Klaus mladší lže o životě lidí v Íránu, démonizuje Írán a vyvolává islamofobní nálady

Pokaždé jsou zábavné ty rádoby lidskoprávní statusy islamofobů a nejrůznějších rasistů obávající se o ženská práva v Íránu. Většinou jimi vytvořené příspěvky vycházejí z nepravd, hoaxů a mlžných oparů, kdy se žena a ochota ochránit její lidskost stává hlavním nástrojem rozšiřování a upevňování islamofobních postojů ve společnosti. 

Typickým příkladem posledních dnů by mohl být příspěvek Václava Klause mladšího, který na svém facebookovém profilu neváhal a bez problémů použil účelový obrázek, aby následně demonstroval za pomoci vylhaného obrázku nemožnost islámu nedovolujícího ženě na  konferenci mistrovství světa v šachu sedět na židlích vedle ostatních mužů.

Alternativní svět něčeho, co by mohlo být pravdou, ale není, je tragikomickou sondou do mysli krajně pravicového odborníka ODS na vzdělání a školství v Česku. Co na tom, že dotyčný snímek nemá nic společného s šachovým turnajem, a že už vůbec nepochází z tohoto roku. Jedná se o fotografii čtyři roky starou. Je na ní zvěčněna inaugurace íránského ministra zahraničí Džaváda Zarífa. Těch několik žen sedících na zemi a dělajících si poznámky z tiskové konference nového ministra zahraničí si své místo podle mnoha svědků zvolily dobrovolně samy pro lepší výhled na řečníky. Ostatně, skutečná dokumentační fotografie ze zmiňované akce vypadá takto:

Žena s modrým hidžábem klidně sedí na židli společně s přítomnými muži, ale to se Klausovi nehodilo, a tak na řadu přišlo něco jiného, islamofobií překořeněného……..synáček bývalého prezidenta republiky chtěl na okamžik vyslat svým potenciálním příznivcům vzkaz o své islamofobii, kdy on jako převeliký politik tolikrát promlouvající o školství ve zpravodajských relacích na České televizi je ochoten chovat se naprosto stejně jako zatrolený Konvička, nebo nějaký Zemanův Veleba, toho času politicky setkávající se s Řádem národa za doprovodu šumivého a zlatavého moku po pravici. Volby se přeci jen blíží a vždy se vyplatí předčasně agitovat ve svůj úspěch. 

Klausova etuda s fotografií a lží na vrchu je zdárným důkazem účelové manipulace se skutečností. Klausova virtuální realita je neslučitelná s opravdovou realitou……je to podobné jako v případech vzdělávacího systému, když slovutný politik několikrát za pomoci lží a hoaxů zaútočil na vzdělávání zdravotně postižených a jejich slučování ve školách se “zdravými” dětmi. Lidskost by u prominentů krajně pravicové scény člověk těžko pohledal.

Když už není zbytí, použije Václav Klaus mladší další manipulace…tentokrát za použití rádoby historie, kdy se za pomocí fotografií doslova za přímého přenosu vytváří alternativní vývoj v Íránu, jež se skutečností roku 2017 a předchozích let nemá nic společného. To je další ze způsobů účelové manipulace. Když nevyšlo první kolo, přijde na řadu něco jiného.

Člověk by očekával, že zrovna odborník ODS na školství a vzdělávání bude lpět a dbát na faktech a datech…nicméně, jak všichni vidíte, fakta a data nejsou pro syna milovníka německých ultranacionalistů nikterak důležitá, pokud je to potřeba.

Írán je obrovskou zemí, kde styl života není všude stejný. Západní svět na Írán nahlíží z vrchu a často o něm smýšlí na základě hoaxů a nejrůznějších lží, protože pro politiky je to snazší, když ten íránský prezident “vyhrožuje” jaderným programem……

Všechno je to o pohledu na svět. 99 % islamofobů nemá znalosti o islámu, nebo zemích, o kterých pravidelně na sociálních sítích hovoří. Tito lidé dávají přednost vizuálnu, kdy všechno, co je na první pohled spatřeno, musí být pravdou. Islamofob nevidí odhalenou ženu, nevidí její vlasy, a tak si ve své naivitě myslí, že je to znak utlačování žen, i když tomu tak ve značné míře není. V každém společenství se najdou jedinci stavící se proti všeobecným zvykům. V Evropě a na Západě jsou to anarchisté odmítající moc státu, policii a některé zákony a nejinak je tomu i v muslimských zemích. Některé Íránky často žijící v exilu odmítají hidžáb, zahalení a hovoří o něm jako o ponížení ženy. Sociologové by k takovému osobnímu postojí zajisté řekli své.

