S notnou dávkou fantazie 40 % českých mužů je slovanského původu

Radikálové, extrémisté, rasisté, milovníci Putinovy politiky a vítači xenofobních postojů velmi rádi hovoří o Češích jako o Slovanech tolik blízkých slovanské kultuře, a tedy panslovanským myšlenkám o věčném bratrství nejen s Ruskem, ale také dalšími rádoby slovanskými státy světa.

Díky zidealizovaným názorům vzniká malý mikrosvět, ve kterém všechno neslovanské je zákonitě nepřátelské a tady nebezpečné. České ultranacionální postoje vznikají na základě mýtů a neznalosti, ve kterých je všechno pravdivé, pokud se to tvrdí po celá desetiletí. Z hlediska historie je naše kultura jednoznačně slovanská s germánskými vlivy. Nicméně slovanská kultura nic neříká o tom, jestli skutečně Češi jsou Slované, jak se mnohé radikální spolky na demonstracích a sociálních sítích často hlásají.

Někteří lidé si nechají udělat DNA testy, na základě kterých si myslí, že všichni v okolí budou mít stejný původ. Na sociálních sítích naleznete mnoho podivínů, kdy například Romka dostane ve výsledcích testování ujištění, že je židovského původu a s rychlostí blesku internet zaplavují zvěsti o tom, že všichni Romové jsou Židé, a tudíž měli by mít nárok na přestěhování se do Izraele………podobné je to u některých milovníků všeho ruského, kdy z genetických testů si nacionalista špatně vydedukuje, že Češi jsou slované, protože zrovna konkrétní případ jedince zavádí na ukrajinské pláně, kde se část genetické výbavy před tisícovkami let toulala……..

Testy, ve kterých zaplatíte tři, čtyři tisícovky dávají jisté informace, ovšem aby tyto informace byly správně interpretovány, je třeba pochopit základy o čem DNA je a co skutečně testy říkají. 

Česká republika je od dávných dob křižovatkou národů, díky čemuž na našem území vznikal doslova za pochodu genetický mix nejrůznějších profilů, kdy stoprocentně slovanský původ nemá téměř nikdo.

Pouze desetina rodilých obyvatel Česka má předky, kteří žili po staletí pouze na zdejším území. Zatímco 90 % spoluobčanů nejsou praví Češi.

I z tohoto pohledu je zábavné, pokud ultranacionalisté, neofašisté a xenofobové na demonstracích vykřikují “Čechy Čechům”. Radikálové si naivně myslí, že tři miliardy písmen genetického kódu ve dvoumetrové šroubovici DNA vycházejí vstříct jejich trapným představám o světě. V sekvenci genetických kódů je možné nalézt úseky staré několik tisíciletí, ale i tyto informace je nutní umět číst a náležitě pochopit.

Jednu polovinu genetických informací předá otec a tu druhou potomkovi předá matka.

Ovšem vnuci po nás zdědí čtvrtinu toho, co jsme původně předali svým dětem, pravnuci osminu a prapravnuci už jen šestnáctinu.

Zjišťování genetického původu se provádí na základě průzkumu Chromozomu Y a mitochondrialní DNA(mtDNA).

Zatímco tři miliardy písmen genetického kódu v naší DNA jsou tvořeny směsicí DNA všech šestnácti praprarodičů, chromozom Y se drží striktně mužské linie po otci. Ve své podstatě se nejedná o příliš velkou sekvenci. Chromozom Y z celkového počtu 23 500 genů zabírá jen 72 pomyslných míst. Protipólem chromozomu Y je mitochondriální DNA (mtDNA) děděná skrze matku a ženské členy rodiny pocházející z matčiny strany. Tato část genetické informace je zapsaná 16 569 písmeny genetického kódu a nese jen 37 genů. Chromozom Y určuje mužské pohlaví a nedědí ho dcery, zatímco mtDNA matka předává jak synům, tak i dcerám, ovšem další generaci mtDNA předávají pouze dcery.

Ze 47 % je v Česku rozšířena mtDNA typu H. Polovina tohoto typu představuje podtypy H1, H3 a H5

Přibližně polovina Evropanů jsou nositeli mtDNA typu H. Původ nositelů tohoto typu je spojován s lidmi, kteří v období ledových dob po ústupu ledovců putovali z jihu Evropy na sever kontinentu. Jedná se zejména o období mladší doby kamenné, kdy lidé kultury šňůrové keramiky, nebo zvoncových pohárů osidlovali také kromě západní Evropy končiny dnešní České republiky. Z tohoto hlediska jsme geneticky spřízněni se západní Evropou více než bychom očekávali.

