HateFree Culture možná svou práci nedělalo vždy nejlépe, ale podobný projekt je nutností

Je tragikomicky zábavné, co všechno se na sociálních sítích a na nejrůznějších médiích objevuje o notoricky známém vládou zřízeném a placeném lidskoprávním projektu HateFree Culture. Jedni ho fanaticky obhajují jako nějakou svátost, zatímco ti ostatní projevují doslova frenetickou radost nad tím, jak Chvojka zařízl něco, s čím se nacionál nedokáže vyrovnat. 

Ani jeden přístup není správný. HateFree Culture byl, respektive ještě do dubna 2017 projektem vytvořeným lidmi a jako takový má zcela zákonitě mouchy, nad kterými bychom mohli sem tam nevěřícně zalamentovat, protože boj proti rasismu by měl ve 21. století vypadat trošku jinak. Například jedna z mediálních akcí “Ne naším jménem!” vzbuzovala v náhodném divákovi klamný dojem, že by se snad všichni muslimové měli omlouvat za činy fanatiků.

Stejně tak některé další projekty neodpovídaly záměru, když tvůrci v popředí dávali prostor některým osobnostem, jež by se jinak nestaly známými. Zvláštní bylo také společenství některých lidí, kdy člověk docházel k možná klamným domněnkám, že tam uvnitř ve “střevech” HateFree existuje propojka, chcete-li jakýsi klientelismus, přivádějící některé do připravovaných projektů……..na světlo světa se díky tomu dostali lidé, o jejichž kvalitách bychom mohli s úspěšností sobě vlastní zapochybovat…….HateFree mohla udělat jistě mnohem víc a mohla to udělat mnohem lépe……to je možné.

Chyby existují, to je neoddiskutovatelné. Nicméně projekty jako HateFree Culture Česká republika a vůbec všichni její obyvatelé potřebují jako prase drbání. Zažraný rasismus potřebuje vyprášit kožich. I proto bychom měli kromě nedostatků vnímat zejména kladné části celého toho mediálně přetřásaného projektu.

Je docela zábavné pročítat příspěvky krajní pravice, jak se milovníci otrokářství a nadřazenosti Slovanů vyžívajíc v tom, jak HateFree dostává od států 40 milionů na roční chod…….samozřejmě, takové údaje jsou mylné a nezakládají se na pravdě, ale to milovníkům Miloše Zemana vůbec nevadí. Už jednou to bylo napsáno na těch internetech, tak to musí být zákonitě pravda.

Z jednotlivých projektů se jednalo například o vyškolení 300 policistů, pilotní zavádění komplexní mediace do deseti škol v sociálně vyloučených lokalitách, podporu starostů a samozřejmě také všeobecně viditelné projekty nejrůznějších televizních spotů vylučujících některé hoaxy, nebo hloupé předsudky. Jak již bylo v článku řečeno, právě tato agenda mohla být čas od času lépe promyšlenou, protože potom by se média k celé záležitosti stavěla jinak a politici by možná až tak moc neuhýbali na stranu populismu.

Z oficiálních zdrojů byl rozpočet HateFree Culture za uvedené tři roky 7 630 076 Kč, plus 9 880 000 Kč na nákup vysílacích časů pro dvě velké kampaně v rádiu a televizi…..do této agendy spadal taktéž nákup inzerce. 80 procent nákladů bylo pokryto z Norských fondů a z české strany celkově kampaň stála 3,5 milionů korun. Do rozpočtu musela být započtena taktéž výplata pro tři pracovníky, jež spravovali facebookové stránky, diskutovali s lidmi a současně psali články do novin a na internet o pozitivních příkladech menšinové problematiky, nebo vyvraceli hoaxy. Měsíční plat takového zaměstnance se pohyboval ve výši 16 000 korun.

Podle veřejně dostupných materiálů byl projekt HateFree Culture už od svého prvopočátku plánován do dubna 2017, zatímco měl dobíhat do konce roku, aby Česká republika nemusela vracet dotace, které z norských fondů dostala. Startovní a konečná pozice byla všem známa a vedení HateFree Culture tedy vědělo o letošním konci. Proto jakékoli mediální mediální zvěsti o tom, že Houdek nevěděl a divil se, že všechno končí, jsou minimálně zarážející.

Chvojka pouze věc neprodloužil a nechá vše podle plánu dojet do listopadu 2017, aby nemusel by stát nic vracet zahraničním fondům. Můžeme mít na HateFree Culture jakýkoli názor, nicméně musíme také přiznat, že se tento projekt zapsal do mysli téměř všech Čechů, zatímco ty předchozí plány vlády na boj proti rasismu a předsudkům vymizely v píscích času.

Bylo by správné, pokud by se za několik měsíců rozjel nějaký další projekt zaměřený na boj s rasismem, nenávistí, hoaxy a dalšími nejrůznějšími nenávistnými projevy. Snad jen mediální výstupy by mohly být více propracovanější.