Senzacechtivá a mnohdy islamofobní média ráda hlas takových zástupců zveřejní, protože to vyvolává čtenost a islamofobové hlasy odmítavých žen rádi přijmou, protože svědectví bývalé obyvatelky Íránu je dostatečným svědectvím, i když zobrazuje individuální pohled na věc, a níkoli všeobecný stav v íránské společnosti…islamofobní scéna velmi ráda zjednodušuje snahy a cíle nejrůznějších aktivit. Typickým příkladem by mohl být projekt My Stealthy Freedom, který mnoha islamofobům slouží jako typické svědectví o tom, že zahalení je pro ženu ponižující…

Přitom ve skutečnosti celý projekt bojuje jen za právo výběru, ve kterém by si něžné pokolení mělo svobodně rozhodnout, zda hidžáb, čádor nosit, nebo ne. Debata o zákonné povinnosti je zaměňována za zneuctění ženy…to jsou skutečně poměrně trapná zkreslení, kdy průměrný Evropan dává přednost servírovaným informacím před osobním poznáním, protože málokdo na Západě ví a zná co íránské zákonodárství přikazuje a co nikoli. Málokdo má také dobré znalosti o praktických poměrech v íránské společnosti, zda paragrafy jsou jen černotou na papíře, nebo skutečně je stát schopen vynutit jejich dodržení v každém koutě převelikého Íránu.

Debata o tom, zda by lidé měli nosit nebo nenosit něco na základě zákona je nutná a přínosná. Ovšem nesmí být zaměňována za něco jiného. Některé ženy mohou z individuálního hlediska vnímat zahalení jako pokoru, zneuctění…ale takových žen je minimum. To nic nemění na tom, že z globálního hlediska není zahalování žen projevem pokory, nebo zneuctění ženy. A debaty islamofobů se točí kolem globálního významu zahalení, protože osudy jednotlivých osob jsou islamofobům a extrémistům šumák.

Írán má téměř 83 000 000 obyvatel, ale západní veřejnost nahlíží na íránské společenství skrze pohled několika lidí, jejichž aktivit si všimly významné západoevropské mediální společnosti…není to zvláštní?

Zdroj: https://www.flickr.com/photos/mytripsmypics/24303568589/in/album-72157635879362985/

Ano, lidská práva jsou v Íránu bezpochyby v některých případech potlačována a režim se chová velmi surově k oponentům a nejrůznějším aktivistům. To všechno je zajisté pravda. Extrémní náboženské postoje, podobně jako inklinace k ostatním druhům extrémismu, jsou závislé na míře chudoby. Čím jste chudším, tím máte horší přístup ke vzdělání a tím také získáváte teoreticky menší šanci na dobře placené zaměstnání a jste potenciálně dobrým zdrojem pro extrémistická sdružení nabízející vzdušné zámky nejistot. Toto pravidlo je platné v Čechách, v Íránu, USA, Kanadě…prostě všude na světě. Bohatý sever Íránu je tolerantní, zatímco jih země je chudší a tím pádem méně tolerantní…..to ovšem neznamená, že všichni na jihu Íránu jsou radikálové. Těch je tam minimum. Mnohé vystupuje ze zvyků a nikoli z islámu jako takového a mnohé je médii přikrášlováno, a tak obyčejnost dostává význam, který jinak nemá.

Írán je od roku 1979 islámskou republikou, jejíž hlavním zdrojem práva je šaría. Už to samo o sobě postačí hlupákům k útokům na Írán jako takový. Šaría je démonizována, i když většina lidí neví, co obsahuje, co nařizuje a jak je v praxi aplikována. Postačí vytažené zprávy z večerních relací, kdy radikálové uřezávají hlavu, i když ve světlech reality nemají takové činy moc společného se skutečnou šaríou.

