Radikálové z DISUKu podporují apartheid, nikoli Izrael jako takový

Na sociálních sítích naleznete mnoho zrůdností ukrývajících se za nejrůznějšími spolky, sdruženími a frakcemi extrémisticky, proputinovsky a xenofobně smýšlejících jedinců. Člověk se nestačí divit, co virtuální prostor umožňuje a k čemu všemu ho radikálové dokáží využít.

Tak například málo známý DISUK ÚK(Demokratická informační skupina Ústeckého kraje) zveřejňující články nejrůznějším stoupencům čecháčkovského ultranacionalismu na Facebooku vytvořil  rádoby proizraelskou skupinku “Česko podporuje Izrael celým srdcem“. Ve své podstatě je to nešťastný projekt požadující po příchozích slepou důvěru ve vše, co Izrael, tentokrát vmáčknutý do činů krajně pravicových politiků a nejrůznějších ultraortodoxně smýšlejících skupin, prosazuje a vytváří.

Jakákoli kritika nabízené nenávisti není vítána, protože všechno izraelské je slepě považované za stoprocentně správné a čistě demokratické, i když se jedná o propagaci apartheidu a diktatury, se kterou stále více izraelských občanů nesouhlasí, protože Izrael jako takový nesmí být ve jménu své budoucnosti profilován jako etnicky čisté prostředí zakládající svou existenci na potírání práv ostatních.

Extrémisté sami sobě doslova za pochodu vytvářejí nahrážku za nenávist vůči Židům, protože krajně pravicová politika Likudu, některých představitelů ultraortodoxní židovské náboženské obce a dalších vládních zákonodárců v Knessetu nabízí domácím českým ultranacionálům ideová odůvodnění pro náboženskou i etnickou nenávist vůči muslimům a islámu všeobecně. Díky policejnímu a diktaturnímu režimu na Blízkém východě mohou extrémisté ve střední Evropě modernizovat, a tak není divu, že správci zmiňovaného projektu mají v oblibě příspěvky vyzývající ke “srovnání Palestiny se zemí”.

Ve skutečnosti xenofobní spolek DISUK ÚK nepožaduje podporu skutečnému Izraeli, protože cílem obdivu je politická obálka diktatury nemající s judaismem, fyzickou existencí moderního Izraele jako státního útvaru, židovskou kulturou a Židy jako takovými vůbec nic společného. Pohled na redakční radu DISUKu nabízí tragikomický smutnou podívanou na nedbalky radikalismu, kdy mezi členy redakční rady zůstává psychedelicky se vyjadřující ženština často svými výroky přibližující se k pohlavárům nacistického Německa, Jana Yngland Hrušková.

Takového stoupence Izraele by zemi Davidovy hvězdy snad nepřáli ani samotní fanatici Hamásu, protože informační ponížení  z rukou přátel panslovanismu a eugenických pouček o nízké inteligenci příslušníků ostatních kultur a národů je více než nechutné.

Pokud bychom hledali v Česku typické pomocníky antisemitismu, byli by jím administrátoři facebookové stránky “Česko podporuje Izrael celým srdcem“. To, že nenávisti přisoudím vlajku Izraele, na hlavu si nasadím kippu, ještě neznamená, že jsem prožidovský, nebo dokonce proizraelský. Samozvaní vlastenci podporou nenávistných floskulí, okupace Palestiny a státem prosazovaného rasismu podporují terorismus a souhlasí s ohrožováním izraelských obyvatel ze strany dalších ultranacionalistů, jež k propagaci svých plánů a zájmů používají stejné nástroje, jaké kdysi používaly skupinky sionistických bojůvkářů usilujících o vytvoření etnicky “čistého” Izraele jako nástroje kulturního šovinismu založeného na ultraortodoxně náboženských a nikoli moderních základech společnosti.

Současný Izrael jen velmi malá část Židů a obyvatel samotného Izraele považuje za kolébku všech Židů. Stejně tak stoupenci ortodoxní verze judaismu taktéž odmítají biblické zvěsti o zemi zaslíbené, protože moderní Izrael je státem, jako každý jiný a jako takový by měl minimálně dodržovat mezinárodní dohody, ke kterým se upsal, a které fanoušci a příznivci ultranacionalismu považují za zcela zbytečné a svazující.

Každý nedemokratický režim si najde své fanoušky mezi neofašizující, nedemokratickou a xenofobní scénou. To, co podporují zakladatelé facebookových skupin jako je “Česko podporuje Izrael celým srdcem” nemá, jak již bylo v článku řečeno, nic společného s podporou skutečného Izraele, jehož budoucnost je možná pouze tehdy, pokud se bude chovat jako všechny ostatní demokratické státy světa. Změny do Tel Avivu musejí přijít a je správné, že jednotlivé nevládní organizace o přeměnu usilují i pod hrozbou trestních stíhání ze strany ultranacionalisty navržených zákonů.

Podpora Izraele ze strany českých rasistů a kulturních šovinistů je stejně trapná a morálně závadná, jako podpora Ruska….v obou případech se nejedná s podporou států, kultur nebo snad národů. Extrémisté podporují jiný extrémismus jako obálku, kterou přisoudili do vlastností Ruska, nebo Izraele. I proto by takové snahy měly být odmítnuty a skupiny na sociálních sítích by měly být následně vymazány, protože rozšiřování bludů a lží společně s podporou radikalismu do slušné společnosti nepatří.