Syřané s českým občanstvím jsou tu doma stejně jako Babiš

Andrej Babiš skrze nejrůznější vzkazky v Parlamentních listech, a nejen tam, ukazuje, že není demokratickým politikem a když na to přijde, dokáže ve jménu populismu odepsat 0,024% populace České republiky, protože je to sexy, cool a dokáže to přetlačit Zemanovi radikály na jeho stranu.

Kdo by si dělal hlavu s nějakými lidskými právy, když na předních listech Babišových médií figurují hulvátská prohlášení ubírající základní hodnoty těm, o které se populističtí novináři otírají dnem i nocí. Typickým příkladem by mohl být nejnovější výpotek bývalého ministra financí v Parlamentních listech, kdy se předseda ANO snaží skrze proputinovský internetový plátek promlouvat k ministru vnitra Milanu Chovanci.

Zdroj: Parlamentní listy

Je to tragikomický článek, ve kterém Babiš usvědčuje ČSSD z populismu, pokrytectví a ulhanosti, zatímco úspěšně všechny tyto vavříny nahnědlosti přivazuje k noze svého politického hnutí. ANO se rázem stává lídrem v protiuprchlických taženích, kdy Syřané jsou politickými obětmi Babišových tužeb, protože si předseda a zároveň poslanec myslí, že s takovým přístupem získá nejvíc příznivců a kýžený zájem médií.

Své odmítání Syřanů by milovník buchet mohl vysvětlit 2 500 obyvatelům České republiky přímo do očí. Přesně takový je odhadovaný počet Syřanů v naší vlasti. 702 jich zde přebývá přechodně, dalších 512 získalo trvalý pobyt a zbytek zde žije po celá desetiletí a někdy i od padesátých let dvacátého století. Značná část Syřanů má české občanství a někteří z nich zde žijí dlouhou dobu, mají zde své děti, příbuzné, přátele, pracují, studují, hovoří plynně česky, žijí zde druhou a někdy i třetí generací a sami sebe považují zcela správně za Čechy, i když jejich předci byli uprchlíky, nebo zahraničními studenty, kteří se zde posléze usadili. Babiš svým článkem neútočí jenom na přicházející uprchlíky z důvodu války v jejich rodné zemi, ale také na všechny syrské uprchlíky, kteří sem před mnoha lety zavítali.

Přitom tito lidé zde žijí tak, jako většina občanů Česka. Nikdo nemá právo těmto osobám ubírat občanství, nebo jim říkat, že nemají v Česku co pohledávat, když formálně vyznávají islám, i když do mešity nebo modlitebny moc často nechodí…..a kdyby přeci jen do muslimských svatostánků chodívali……nic to na ničem nemění. Ani tak nikdo nesmí ubírat nikomu občanství, nebo prohlašovat, že do národa nepatří. Národ, to není obstarožní představa 19. století o čistotě krve plné slovanství, kdy stejně ti ukřičení slované vznikli namícháním nejrůznějších etnik, aniž by si to uvědomovali. Národ je ve svém slova smyslu něco naprosto jiného. Každý, kdo má české občanství je plnohodnotným občanem a politik by si neměl ani pomyslet na to, takovým členům národa cokoli vyčítat, nebo je snad vyjímat “ze stáda vyvolených”.

Tragikomicky zábavné na celé té věci s uprchlíky je také to, že si Babiš všímá syrských uprchlíků, zatímco například uprchlíků ukrajinských si nevšímá a dokonce na vládě prý požadoval po Zaorálkovi, aby ministerstvo zahraničí umožnilo větší příchod ukrajinských uprchlíků do české kotliny. Přitom Ukrajinci jsou na rozdíl od Syřanů častějšími zdroji levné pracovní síly, kdy podnikatelé sociálně vykořisťují východní zaměstnance a vzkvétá tím obchod s chudobou. Ale to zřejmě Babišovi nevadí protože sám ve jménu populismu upadá do snů o kulturní blízkosti, protože ten islám je výhodnou kartou k hlasům, zatímco východní křesťanství je jenom šumem v pozadí, o které se nikdo nezajímá.

Ovšem kdybychom to brali do všech důsledků, islám je také součástí české kultury stejně jako judaismus, nebo křesťanství. Islám je zde delší dobu a má zde delší kořeny, o kterých raději média nehovoří, protože by musela přiznat, že s islámem se naši předci setkali dávno předtím, než Babiš začal tahat za sebou na pískovišti kačera. Islám byl a stále je minoritním náboženstvím jako je judaismus. Skrze lékařství, fyziku, astronomii, lékárnictví chemii ovlivnila muslimská kultura nejen kulturu českou, ale také evropskou. V Evropě se islám zapsal například od architektury a všech před chvilkou jmenovaných vědních disciplín……

I proto je naprosto laciné, když politik přímo, nebo nepřímo podniká slovní útoky vůči syrské kultuře, protože kdyby jí nebylo, česká kultura by se vyvíjela pomaleji a vývoj jako takový by byl naprosto zbržděný. Když v Sýrii kvetla jedna z nejstarších kultur, v Česku, Moravě a ve Slezsku ještě žádní Čechové nebyli a k vidění byly jen hluboké lesy plné zvířeny a nikoli nějaké povznešené české kultury, kterou se například Babiš jal ochraňovat.

Abychom se neztráceli jen v časech minulých, syrská kultura je velmi blízká evropské a lidé zde před válkou rozhodně nežili na stromech, jak místy naznačují jednotliví kulturní šovinisté, ke kterým se Babiš řadí s pomocí svého hloupého příspěvku v Parlamentních listech. Tudíž jakékoli obavy nejsou na místě. Islám je stejně hodnotný jako judaismus a křesťanství…..všechna tři náboženství jsou náboženstvími lásky, pokory a cesty ke světu bez nenávisti. Žádná víra v Boha nesmí být posuzována čistě podle sekt a šílenců, protože psychopatičtí sektáři představují jen malé promile z celkového množství náboženské obce.

Andrej Babiš je nechutný populista, který by klidně pořádal seance o nebezpečí ufonů, kdyby mu to přineslo dostatečný počet hlasů. Nakonec můžeme být rádi, že nežijeme ve středověku, protože bychom v tisku a nejrůznějších letácích vídali kampaně proti čarodějnicím a Andrej by dost možná rád přiložil polínko k upálení další čarodějnice ohrožující Babišovu kulturu náboženského vyznání.

Politické štengrování a ukazování, že ANO je populističtější, než ČSSD zajisté přinese mnoho tragikomických a nechutných událostí, nad kterými demokracie zapláče. Snad si toho voliči všimnou a vystaví populistům pětky na závěrečné vysvědčení.