Ve Spojeném království raketovou rychlostí roste počet zločinů z nenávisti

Ve Spojeném království po referendu o odstoupení z Evropské unie narůstá počet trestných činů z nenávisti. Je to viditelné na nejrůznějších analýzách, ve kterých je doslova zarážející strmý nárůst nenávisti během tří měsíců. Od července do září roku 2016 úřady zaznamenaly na 14 000 zločinů páchaných vůči muslimům, uprchlíkům a vůbec všem, kdo vypadají jinak, než vybělený sen mnoha evropských extrémistů.

V porovnání se stejným časovým obdobím minulého roku se jedná takřka o více jak sedmdesátiiprocentní zvýšení kriminality. k červenci 2015 bylo spácháno 3 886 zločinů z nenávisti, zatímco o rok později ve stejném časovém období bylo spácháno 5 468 zločinů z nenávisti, což představuje 71procentní nárůst jehož viníky nejsou muslimové, nebo uprchlíci, ale místní antličané, Walesané, jež ve jménu lásky k rasismu a všeobecnému nenávidění vyhrožují, útočí, ničí, zapalují a přepadávají.

O těchto zločinech se ve značné míře na sociálních sítích mlčí, případně jsou některé skutky překreslovány do podobenství kriminality nově příchozích uprchlíků. Ovšem občas v uzavřených skupinách neofašistů na Facebooku se můžete setkat se zveřejněnou agresí vůči muslimům jako obdiv k bojovníkům za evropskou kulturu, protože ten pohled na hořící mešitu nebo ubytovnu uprchlíků je pro administrátory skupin a jejich členy tak zábavný…..

Celkem za rok 2016 bylo ve Spojeném království policií zaznamenáno 62 518 trestných činů z nenávisti, z čehož 79 procent bylo motivováno z rasových důvodů, 12 procent bylo spácháno na základě sexuální orientace, 7 procent z náboženských důvodů, 6 procent ůtoků bylo směřováno na zdravotně postižené a 1 procento představovalo zločiny vůči transgender komunitě.

Během tří měsíců od července do září 2016 bylo v Londýně spácháno 3 356 zločinů spáchaných z nenávisti. Oproti tomu v Manchasteru bylo ve stejném období spácháno třikrát méně zločinů z nenávisti – 1 033. Anglické hrabství Dorset a Nottinghamshire v období od dubna do června 2016 zažilo dokonce až 100procentní nárůst zločinů páchaných z nenávisti.

Zlá atmosféra po Brexitu uchvátila doslova celé království. V médiích rostly nejrůznější hlasy vůči uprchlíkům a muslimům. Své k tomu přidal populistický tisk a svou šanci zkoušely využít neofašistická hnutí jako Britain First, nebo UKIP, jež předtím dokonce o vztahu Spojeného království k Evropské unii lhal, když si cucal z prstu neexistující čísla i statistiky. Britain First také podle nejrůznějších důkazů takříkajíc hecovala ostatní neofašistické bojůvky, nebo pouliční gangy, aby se k nim přidali a podpořili je v útocích vůči uprchlíkům a muslimům.

Radikálové souzní s chaosem Brexitu a nejspíš do konce odtržení budou jejich aktivity růst a spolu s tím bude po stejné křivce následovat Britain First i počet trestných činů z nenávisti. Bude zajímavé sledovat krajně pravicové extrémisty, jak se zachovají po Brexitu. Lidé totiž pochopí, že to všechno byl omyl a nenávistníci byli jen slouhy snížení životní úrovně, které budou Britové nuceni čelit. Konečný scénář odchodu z Unie je zatím daleko, a tak nezbývá než věřit, že policie společně s politiky udělají vše nutné pro to, aby zločiny z nenávisti byly pouze vzpomínkou na ošklivé období britských dějin.