KDU-ČSL skrze svého místopředsedu pokračuje v nekřesťanské politice

Lidovci by měli být moderní křesťanskodemokratickou a křesťanskosociální politickou stranou. Často se takto v médiích prezentují, i když ústy svých zástupců úspěšně dokazují, že k onomu křesťanství mají příšerně daleko, když zapomínají na sociálně slabé. František z Assisi, jež podle pověstí rozdával tuniky svého otce chudým, by koukal na to, jaký přístup má KDU-ČSL k sociálnímu bydlení a sociální tématice obecně.

Je to vskutku velmi smutná podívaná, kdy vám v mysli rezonují nápady lidovců z předchozích parlamentních voleb z let 2013/2014, kdy součástí diskusí v médiích bylo také řešení sociální politiky v oblasti sociálního bydlení. KDU-ČSL tenkrát v rámci svého senátorského klubu pracovala společně s Občanským sdružením majitelů domů na své koncepci sociálního bydlení, kterou chtěla partaj následně předložit ostatním politikům ke schválení a uvedení v život v paragrafovaném znění.

Již tehdy lidovečtí politici jednali v rozporu s Kristovým učením a dávali prostor nejrůznějším rasistickým, xenofobním, nebo homofobním způsobům jednání. Podle tenkrát zamýšleného plánu měli soukromí majitelé – vlastníci ubytoven dostat právo “výběru”, kdy obchodníci s chudobou dostanou uhrazené nájemné do výše tržního nájemného, zatímco si vlastníci budou moci vybírat, koho ubytují a koho ne. Sociálně slabí se začali podle podivného klíče KDU-ČSL rozdělovat na ty správně chudé a na ty ostatní, o které by se měly postarat obecní úřady.

Lidovci tenkrát zkoušeli prosadit asociálnost jako hlavní přístup státu v sociální sféře. Křesťanskodemokratickou nebo snad křesťanskosociální lásku byste v takových návrzích marně hledali. Obchodníci s chudobou dostali právo na “lepší občany v nouzi”, zatímco se majitel ubytovny mohl rozhodnout, že schizofrenika v nouzi neubytuje, protože je psychicky nemocný, ale takovou matku samoživitelku ano. Také by se mohl rozhodnout, že neubytuje sedmdesátiletého člověka v nouzi, protože u takového jedince je mnohem vyšší riziko smrtí nebo zranění………naštěstí navrhované zrůdnosti neprošly, ale ukazovaly, jakým směrem někteří lidovci v případě sociální problematiky přemýšlí.

Ideál KDU-ČSL o křesťanskodemokratické společnosti býval ještě před třemi, čtyřmi lety velmi zvrácený a ze záhybů žlutavého stranického sukna vykukovala na diváka zasmrádlá hněď ultranacionálních názorů. Bohužel, ani dnes v roce 2017 tomu není jinak. Ponechme stranou populistického europoslance Zdechovského a raději se zaměřme na místopředsedu KDU-ČSL pro sociální politiku Jana Bartoška. Tento pán, jak se zdá, pokračuje v koloritu z let 2013 a 2014.

Na své facebookové stránce “odmítá, aby stát rozdával byty.”

Kolik lásky si pan politik na sociálních sítích svým provoláním vydělal. Stovečka srdíček možná v místopředsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vyvolává zdání správnosti, ale kdyby si pan poslanec přečetl několik vět v Bibli, možná by pochopil, že svou sobeckostí a nezájmem o chudé jde naproti krajně pravicovému světonázoru, jež ani omylem nemá nic společného s křesťanskou láskou, nebo snad sociálně orientovanou politickou stranou.

Přitom poslanec Jan Bartošek býval od roku 2000 terapeutem v Terapeutické komunitě Podcestný mlýn u Dačic, kde se věnoval práci s pacienty trpícími závislostí na návykových látkách. Člověk by u takového politika s takovými zkušenostmi očekával pochopení pro sociálně slabé a možná i nějaký vhled do problematiky sociálního bydlení…….třeba pojmy jako “Harm reduction”, nebo-li “Minimalizace rizik” by panu Bartoškovi mohly něco říkat. Pro společnost je lepší sociálně slabým, ať už se do tohoto stavu dostali jakkoli, pomoci, podat jim pomocnou ruku, než kriminalizovat jejich chování a populisticky hovořit třeba o “nepřizpůsobivých”.

