Kdyby měl Trump v Sýrii své podniky, žádná omezení by pro Syřany neplatila

Donald Trump se snaží zapůsobit na své fanoušky, a tak překotně vydává svá nařízení, i když podle některých komentátorů obsahují prezidentské dokumenty vážné chyby a jsou v rozporu nejen se zákony Spojených států amerických, ale také zájmy Američanů, jež by měl nový šéf Bílého domu obhajovat především. 

Základním jmenovatelem politiky 45. prezidenta USA zůstávají předsudky, xenofobní názory a generalizace, podle kterých je každý vyznavač Koránu automaticky nepřítelem všech Američanů v okolí. Kyselý obličej Donalda Trumpa doprovázející teatrální podepisování jednotlivých nařízení napovídá cosi o obsahu všech částí, se kterými se prapodivný demokrat snaží změnit svět podle svého přeběleného vědomí a svědomí. Rasisté, neofašisté a přátelé nejrůznějších diktatur mají být právem na co hrdi. Populismus kráčí světem a média jednotlivým činům věnují dostatečnou pozornost.

Typickým příkladem předsudečného smýšlení nového osazenstva Bílého domu by mohlo být nejnovější prezidentské nařízení zakazující vstup do USA obyvatelům sedmi zemí s největší muslimskou komunitou. Národ vytvořený z uprchlíků a nejrůznějších migrantů útočí za pomocí manipulací na ostatní obyvatele této nádherné planety. Ideál demokracie, svobody a lidských práv umírá doslova za přímého přenosu.

V úvodu zmiňovaného dokumentu se žongluje s výrazy, jako kdyby se jednalo o barevné míčky. Zcela účelově je zmiňováno 11. září 2001 společně s 19 cizinci, kteří se měli podle prezidentských tvrzení podílet na zřícení newyorských Dvojčat. Kdyby prý nedošlo k udělení víz, nemuselo dojít k celosvětově známému neštěstí. To je poněkud chabé tvrzení……jako kdyby nová  garnitura měla v kanceláři věšteckou kouli a dopředu věděla, co se stane kdyby se to, či ono nestalo.

Pravda je taková, že vydání, nebo nevydání víz přímo neovlivňuje počet teroristů. Terorismus si najde své cesty, ať má, nebo nemá doklady. Navíc, žádný terorismus nemá náboženství, nebo snad nějakou národnost, pro kterou by měly být celé státy postaveny do pozice nechtěných. Donald Trump zapomněl na to, že je globální svět a v něm je třeba volit jiné nástroje, než levné a hloupé osočování druhých na základě náboženského, nebo etnického původu.

Podle nového prezidentského nařízení je na devadesát dnů zakázán pro obyvatele sedmi muslimských zemí vstup do Spojených států amerických. Ovšem, pokud se podíváte hlouběji, zjistíte, že zveřejněný seznam států neobsahuje ty země, kde má Trump své obchodní zájmy.

Viz přiložená mapka, kde červená znamená devadesátidenní zákaz, kdežto hnědá představuje státy s Trumpovým obchodním zájmem. Mezi rudě zabarvené nepatří například Spojené arabské emiráty(S.A.E), kde se rozkládají Trumpova golfová hřiště, nebo například Turecko se Saudskou Arábií, kde americký miliardář má nejen hotely, ale také zde prodává nejrůznější módní značky( DT Jeddah Technical Services Manager LLC, DT Jeddah Technical Services Manager Member Corp., THC Jeddah Hotel Manager LLC….)

Jak je to tedy s mytickou ochranou Američanů? Značná část teroristů tzv. Islámského státu pochází ze Saudské Arábie, přesto tento stát není na seznamu nechtěných. In natura je zde vidět účelovost Trumpových rozhodnutí, které se neřídí americkými zájmy, ale ekonomickými potřebami rodiny Trumpových, kdy by vízový distanc předznamenal vážné ekonomické potíže v rodinné kapse.

Účelový rasista a populista nabízí cirkus na kolečkách, zatímco je mu úplně jedno, zda vůbec Spojené státy potřebujou takovou, nebo onakou politiku. Na černé listině není například ani Ázerbajdžán, protože se v Baku nachází Trump International Hotel & Tower. V Egyptě se nachází  dvě Trumpovy společnosti Trump Marks EgyptTrump Marks Egypt LLC. Kdyby v některé ze sedmero “zakázaných států” měl Trump své podniky, zcela jistě by tyto země do rudé skupinky “nechtěných” nepatřily

Nový americký prezident Donald Trump porušuje čtyřměsíčním zákazem přijímání uprchlíků mezinárodní právo. Spojené státy americké by měly být za tento čin vedeny ke zodpovědnosti, protože odmítnutí azylu může znamenat rozsudek trestu smrti, kdy lidé v ohrožení přijdou o své životy například v Sýrii, ve které ještě stále hrozí válečné konflikty. Připravované prezidentské výnosy jsou také v rozporu s ústavou Spojených států amerických, kdy není možné výnosy vytvářet na základě náboženské, etnické, sexuální a jiné další odlišnosti.

Tím více je smutné, že s návrhy Bílého domu souhlasí skrze svého mluvčího Miloš Zeman. Ale exdůchodce z Vysočiny a milovník tvrdého alkoholu je naturelem velmi blízky k americkému protějšku. Pražský hrad je taktéž obklopen prezidentovými přáteli, z nichž někteří mají blízko k ruské klace.

Je velmi vysoká pravděpodobnost, že Trumpovy výnosy budou posléze napadnuty u soudu, protože odporují základům americké ústavy a nejrůznějších dodatků. Osm dní v roli amerického prezidenta je zasvěceno vlastním, nikoli však národním, nebo celosvětovým zájmům.