Matěj Stropnický nechce jednat s komunisty, ale přesto provozuje kavárnu ROH

Zelení oficiálně omítají spolupráci s komunisty, zatímco například předseda partaje Matěj Stropnický spoluzaložil a s dalšími devíti lidmi vede družstevní vinokavárnu ROH. To je poněkud velký rozkol, protože Zelení odmítají spolupráci s komunisty, zatímco předseda bez problémů spolušéfuje podniku s komunistickou organizací ve jméně.

Člověk skutečně neví, co si má na první dobrou myslet. Na facebookových stránkách vinokavárny ROH se prsí na návštěvníky svým způsobem komická definice toho, co všechno je Revoluční odborové hnutí, s jehož zkratkou se jmenovaný podnik náležitě pyšní.

Zdroj: Facebook vinokavárny ROH

Mladá generace neví o komunismu a zločinném režimu vůbec nic, a tak se zvesela parazituje na značce, protože taková hra na revolucionáře je sexy a dokáže přitáhnout nejrůznější představitele subkultury od anarchismu, po naprosto přesvědčené stalinisty, jež si ve svých dvaceti letech rádi pochutnají na kapučínu s nostalgickým napětím ve vzduchu. Když na to přijde, podle Stropnického a jeho spolupodnikatelů ROH mohou být třeba letáky pokoutně vylepované na předvolební hesla ostatních………..kdo by se dnes zdržoval nějakými fakty, když opodál stojí docela známá antidemokratická ikona, s jejíž “slávou” jako s obchodní značkou se dá podnikat, pronikat do subkultury, nabírat fanoušky a jejich hlasy…….

Někdo se vehementně snaží nepřímo naroubovat levicovému smýšlení komunistickou podstatu. A pokud by přeci jen někdo něco namítal, jsou tady nic neříkající výklady, co notoricky známé zkratky a pojmy znamenají. Je to hra podobající se jinotajům krajní pravice, kdy se známým symbolům a zkratkám připisují nové rozměry snažící se odpoutat pozornost od toho, co je dané subkultuře naprosto jasné a zřejmé. A o to jde především.

Zdroj: facebooková stránka vinokavárny ROH

Matěj Stropnický vinokavárnou ROH dává najevo svou ochotu promlouvat k okolí za pomoci přemalovaných symbolů, jakéhosi ideového grálu cílové skupiny. Co ve skutečnosti ROH bylo? Pamětníkům není třeba cokoli vysvětlovat. Jednalo se o organizaci zakládanou a ovlivňovanou a vytvářenou komunisty, kteří za pomoci ROH a jejího předchůdce Ústřední rady odborů potřebovali po válce na svou stranu dostat dělnictvo. To byl také hlavní poválečný úkol tehdejších odborů. K tomuto účelu vznikla 12. května 1945 centrála ROH…..první konference ROH se uskutečnila na začátku roku 1946.

Jinými slovy, ROH byla organizací ideově, prokomunisticky přesvědčující. Svého cíle dosahovala za pomoci nejrůznějších technik. Odbory také nezabránily poválečným zvěrstvům a přispěly k převzetí moci komunistů v Československu. Činnost odborů byla pro komunisty klíčová a měla pro ně neocenitelnou a nezapomenutelnou roli. Klement Gottwald o ROH prohlásil: “Kdyby nebylo jednotného odborového hnutí, nedosáhli bychom znárodnění, neměli bychom naši lidovou demokracii, její nejmocnější oporou jsou právě odbory.

……jak hrdinské a vlastenecké, když se k ROH hlásí někdo, kdo jako předseda politické strany skrze svou funkci odmítá spolupracovat s komunisty. Je tohle podobenství transparentní a naprosto průhledné politiky? Politické úkoly odborů byly jasné: pomoci komunistům ve snadné vládě. Jako odměna za snahu plnění dvouletek a pětiletek následovaly ozdravné pobyty po vzoru německých odborů nacistické éry. ROH dokonce začalo plnit dvouletý plán před jeho vyhlášením, čímž si odboráři – soudruzi u dalších soudruhů udělali pěkné oko.

Zdroj: internet

ROH napomáhalo k únoru 1948, kdy se komunisté ujali moci. Odboráři agitovali za komunisty, čímž se podíleli na tlaku na demokratické úřady ve státě. Tehdejším předsedou ROH byl Antonín Zápotocký, který v inkriminovaném roce vyhlásil generální stávku. Díky odborovým předákům ROH docházelo k vytvoření tzv. Akčních výborů…….ROH byla pomocníkem KSČ, napomohla k ustanovení základů komunismu a přisluhovala tehdejším státním orgánům.

Současní tvůrci rádoby retro kavárny by se měli sami nad sebou zamyslet jaké signály vysílají a co vlastně propagují. Chtějí snad retro vzpomínat na komunismus a třeba léta roku 1948, kdy ROH protizákonně napomáhala ke komunistickému puči?

Co, nebo kdo jsou Zelení…………říká se, že jedna třetina je levicového zaměření a někteří tvrdí, že ta část levicově smýšlejících je ještě větší. Je mezi těmi některými levicově zaměřenými straníky přesvědčený komunista s nostalgií v srdci usrkávající kávu v ROH zařízení Matěje Stropnického?