Přibližně desetina Čechů, Moravanů a Slezanů zdědila mtDNA typu J. Jedná se o variantu jinak velmi početnou na Blízkém východě. Její prapočátky sahají do období před 35 000 lety a při sledování jejího původu bychom se dostali na Střední východ, nebo do Malé Asie. Do Evropy se příslušníci tohoto typu dostali někdy v roce 8 000 před naším letopočtem, kdy do našeho prostoru začali pronikat první zemědělci. Přibližně podobný podíl má v české společnosti mtDNA typu U5, která je genetickými genealogy připisována lovcům a sběračům, jež byli nadále vytěsňováni dalšími příchozími skupinami.

Velmi významný s podílem téměř 11 % je v České republice také výskyt mtDNA typu T1 a T2. Lidé s tímto typem mtDNA se velmi hojně nacházejí v severní Africe, na Středním východě, střední Asii, Sibiři a v některých částech indického subkontinentu. K nám se nejspíš příslušníci této skupiny dostali jako přicházející pastevci v době bronzové ze stepí Ukrajiny a jihu Ruska. Díky těmto nově příchozím například lépe snášíme mléko a také pastevci s sebou kromě umění výroby bronzu přinesli základ indoevropských jazyků.

Co se týká chromozomu Y, zde 34 % mužské populace ve své genetické výbavě má variantu R1a. Jde o pastevce přicházející ze stepí jižního Ruska a Ukrajiny.  

V chromozomální části 20 % mužů je nositeli varianty R1b, což představuje germánsky, či keltsky hovořící jedince. Každý devátý český muž zdědil chromozom Y typu I1, který po Evropě rozšiřovali především germánské kmeny a později také Vikingové. V genetické variantě I2 bychom našli zbylou část slovanské české mužské populace, kdy je téměř každý jedenáctý muž nositelem této genetické variace. O variantě I2 ovšem nemůžeme hovořit jako o čistě slovanské, protože v ní nalezneme poměrně značnou část příslušníků germánských kmenů, takže určit procentuální podíl Slovanů v této variantě je minimálně řečeno problematické.

Po sečtení procentuálního zastoupení chromozomu Y varianty I2 a R1a v české společnosti, je možné se zavřenýma očima tvrdit, že 40 % mužské populace je slovanského původu. (ve skutečnosti ten podíl bude rozhodně menší)

Zhruba 6 % českých mužů je s variantou J2 spojeno s antickými civilizacemi Středomoří. Jen o procento menší množství představují muži s variantou G.

Jak sami vidíte, povídačky o tom, že český národ je národem slovanů, jsou totálním nesmyslem. Jak již bylo v článku řečeno, i u těch asi 40 % české mužské populace bychom se slovanstvím kulhali, protože ani tady to se slovanstvím není tak žhavé, jak tvrdí ultranacionalisté.

Zkrátka, český národ je směsicí nejrůznějšího původu, takže nakonec povídačky o tom, že národ je čistě slovanský, keltský, nebo germánský jsou totálně nesmyslné a nepravdivé. Jak již bylo na začátku řečeno, žijeme v období, kdy si každý může nechat udělat genetické testy, jenže při jejich interpretaci bychom neměli zapomínat, že výsledky nám dávají informace jen o dvojici pramáti a praotce, zatímco všichni ostatní prapředci jsou zde opomíjeni a o jejich genech a původu se nedozvíme.

Genetické testy vycházející ze zkoumání chromozomu Y a mtDNA poskytují pohled na úzkou část prapředků, kteří se z naší genetické výbavy nevytratili, i když v třech miliardách genetického kódu zanechali svůj vliv.

Jinými slovy, pokud testy zjistí, že máte ve své genetické výbavě slovanské kořeny třeba zastoupené typem R1a, poté s největší pravděpodobností toho ve vás ze Slovana moc nezbylo. Syn Slovana měl už jen polovinu slovanských genů, vnuk čtvrtinu a pravnuk už jen osminu……..zkuste si tipnout jak malá, opravdu malá část Slovana ve Vás bude po těch několika desítkách generací? Téměř nepatrná. Média často v rámci větší čtenosti význam mtDNA a chromozomu Y přeceňují a vykládají báchorky o tom, jak jsou mezi námi Slované, Vikingové, Neandrtálci, Germáni………….z genetického pohledu toho lidé mají mnohem víc společného, než rozdílného……….alespoň taková jsou zjištění vědců porovnávajících genetický původ člověka.

Už proto bychom měli hledat společnou cestu světem, místo staveb zdí a překážek hrajících si na odlišnou kulturu, nebo snad rasové rozdělení lidí na méněcenné a ty, kteří by měli vládnout světu. Záleží pouze na nás, jací chceme být. Každý z nás může páchat dobro, ale také každý z nás může dělat vše pro zlo. Je to pouze na nás samotných.