Buchtela z České zemědělské univerzity pomůže bulharským extrémistům

Národní domobrana bez problémů odhaluje svou blízkost s bulharskými polovojensky orientovanými radikály z Vojenského spolku Vasila Levského.  Na svých webových stránkách žádá své členy a ideově blízké sympatizanty, aby bulharským extrémistům pomohli zasláním proviantu léků a teplého oblečení, protože se velmi nebezpečné hračičky na vojáky rozhodly strážit bulharsko-tureckou hranici.

Poprvé se představitelé Vojenského spolku Vasila Levského objevili v Česku 29. září 2016, kdy se Českoslovenští vojáci v záloze společně vyfotili se zástupcem zmiňovaných cizáků.

Českoslovenští vojáci v záloze s členem bulharského Vojenského spolku Vasila Levského ; Zdroj: Evropský rozhled

Významná část Národní domobrany vedená samotným Obrtelem dala tenkrát najevo, že se ve jménu putinofilních tužeb a krajně pravicových hodnot spojí téměř s kýmkoli, kdo dokáže na propagačních fotografiích přesvědčivě držet v rukou airsoftovou zbraň.

I když oficiálně Bartošova Národní demokracie nemá s Národní domobranou nic společného, všichni velmi dobře vědí, že Národní domobrana s Národní demokracií jsou si velmi blízké. Viditelné je to především na personálním obsazení Národní domobrany, kdy ve vedení, ale také mezi obyčejnými členy jsou straníci politické strany nejznámějšího antisemity v republice.

Spolupráce s bulharskými radikály je dalším důvodem, proč by měla být Národní demokracie společně s Národní domobranou zakázanou, protože jejich činnost vede k podpoře radikalismu a zničení demokratického zřízení, jež by mělo být nahrazeno za pomoci ozbrojeného konfliktu některou z forem diktaturních režimů.

Jen si vzpomeňte na mluvu Krejči, Obrtela……….na demonstracích Adama B. Bartoše za pomoci svých proslovů zveličovali své postavení, když sami sebe pasovali na jediné akceschopné bojovníky proti režimu.

Plakát Národní domobrany vyzývající k zaslání teplého oblečení bulharským radikálům

Činnost bulharských domobranářů je do jisté míry podobná činnosti českých domobran. Neoficiálně, mimo pohled veřejnosti, se v letních domobranných táborech i nejrůznějších kurzech jednotliví účastníci učí střelbě ze samopalu i obyčejné pistole, boji s noži, bojovým uměním, kurzům přežití v přírodě a partyzánským způsobům vedení války. Zároveň Vojenský spolek Vasila Levského stejně jako Národní demokracie a Národní domobrana parazitují na historických postavách národní minulosti, jejichž jména využívají k pojmenování jednotlivých oddílů.

Alfou i omegou činnosti amatérských bojůvkářů je partyzánština, se kterou by se dalo narušit nenáviděný prozápadní politický režim.

I když si jsou Národní domobrana i Vojenský spolek Vasila Levského velmi podobní, ve věci výcviku jsou bulharští ultranacionálové o trošku na vyšší úrovni než jejich čeští sousedé(viz soustava výcvikových prostředí, kterou Národní domobrana nemá). I proto je velmi nebezpečné, pokud se bulharští extrémisté stýkají s těmi českými.

Pokud by snad někdo pochyboval o ruské spojnici mezi radikály, stačí se na bulharské “přátele” Obrtelova spolku podívat trošku hlouběji a detailněji.

Vojenský spolek Vasila Levského a Bulharské národní domobrany Šipka propaguje na svých stránkách ruský projekt Balkánská fronta Bulharsko. V jeho čele stojí bývalý běloruský poslanec Jevgenij Novikov, jež býval také moderátorem televizní stanice Belarus 24. Televizní vysílání slouží k ruské propagaci. Samotný Novikov má běloruské a ruské občanství a podílí se na proruské dezinformaci, ke kterým nemají bulharští ozbrojenci nejspíš taktéž daleko.

20. dubna 2016  Vojenský spolek Vasila Levského vydal prohlášení, ve kterém oznamuje, že vytvořil novou rusofilní organizaci pod názvem Aliance pro Bulharsko.

Fotografie ze setkání, na kterém představitelé Vojenského spolku Vasila Levského oznamují založení Aliance pro Bulharsko

S podporou Vojenského spolku Vasila Levského dochází k podpoře prokremelské politiky, což pravděpodobně Národní domobraně a Národní demokracii vůbec nevadí.

Vojenský spolek Vasila Levského v rozporu s bulharskými zákony zkouší přebírat pravomoci policie a bezpečnostních složek, když přepadává a zraňuje zadržené osoby překračující bulharské hranice. Je až dojemné, jak si paramilitantní pseudovojáčci vymýšlejí, když popisují svou činnost na hranicích. Údajně se díky jejich činnosti vrátilo z bulharských hranic na sto tisíc uprchlíků, které tito radikálové měli odradit od příchodu do Bulharska.

Na podporu této činnosti žádá Národní domobrana od svých členů a sympatizantů materiální podporu, jejíž sběrem se zabývá v české extrémistické scéně známý David Buchtela.  Jedná se o pedagoga České zemědělské univerzity, který měl podle tvrzení některých médií v roce 2015 podílet na vytvoření místní  pražské domobrany Defenso Patriam.

V osobě Davida Buchtely Národní domobrana nepřímo ukazuje, že Bartošova strana ve věci domobrany a spolupráci s dalšími radikálními zahraničními spolky plně spolupracuje. Buchtela je totiž předsedou Národní demokracie na Praze 4. Ve věci figuruje několik Bartošových straníků…….takže politická prohlášení o tom, že Národní domobrana není v těsné blízkosti s Národní demokracií jsou jenom pohádky na dobrou noc.

Pedagog České zemědělské univerzity na České poště vyzvedne zaslaný proviant, který bude nadále distribuován těm, co se daleko za hranicemi dopouští porušování zákona i lidských práv. Vysoká škola by se měla zamyslet nad tím, zda je takový člověk vhodný pro výchovu svěřených studentů.

Autor Minipříručky domobrance a velitel DEFENSO PATRIAM! by rozhodně na vysokou školu, notabene k výchově studentů patřit neměl.

Národní domobrana by byla ráda, kdyby byla v podobném postavení jako Vojenský spolek Vasila Levského. Proto se veřejně hlásí ke svým zahraničním “kolegům”. Tajné služby by měly zbystřit, protože takováto přátelství zosobňovaná podpůrnými sbírkami jsou znamením, ve kterém by Bartošův politický projekt měl být minimálně pod permanentním dohledem a stejně tak jednotliví představitelé této xenofobní a krajně pravicové scény putinofilních nadšenců.