Konvička a spol by se chtěli se 7. Republikou dostat do politiky

Entomolog Martin Konvička mermomocí touží dostat se do politiky, nebo minimálně sní o tučných článcích v celostátních denících, a tak v dalekém Srbsku 20. ledna 2017 s téměř neznámým Davidem Nepimachem a Vladimírem Rybákem zakládá nové hnutí. Je to vskutku tragikomická podívaná, ve které nechybí ani prostorově výrazný Měšťan, jež zcela jistě veřejnost pobaví svými amatérskými počiny. 

Zakladatel a účastník neúspěšných projektů Bloku proti islámu, IVČRN, Alternativy pro Českou republiku 2017, Iniciativy Martina Konvičky potřeboval ke svému comebacku nový, na entomologa názvoslovím nenapojující se politický subjekt, a tak vymyslel společně se svými druhy zatím neexistující občanský spolek, jemuž do vínku dal mnohem víc, než jen náboženskou nenávist vůči islámu a muslimům obecně. Tentokrát je ošatka nesnášení naplněna tím, čemu bez problémů věří neofašista, neonacista, nebo obyčejný rasista, jemuž je odpor k multikulturalismu, Evropské unii a lidským právům z duše vlastní.

Projekt s jepičí nadějí na úspěch ještě ani právně neexistuje a už jeho architekti do okolí rozhlašují, že se nejedná o politickou stranu, ale o zapsaný spolek…….

jako kdyby se situace s Alternativou opakovala a ultranacionalisté se vůbec nepoučili ze svých chyb, kdy týdny předtím o nové politické straně napodobující bavorské xenofoby v médiích filosofovali, až ji zaregistroval někdo jiný. Totéž by se klidně teoreticky mohlo opakovat i nyní.

Konvička, Nepimach a Rybák vyhlašují v Srbsku 7.Republiku

Tentokrát je název spolku nespolku zcela odproštěn od Konvičkovy fanatické nenávisti k muslimům a evokuje novou republiku, se kterou ve vodách krajní pravice nejvíce v posledních několika měsících proslul nejznámější antisemita a vůdce Národní demokracie Adam B. Bartoš, který pravidelně na sociálních sítích sliboval, že v nové republice bude všechno jinak, lépe a vůbec ultranacionálně kvalitní.

Spolek odhodlaných virtuálních bojovníků vůči Evropské unii, islámu, multikulturalismu a uprchlíkům nazvali pánové jako Sedmou republiku. Jak sami autoři dodávají “povinností Sedmé republiky je poučit se z chyb minulosti a vytvořit ještě úspěšnější zem, než byla První republika.

Nikdo zcela jistě nepochybuje o tom, že nový projekt nebude volat po přemrštěném kurzu švýcarského franku, ale zcela určitě trojice, případně čtveřice českých ultranacionalistů nepřestane s konceptem nacionálního státu, protože tím by pošlapala hlavní téze svého ideologického směřování. Proto je záhadou, jak a jakým způsobem chtějí jednotliví aktéři překonat první republiku…….možná za pomoci ekonomických zhovadilostí a věčného volání po rozdělování národa hodlají ve jménu pseudovlastenčení postarší pánové způsobit ve společnosti chaos a ještě větší nestabilitu, než jaká byla v masarykovském období, na které mnozí lidé tak láskyplně vzpomínají.

Na první pohled je viditelná neschopnost zakladatelů nabídnout něco nového, a proto se zcela vypočítavě sahá po důvěrně známých obdobích, o nichž chtějí vykreslovači sedmé republiky cíleně v polopravdách a lžích hovořit.

Sám o sobě je zajímavý výklad o Sedmé republice avizovaný přímo z klávesnice některého z představitelů prozatím formálně neexistujícího spolku:

Sedmá republika bude republikou těch, kdo produkují hodnoty, bohatství a prosperitu, ne těch, kteří na tom parazitují. Bude republikou svobodomyslných lidí, kteří se štítí totalitních ideologií jako je komunismus, nacismus, fašismus a islám.

Slibují se svobody, přitom nový režim bude založený zejména na nesvobodách, ke kterým patří zákaz svobodného výběru náboženského vyznání. Konvička a spol nabízejí okružní plavbu po vodách minulosti, kde jsou předem ostrakizováni, nebo snad dokonce ohrožováni muslimové…….nápadně to připomíná nacismus, kde byl Žid, nebo žid předem považován za něco nepatřičného, co je nutné v zájmu ochrany kultury zpočátku převychovat, zakázat a následně zdecimovat.

Sedmá republika má být zaslíbena těm, co “produkují hodnoty, bohatství a prosperitu”…….je hezké, že už se jednotliví tvůrci epizodní vějičky na konci sáhodlouhé řady radikálů nelakují s tím, za koho a pro koho kopou…….rozhodně to nebudou extrémisté závislí na dávkách, nebo ve spárech exekutora…….z předkládané teorie o Sedmé republice na hony zavání pokus napodobit Robejška, který svou stranu financuje za pomoci příspěvků miliardáře….kdo ví, kdo všechno stojí za Sedmou republikou….výlet do Srbska a vůbec všechno okolo možná platil někdo jiný…….náhodnému divákovi nepřístupný……kdo ví……..

Svobodomyslnost v Konvičkově, Nepimachově a Rybákově podání získává opravdu úchylné rozměry, kdy svoboda zůstává účelovým slůvkem bez náplně. I když na webové stránce projektu naleznete k 28.1.2017 jen úvodní stranu bez jednotlivých nástrojů, jak dosáhnout svých cílů, správce facebookové stránky odkazuje k prozatím nic neříkajícímu webu

I v tomto se Konvička a spol naprosto nezměnil a nepoučil se ze svých minulých chyb. Tvůrci nehodlají vysvětlovat, protože místo toho nabízejí nic neříkající vsuvky o 1. až 7. republice, ze kterých se zájemce vůbec nic nedozví. Následující hesla jsou také nepoužitelná…….ale i v tomto se docent z Jihočeské univerzity nepoučil a kráčí tragikomicky ve starých šlépějích. Tím spíše je vtipnější, když titíž lidé ve svých definicích Sedmé republiky říkají, že se vyvarují chyb minulých období……jak to chtějí udělat, když sami dělají staré chyby?

Jako tzv. zapsaný spolek se nebude moci Sedmá republika přímo účastnit voleb, takže její představitelé budou muset vstupovat jednotlivě do stran, nebo hnutí……případně do stran, či hnutí musí vstoupit celý spolek Sedmé republiky, jež se následně spojí za pomoci “koaliční smlouvy” s politickým subjektem……..bude zábavné sledovat, jak se situace opakuje a jak tito tragikomici na sociálních sítích předvedou další divadlo plné hádek a rozpadů, aby následně vytvořil někdo z nich už několikátý pokus o další mediální prosazení sebe sama.