Davidova hvězda byla zneužita sionisty a s politikou Izraele nemá nic společného

Izraelská politika rasové nenávisti a dvojího práva by neměla být důvodem ke generalizacím usnadňujícím útok vůči symbolům, s nimiž se izraelská vláda ztotožňuje. Za paragrafy, dokonce ani za činy izraelské armády nemohou všichni Židé, dokonce ani náboženští představitelé judaismu, jež tu tam propadají ortodoxnímu vidění světa. 

Synagoga nereprezentuje Stát Izrael, i když někteří ortodoxní věřící a především představitelé izraelské vlády hlásají, že země Davidovy hvězdy je židovským státem, i když na tomto území žije mnoho představitelů minorit, které se díky vládní politice stávají oběťmi státem uznávaného rasismu, jež jako sláma z bot čouhá z nejrůznějších záhybů tamní společnosti.

Svatostánek judaismu je ideově naprosto stejný jako svatostánek křesťanů, nebo muslimů. Vystavené prostranství z kamene a cihel poskytuje přístřešek modlícím a prostranství, ve kterém je možné rozjímat a vykonávat dobré skutky pro náboženskou obec. Kostely, synagogy, mešity jsou místy, ve kterých se střetává touha po duševní rovnováze, vykonávání dobra, pochopení sebe sama a přiblížení se k Bohu.

V průčelí synagog bývá na vitrážích, nebo nad vstupními vchody umístěna symbolika Davidovy hvězdy, jež ve vývoji lidstva nabývala nejrůznějších politických, ale také náboženských významů. Šesticípá hvězda, neboli hexagram přitom na rozdíl od sedmiramenného svícnu nebyla původně židovským symbolem. Tím se stala až v průběhu století, kdy rostly ambice volající po bájeslovných pověstech oslavujících Šalomouna s dalšími možná mytickými osobnostmi dávné historie.

Hexagram se začal do Evropy šířit zejména z Prahy, kdy Karel IV. v roce 1357 dal pražským Židům privilegium na vlastní vlajku, na níž se vyskytovala Davidova hvězda, jež se jako “Štít Davidův” objevuje o 255 let později v názvu knihy pražského Žida Davida Ganse. Od sedmnáctého století se symbol hexagramu rozšiřuje a zůstává k vidění v synagogách, zatímco devatenácté století Davidovu hvězdu přináší do prostředí ultranacionalismu, kdy  roce 1897 přijalo v Basileji sionistické hnutí Davidovu hvězdu do své vlajky. Díky četnosti výskytu na židovských stavbách a dokumentech se hvězda složená ze dvou trojúhelníků stala symbolem Židů a judaismu.

Ultranacionalisté upřednostňující pověsti před realitou zneužívají symboliku Davidovy hvězdy ke své propagaci, protože jasnější a všem notorickou symboliku by sionisté jen velmi těžko hledali. Posilovali tím ultranacionalistické rovnítko sionista=správný Žid, což se propagátorům vzniku židovského státu značně hodilo do krámu, protože zpočátku pro své téze ztěžka získávali podporu. Ta přicházela z Ameriky, avšak nikoli z řad ostatních Židů. Například takový sir Moses Montefiore v roce 1837 při návštěvě Palestiny nalezl pouze na 9000 příznivců sionismu.

Modrá šesticípá hvězda se nachází také na vlajce Státu Izrael, jehož nejvyššími zákony je dvanáct Základních zákonů a občanství lze získat jen tehdy, pokud máte prokázaný židovský původ. Tímto činem bylo potvrzeno myšlení sionistů usilujících o vznik židovského státu, kdy Davidova hvězda zůstala znakem židovského národa, jehož zosobněním měla být izraelská vláda a vůli krajně pravicové spolky vytvářející existenci Státu Izrael. Alespoň tak o modré hvězdě na státní vlajce zpočátku přemýšleli představitelé, propagátoři a podporovatelé myšlenky nábožensky orientovaného židovského státu.

Někteří lidé si naprosto nesprávně a hloupě vytvářejí zkratky, ve kterých je Davidova hvězda znakem novodobé izraelské politiky, protože se tento symbol nalézá nejen na vlajce státu, ale také na ocasních křídlech stíhaček, jež se podílejí na protizákonném počínání vůči Palestincům. Takové zkratky jsou velmi nebezpečné a mohou vést k omluvenkám vůči projevům antisemitismu. Davidova hvězda byla zneužita sionisty a zároveň představiteli Izraele, ovšem s izraelskou vládou nemá nic společného. Díky dlouholetému používání na židovských dokumentech a stavbách můžeme hexagram považovat za symboliku judaismu, nikoli však Státu Izrael, nebo izraelské politiky.

Útočit na symboliku náboženství a naivně se díky neznalosti domnívat, že se jedná o symbol ukrutnosti izraelské politiky je hloupé a duševně nezralé. Ještě hloupější jsou projevy antisemitismu nenávidějící Davidovu hvězdu jako symboliku judaismu a židovství. Všichni velmi dobře víme, jak taková nenávist skončila – továrnou na smrt milionů lidí.

Nedávno média s populisticky pojatými titulky zveřejnila zprávu o tom, jak tři Palestinci za pomoci Molotovových koktejlů zkoušeli podpálit židovskou synagogu v německém Severním Porýní-Vestfálsku. Většinou všechna citovala článek z Jerusalem Post a pohrávala si mezi prsty s antisemitismem, kdy údajně soud špatně rozhodl, když v rozsudku odvětil, že podpálení synagogy není projevem antisemitismu.

Mladíci, jež za svůj čin dostali podmínku, si nejspíš naivně mysleli, že když zaútočí na místo se znakem na izraelské vlajce, tak útočí na izraelskou politiku. Přitom je vůbec nenapadlo, že němečtí Židé s palestinskou vládou nemají nic společného. Kdyby byli střízliví, možná by nic takového neudělali…..kdo ví…….

Zapalování budov, vlajek, symbolů je projevem hlouposti, naprosté neznalosti a ochoty o ostatních přemýšlet generalizačně. Což není rozhodně dobře. Za vládní rasismus Tel Avivu a násilí vůči Palestincům a minoritám mohou pouze izraelští ministři, členové Knessetu, izraelská policie, armáda, soudy, které rozhodují opravdu zvláštně, místní politici a zastupitelé…….nikoli však synagogy, Židé, nebo snad symbolika Davidovy hvězdy.