Kongres “Společně proti terorismu” je správnou cestou kupředu

Terorismus se jako pojem stal téměř okultním náboženstvím krajně pravicových a extrémistických skupin. Radikálové si lebedí v přesolených zprávách ultranacionalisticky laděných televizních stanic, zatímco veřejnost vůbec netuší, co ten terorismus je. 

Doslova za přímého přenosu dochází k vytváření stereotypů, kdy jedna skupina obyvatel je automaticky považována za teroristy, protože večerní zprávy vytvářejí účelová spojení mezi Koránem a teroristou. Jednoúčelové reportáže se mnohdy ideově přibližují druhorepublikovým tvrzením, kdy se kolaborující média snažila vytvořit spojení mezi Židem, nezaměstnaností a ohrožením Čecha židovskou kulturou.

Bylo by velmi špatné, pokud bychom se jako společnost navraceli do starých časů, kdy si mnoho našich předků mylně myslelo, že za pomoci útoků na představitele minorit ochraňují čistotu české krve, do které nepatří cokoli cizáckého, neřkuli jinak náboženského.

I proto je třeba upozorňovat a říkat, že svět je barevnějším a mnohotvárnějším, než nám ukazují média.

4. – 5. ledna 2017 se centrum Alfirdaus společně s Muslimskou obcí v Praze rozhodlo v Opletalově 29 na Praze 1 uspořádat kongres “Společně proti terorismu”.

Je to krok kupředu. Je správné veřejnosti ukázat, že s terorismem muslimové nesouhlasí a sami jsou proti násilnostem, jež den co den můžeme vídat ve večerním zpravodajství. To, že někdo před kriminálním činem zařve Alláhu Akbar, to rozhodně neznamená, že jde o muslima, protože terorismus je v rozporu s vůlí Mohameda a jeho učení.

4. ledna akce začíná od čtvrté odpolední a končí následující den o deváté večerní. Akce se koná v sále Autoklubu ČR, který své prostory poskytl bohulibé činnosti.

Vstupné se platí 280 korun(v ceně je i večeře) a účastníci se mohli emailem nebo telefonicky předem na kongres zaregistrovat. 

Kéž by bylo podobně laděných akcí mnohem víc, protože společnost takové promluvení do duše potřebuje více, než dost. Organizátoři chtějí svým počinem pokračovat ve veřejné debatě o terorismu, islámu, muslimech a za pomoci debaty usilují o posilování vztahů mezi lidmi různého vyznání žijícími v České republice. Je načase uvědomit si, že mezi námi nežijí jen křesťané a takzvaní ateisté…….česká společnost je mnohonásobně pestřejší a pokud chceme společně žít v moderní a lidsky přívětivé atmosféře, poté bychom si měli navzájem porozumět a pochopit, co ten druhý chce a co považuje za správné. A k tomu má sloužit kongres “Společně proti terorismu”.

O terorismu bude hovořit mnoho odborníků nejen z domácích, ale také ze zahraničních luhů a hájů. Celou akci odstartuje PhDr. Petr Pelikán, jehož odborný vhled do problematiky objasní všem přítomným co všechno terorismus je a co není…….především přítomní pochopí, že terorismus nezná náboženství a útočí ve valné většině hlavně vůči muslimům samotným. Své by k tomu mohli říct obyvatelé Iráku, Afghanistánu, Somálska, Saudské Arábie a dalších krajin.

Mezi pozvanými řečníky bude hned několik zahraničních hostů: Dr. Fahad Al Rašíd, děkan Fakulty islámského práva na univerzitě v Kuvajtu; Dr. Ahmad Baqir, bývalý ministr spravedlnosti v Kuvajtu; Dr. Fahad Al Tuwajri, odborník na islámské nauky a náboženský extremismus ze Saudské Arábie.

Všichni tři pánové, odborníci na islám a právo jsou živoucími důkazy, že není možné soudit skupinu lidí za prohřešky jejich členů. Generalizace jsou špatnými rádci a většinou slouží jako pomocníci těch nejhorších zločinů, kterých se člověk může kdy dopustit. I proto je třeba hovořit a poukazovat na to, že viníkem je pouze jedna jediná konkrétní osoba páchající zločin a nikoli celé společenství, ke kterému se útočník – kriminálník hlásí.

Hrozbě terorismu je třeba se nekompromisně postavit. A to společně bez ohledu na náboženství, kulturní rozdílnosti, nebo etnický původ. 

Typickým příkladem nebezpečí terorismu jsou například v Česku islamofobní spolky, které si klidně hrají na Islámský stát, pokud je to třeba. Viz reakce fake účtu Karla Šikmého, za nímž stojí Robert Metelec z islamofobního spolku Jany Volfové, na jehož webových stránkách odpověď na dopis Islámskému státu od Eman Ghalebové vyšla.

To je velmi nebezpečné. Také za pomoci takových manipulací může dojít ke vzniku terorismu. Islamofobní spolky takovou reakcí dávají najevo, že by byly nadšené, pokud by tzv. Islámský stát v Česku operoval. Inu, terorismus má mnoho tváří a potenciálních začátků.

Dva dny trvající kongres o šesti přednáškách má sebrat vítr z plachet i takovým představitelům extrémistické scény, jakým je Robert Metelec, nebo Blok proti islamizaci. Po každé přednášce bude následovat prostor k diskusi. Přítomní v sále Autoklubu ČR se budou moci vyjádřit ke všemu, co řečníci pronesou a rovněž se budou moci návštěvníci kongresu ptát a hosté na dotazy odpoví.

Kongres “Společně proti terorismu” bere trumfy z rukou Konvičky, Volfové, Okamury, Metelce a dalších představitelů krajně pravicové politické scény.

S dotazy a odpověďmi přichází ke slovu pravda, lidství a ochota naslouchat. To jsou skuteční nepřátelé terorismu, protože s diskusí mizí strach z nepoznaného, ze kterého krajní pravice čerpá jako ze studny zla. 

Celý program kongresu bude zakončen společnou večeří, kdy spolu lidé bez ohledu na náboženské přesvědčení stolují jako blízcí přátelé bez ohledu na vyznání, nebo kulturní odlišnosti. A tak by to mělo být, protože každý z nás jsme lidmi toužícími po tom stejném.

Kongres “Společně proti terorismu” navazuje na “Demonstraci muslimů proti terorismu” ze srpna 2016. Bylo by úžasné, kdyby podobných kongresů bylo v tomto roce 2017 několik, protože veřejnost potřebuje znát pravdu o terorismu, ve které jakékoli generalizace nemají mít žádné místo. Kongres bude veden v českém jazyce, takže k účasti není třeba znalost angličtiny, nebo nějakého dalšího jazyka.

Budoucnost patří porozumění a podobné akce mohou být cestou ke vzájemnému pochopení bez předsudků. Proto nezbývá, než kongresu “Společně proti terorismu” přát všechno nejlepší a mnoho zdaru k úspěchu.