Místopředseda KDU-ČSL, jak se zdá, nepochopil o čem zákon o sociálním bydlení je. Rozhodně se nejedná o rozdávání bytů. Navrhovaná legislativa je určená na pomoc potřebným. Místo toho vrcholný představitel lidovců nepřímo svým postojem napomáhá obchodníkům s chudobou.

Navíc, politikova slova jsou v rozporu s Koaliční smlouvou, ve které se v bodě 5.3 píše:

Lidovci, jak se zdá, podepsali vládní dokument, aniž by si dělali těžkou hlavu s jednotlivými body. Pokud by tomu bylo jinak, tak by Jan Bartošek nereagoval tal, jak na své facebookové stránce a profilu jednal. Je to velmi smutné.

V předvečer dalších parlamentních voleb KDU-ČSL skrze své vysoce postavené politiky dává najevo neochotu pomoci sociálně potřebným. Bydlení není zásluhová věc. Je to základní součást lidského života. S právem bydlet přichází ruku v ruce schopnost kvalitní práce, protože pouze odpočinutý zaměstnanec může svou činnost vykonávat kvalitně. To by si měl Jan Bartošek uvědomit především.

Podle průzkumu agentury Median pro Platformu pro sociální bydlení a Asociaci Dítě a Rodina si 71 % Čechů myslí, že by měl existovat zákon o sociálním bydlení. Pouze 19 % tvrdí, že by neměl takový zákon existovat a 10 % nemá na danou problematiku jasný názor.

Zdroj: http://mitsvujdomov.cz/sites/default/PUBLICfiles/PRILOHY/6516092_socialni_bydleni_v071.pdf

Bartoškův názor jde jasně proti většinové vůli spoluobčanů. Jak to vůbec má KDU-ČSL s vnímáním bytové politiky……podporuje vlastnické bydlení, nebo nájemní bydlení? Bydlení v roli vlastníka bytu, domu si nemůže dovolit každý. Zvláště ne uživatelé sociálního bydlení. 1.12.2016 na webu KDU-ČSL vyšel článek upozorňující na to, jak vlastníci bytů doplácejí ve společenství vlastníků domů na neplatiče.

Z toho by se dalo dovodit, že KDU-ČSL si mnohem více cení vlastníků domů, a proto raději stojí proti zákonu o sociálním bydlení, protože tato nová legislativa by mohla některé vlastníky domů přivést do potíží. Přeci jen někteří z tohoto společenství mohou být těmi sociálními hyenami doposud využívajícími těžké životní situace nájemníků, kterými mohou být třeba ti sociálně slabí.

Nabízí se zdánlivě politicky nekorektní myšlenka: “je KDU-ČSL pro bohaté a bohatší, místo, aby zastávala práva chudých?” Kristus by se možná divil nad tím, co všechno je v roce 2017 nazývané křesťanským. Na druhou stranu…….se společenstvím majitelů domů lidovci spolupracují již od roku 2013, takže v tomto je stranická politika stále stejná, zatímco se ve slovech jednotlivých stoupenců partaje tváří místy úplně jinak.

Voliči by měli zbystřit, protože právě teď a právě tady se doslova v přímém přenosu, například v projevech Jana Bartoška, odhaluje stranický názor na nejchudší ve společnosti, se kterými žlutavá partaj tak nějak nepočítá……..tedy alespoň v otázkách sociálního bydlení, kdy je právo bydlet vnímané jako nějaká zásluhová odměna, kterou by si měl člověk zasloužit.

Pokud KDU-ČSL nehodlá prosazovat ve svých politických nápadech a plánech křesťanské hodnoty, poté by se neměla raději označovat za křesťanskodemokratickou, nebo křesťanskosociální, protože sociální péče z pohledu křesťanství vypadá opravdu úplně jinak.