ti neobanderovci odkazují a odkazovali….

Popírat historické události můžeme donekonečna. Ovšem tím nikdy nepopřeme realitu, ve které se banderovci podíleli na etnických čistkách nejen po boku Waffen SS. Oleh Zajnulin, zástupce politické strany Svoboda v Česku se na svém profilu přiznává k nacionálnímu socialismu, ale to některým antiputinovcům nevadí, protože tento muž volá po svobodné Ukrajině, má antikomunistický a protiruský postoj, je pro evropskou integraci…..splňuje jednoduché požadavky, pro které někteří přehlédnou neonáckovskou identitu.

Když někdo poukáže na příslušníky ukrajinské diaspory oscilující na ideálech neobanderismu, objevují se v diskusích demagogické nadávky tolik blízké bolševickým praktikám, přiložené důkazy jsou považovány za pomluvu, aniž by bylo řečeno, proč by pomluvami měly být. Vytrácí se věcnost a ke slovu se dostanou osobní urážky, útoky a vytahování pomluv na člověka poukazujícího na vysoce postaveného člena ukrajinské diaspory majícího blízko k ideologii banderovců.

To je velmi smutné, protože přesně takoví agilní antiputinovci neschopni věcně diskutovat, omlouvající nacismus banderovců ve jménu své nenávisti ke všemu ruskému, devalvují činnost jiných antiputinovců a tím také poskytují nacionálním bolševikům virtuální munici pro jejich útoky a podrážení činnosti odmítačů Putinovy diktatury a ruské agrese projevující se například záborem Krymu.

Požadovat demokracii v Rusku a na Ukrajině je správné a žádoucí. Odmítat Putinovu agresi je správné a žádoucí. Odmítat komunismus, Stalina je správné a žádoucí. Ovšem při tom všem nesmí docházet k odsouhlasení nemorálních věcí, neonacismu a spolupracovníků Hitlera a jejich pohrobků. Nenávist ke komunismu, Stalinovi nesmí zastínit smysl pro morálku a ochranu demokracie.