Mladí lidé ze severní části Teheránu, foceno 6. října 2016; Zdroj: https://www.flickr.com/photos/[email protected]/30195654161/in/[email protected]/

Tradičním oděvem v Íránu je čádor, od kterého řada lidí v sekulárním Íránu 60. a 70. let upustila. Odstraněním prozápadního Šáha Pahlávího došlo k návratu čádoru, jež se v některých částech Íránu stal povinným. Na dodržování povinnosti dohlížely v některých částech země speciální policejní hlídky náboženské – mravnostní policie. Za Chatámího a současného prezidenta Rúháního došlo a stále dochází k liberalizaci, kdy se od povinnosti nosit čádor opouští. 

Situace v současném Íránu je taková, že náboženská policie ženy bez čádoru již nepronásleduje, i když se tak v minulosti na některých místech Íránu skutečně stávalo. Na ulicích velkých měst v Íránu potkáte ženy jak bez čádoru, tak některé i bez šátku, i když se nonšalantně přehozený šátek přes hlavu a krk stal součástí identity mnoha íránských žen. Módní doplněk okrášlený mnoha barvami a vzory nemá nic společného s islámem a náboženstvím jako takovým.

S pojmem náboženská – mravnostní policie si člověk na Západě a v Evropě obecně vybaví někoho, kdo v případě porušení náboženských pravidel na ulici někoho do krve zbije. Ale realita je v Íránu většinou jiná.

V íránské náboženské policii slouží také ženy, které v případě potřeby v klidu upozorní na to, že šátek až příliš odhaluje vlasy a klidně pomohou s úpravou, aby oděv odpovídal zvykům. Ve většině případů se nejedná o násilí a neuctivý přístup k člověku. Na některých místech Íránu náboženská policie v případech špatně nasazeného čádoru, nebo v případě jeho nenošení ani nezasahuje. Záleží na oblasti, ve které se člověk nachází.

Z pohledu Evropana můžeme diskutovat, zda je náboženská policie dobře, nebo ne. Ovšem, pokud nemáme nestranné informace o tom, co náboženská policie v Íránu dělá, co může a nemůže podle zákona,  a jak se v realitě chovají příslušníci náboženské policie k provinilcům, pak je taková diskuse bezpředmětná a naprosto zbytečná.

Příspěvky, jaké rozšiřuje Václav Klaus mladší pouze ignorují realitu íránského života, démonizují Írán a vyvolávají v lidech zbytečný strach. Odborník ODS na vzdělávání se v nich chová stejně jako většina islamofobů. Číslem jedna označuje módu Íránu Šáha Pahlávího, který tuto módu na Íráncích vynucoval taktéž za pomoci zákonů, trestů a nařízení, kdy se ženy musely násilně zbavit svého tradičního oděvu, chtěly-li studovat například na vysoké škole, nebo zastávat nějaký post ve společnosti.

Zdroj: výřez z příspěvku Václava Klause mladšího

Na to se zapomíná, zatímco se Facebook plní evropsky oděnými Íránkami jako projev svobody a občanských práv. Ve skutečnosti evropsky oděná íránská žena byla k takovému stylu oblékání nucena režimem. Klaus mladší a spolu s ním další “fanoušci” rádoby evropských fotek Íránek z dob Šáha Pahlávího nepřímo říkají, že evropská móda, evropská demokracie musí být součástí jiných kultur, jinak je to špatně.

Tyto plakáty byly vytvářeny kvůli propagaci šáhova politického stylu; Zdroj: Facebook

Tím je odsouvána původní perská kultura, zatímco ta cizí z Evropy je pokládána za jedinou správnou. To je kulturní šovinismus jako vyšitý. Evropsky oděné byly v období Šáha Pahlávího ženy vyšší střední třídy většinou jen v Teheránu a zbytek země chodil oděný tak jako dříve. I na to se často zapomíná.

Hlavně, že se extrémistovo oko pokochá nad Íránkami – studentkami, mladými ženami odhalenými podle tehdejšího evropského stylu. Co na tom, že je to vynucené a ženy z vyšší střední třídy takto chodily oblékané takřka jen v Teheránu v 60. a 70. letech 20. století. Pokud chceme skutečně hovořit o ženských právech, měli bychom vycházet z reality odproštěné od extrémismu a vylhaných informací nezakládajících se na základě faktů.

Václav Klaus mladší svými demagogickými  islamofobií prosycenými příspěvky ukázal, že je stejně hloupým jako ti fanatici, jež včera ve Stromovce pálili český překlad Koránu. I proto by si voliči měli všimnout, čeho všeho je odborník ODS na vzdělávání a školství schopen.