Vláda navrhuje pozastavení činnosti Bartošovy Národní demokracie

Národní demokracie pravomocně odsouzeného Adama B . Bartoše má pozastavenou činnost. Stalo se přesně to, co zasvěcené osoby očekávaly doslova každým dnem. Ultranacionalisté vyvolávající nenávist vůči uprchlíkům, homosexuálům a minoritám doplatili na svou vlastní amatérskou neschopnost a lenost, kdy vedení sužované vnitřními rozpory a nejrůznějšími puči nezvládlo naplnit svou zákonnou povinnost předat parlamentní kontrolní komisi dokumenty o svém hospodaření.

Politická strana věčně věku hrající si na Tábory lidu, skládající přísahy blanických rytířů má docela tragikomickou minulost, kdy politické dítko Adama B. Bartoše vzniklo přejmenováním neúspěšné krajně pravicové strany opakovaně zakládané i rušené za pomocí změny předsednictva i názvu samého.

V lednu 2001 skupinka populistů založila Sdružení důchodců České republiky, jež bylo koncem listopadu 2005 přejmenováno na Právo a Spravedlnost – ANO tradiční rodině, NE korupci a kriminalitě. Strana si po necelých třech letech 29.5.2008 zkrátila název na Právo a spravedlnost, aby později tento politický subjekt převzal 23.1.2014 pod své vedení moci chtivý Adam B. Bartoš. Snad již tenkrát obrýlený tlučhuba snil o kariéře nového vůdce české extrémistické scény, a proto nově získanou partaj přejmenoval na Ne Bruselu – Národní demokracie. Ještě téměř před třemi lety neexistovalo protiuprchlické a islamofobní mámení, a tak se motýlkem okrášlený autor pohádek na dobrou noc zaměřil rovnou na Evropskou unii, proti které léta neonacisté, stalinisté i nacionální bolševici pravidelně brojí kudy chodí.

Po marných pokusech s Vandasem, vytváření loutky z šéfa DSSS a totálnímu propadáku ve volbách raději Bartoš svou stranu 22.12.2014 přejmenoval na Národní demokracii a pozvolna se raději od vandasovců na první pohled stranil, zatímco “vykrádal” ostatní podobně demagogicky zaměřené subjekty o jejich členy. Možná právě v tento okamžik se Adam B. Bartoš dopředu pokládal za velkého sjednotitele, nového vůdce, o kterém čítával v nejrůznějších článcích zažloutlého listu. Chvílemi to možná z jeho pohledu i tak vypadalo. Na jedné straně Matějný, na druhé skupinka Šlégrů, v další někteří představitelé Dělnické mládeže, zatímco do partaje přicházeli taktéž stalinisté, kterým ani omylem nevadilo, když si hošánci nad pivkem postěžovali nad tím, jak složité je být ultranacionálem.

Mezi tím vším Zemánek se Solisem vyhledávali podporu v zahraničí a dost možná jedním z jejich úkolů bylo sehnání finanční pomoci od východoevropských ultranacionálů, jakými jsou rasisté ze Srbské radikální strany, nebo lidé pohybující se v okolí Kremlu. Se styky se Srby “pomáhá” Generace identity. Do Moskvy a dalších oblastí Ruské federace odjíždí samotný Zemánek. V blízkosti Bartoše se objevuje přítel z ruského Institutu strategických studií Eduard Popov, se kterým se předseda taktéž osobně setkává. Když Janečkova OK strana navazuje styky s Le Penovou, je ihned stejným úkolem pomazán Solis, který odjíždí do Francie….ovšem jednání dopadla špatně.

Možná se jedná o náhodu, ale možná také ne. Kdo ví…..a možná u zahraničních kolegů Bartošova partaj vyhledávala jen ideové souručenství a o peníze na politiku vůbec nešlo……teoreticky je možné prakticky cokoli. Nicméně, to není pro tento okamžik nijak důležité.

Národní demokracie je neschopnou, co se týče stranické dokumentace. A to již od svého vzniku v roce 2014. Bartoš nedodal do 1. dubna 2015 kompletní zprávu o hospodaření své politické strany. Zkrátka se na to všechno tak nějak vykašlal, aby posléze na sociálních sítích spustil bandurskou o tom, jak složitě a přetěžce je režimem perzekuován za svá slova a jednotlivé činy. Xenofobní politická strana měla rok na napravení nedostatků. K tomu však nedošlo.

Podobně se zachovala Národní demokracie taktéž k 1.dubnu 2016. Tentokrát se údajně jednalo o dary, u kterých nebyly podle tvrzení Národní demokracie ve finanční zprávě uvedeny některé náležitosti. Ovšem, mohlo také jít o dar ze zahraničí, který nesmí politická strana, nebo politické hnutí podle § 19 zákona č. 494/1991 Sb. přijímat od zahraničních společností, nebo cizinců nemajících trvalý pobyt na území ČR. Možná proto raději Bartošův spolek nereagoval na dotazy a upozornění kontrolních orgánů a raději nechal všechno být v nepořádku tak, jak tomu bylo původně.

Je 27. března 2017 a Národní demokracie doposud nenapravila své nedostatky jak za rok 2014, tak za rok 2015.

 

 

Jinými slovy…..extrémistům nestačily téměř dva roky na to, aby veškeré chyby v dokumentech zmizely….není proto divu, že Vláda České republiky navrhuje Nejvyššímu správnímu soudu, aby rozhodl ve svém rozsudku o pozastavení činnosti Národní demokracie.

Pokud se tak skutečně stane, nebude moci Bartošova partaj vykonávat žádnou svou činnost, kromě snah o napravení předchozích chyb a nedostatků ve finanční zprávě. Na to vše mají teoreticky celý rok. Pokud i po uplynutí roční lhůty nedojde k nápravě, půjde celá věc znovu k Nejvyššímu správnímu soudu, který může Národní demokracii následně zrušit, což by bylo jedině dobře.

Pokud skutečně Nejvyšší správní soud rozhodne o pozastavení činnosti a stihne to do voleb, nemohla by se těchto voleb Národní demokracie zúčastnit, což by bylo pro demokracii v České republice velmi prospěšné a již tak skomírající partaj by skončila mnohem dříve, než by tomu bylo v případě mizivého výsledku ve volbách, kde by Bartošova politická strana nezískala ani 0,2 procenta hlasů.

Tak jako v předchozích obdobích, i nyní xenofobové svalují vlastní chyby na ostatní…..například na stát, nebo režim. Zábavné také na tom všem je neschopnost jednotlivých “poboček” Národní demokracie vnímat a pochopit text úředních dokumentů, kdy si straníci pletou návrhy s rozsudky…….a tak si přátelé Bartoše zcela mylně myslí, že jsou pozastaveni i bez rozhodnutí soudu, což je naprostý nesmysl.

Ale co byste chtěli od někoho, kdo na jednu stranu chválí Velké Rusko, Putina a považuje Ameriku za převeliké zlo, zatímco na plakátech a transparentech namířených proti uprchlíkům využívá neautorizované fotky z hollywoodských trháků. A přesně takoví by chtěli vládnout a zavádět “novou republiku” plnou rasismu, nenávisti a nesvobody.

Snad Nejvyšší správní soud rozhodne správně a samotná Národní demokracie svou neschopností napravovat vlastní kiksy zahrabe sebe samu do propadliště dějin.