Z historického hlediska jsou největšími teroristy v Evropě především evropští separatisté

Někteří evropští politici zapomínají na soudnost, když po teroristických útocích vytvářejí ve svých větách z Evropy doslova pupek světa. Šílenci s bombami u pasu s rychlostí blesku představují doslova celosvětové ohrožení, zatímco média s dostatečnou rychlostí zapomínají na osud ostatních částí světa. Od roku 1970 se na této překrásné planetě odehrálo do roku 2014 na 141 000 teroristických útoků. Pouze velmi nepatrná část z nich zasáhla Evropu.

Někteří lidé by si mohli díky mediálním výstupům a projevům politiků myslet, že právě nyní a právě teď Starý kontinent zažívá nejhorší období, tzv. válku s teroristy…..ale ve skutečnosti tomu tak není. V 70. a 90. letech minulého století teroristické útoky každý rok v západní Evropě měly na svědomí na stovky obětí. Je smutné, jak jednoduše lidstvo na minulost zapomnělo. Globální databáze terorismu vytvářená a spravovaná Marylandskou univerzitou poskytuje velmi zajímavý příběh o terorismu nejen v západní Evropě, ale také na celém světě.

Z celkového počtu obětí teroristických útoků se západní Evropa v letech 2001 – 2014 na celkovém počtu mrtvých podílela pouze 0,3 procenty.

(na celém světě podle údajů GLOBAL TERRORISM DATABASE bylo terorismem zabito na 108 294 lidí, v západní Evropě 420)

Ostatní teroristy zavraždění lidé pocházeli z jiných koutů světa…..o většině teroristických útoků západní média neinformovala, nebo se jim nevěnovala tak, jak by si velmi smutné a drastické události zasloužily. V zemích s nízkou zdravotní péčí a ještě horší bezpečnostní situací neznámý šílenec vyhodil do vzduchu půlku tržnice……to přeci není dostatečně lákavé, natož jakkoli zajímavé. Do hodnocení teroristických útoků vstupuje velmi často kulturní šovinismus společně s čirým rasismem, kde Evropané, Američané, Kanaďané, Australané jsou mnohonásobně důležitější, než nějací Indové, Pákistánci, nebo obyvatelé některé z afrických zemí. Někteří političtí komentátoři společně s populisty velmi často lžou, když říkají, že Evropa je ve válce s islámem. Extrémistické scéně chybí fakta i schopnost nahlížet na dění ve světě z komplexního úhlu pohledu.

Za posledních deset let od roku 2006 do roku 2015 jsou z 80 % oběťmi terorismu muslimové

Pokud by svět, potažmo Evropa, skutečně byly ve válce s islámem, proč by muslimové vraždili ostatní muslimy? K hodnocení terorismu se přidávají subjektivní pocity, které nedovolují uvažovat o událostech ve světlech reality. Podle údajů Europolu v letech 2006 – 2014 zahynulo v Evropě díky teroristickým útokům na 48 lidí. Smrt každého člověka je velmi smutnou událostí, zvláště, pokud se odehraje pod taktovkou maniaků a politických šílenců. Nicméně, za stejnou dobu sedmi let mimo území Evropy zemřelo kvůli podobným útokům mnohonásobně víc lidí. Evropský kontinent v žádném případě nevyčnívá z řady. Je tomu zcela naopak Starý kontinent je místem s nejnižší mírou terorismu na světě. Od roku 2001 do roku 2015 v západní Evropě kvůli terorismu zemřelo na 611 lidí. Číslo je to obrovské, ale oproti minulosti, představuje pouze malou část obětí, jež díky separatismu přišla o život. Ještě před deseti lety na Starém kontinentě bylo terorismem zavražděno na 500 lidí, přesto žádný politik v televizi nepromlouval k národu a nevolal po vojácích v ulici.

Jak již bylo v článku řečeno, teroristické útoky v Evropě mají na světomí separatisté usilující s bombami a samopaly o samostatnost na tom, či onom státě. Jednalo se především o akce katolických fanatiků IRA ze Severního Irska, baskickou ETU ze Španělska, levicovou RAF z Německa, komunistické Rudé brigády a neofašistickou Ordine Nuovo z Itálie a mnoho dalších separatistických mimoevropských buněk, ke kterým patřili také kurdské nacionalistické organizace, které v IRA a ETA našli dobré mecenáše i poskytovatele bezpečí.

Největšími aktéry terorismu v Evropě jsou samotní evropští separatisté

V roce 1974 ve Velké Británii, Irsku a Itálii zahynulo pod ranou teroristů 403 lidí. To představuje 66 % všech obětí terorismu v západní Evropě za léta 2001 – 20015. Opravdu si ještě někdo myslí, že jsme ve válce s terorismem? V roce 1980 bylo celkově terorismem zabito 404 Evropanů( v italské Boloni bylo teroristy povražděno na 80 lidí. V Mnichově v témže období bylo zabito 13 lidí). O osm let později bylo v západní Evropě teroristy zabito dokonce 437 lidí( z toho 270 zahynulo při atentátu v Lockerbie).  V 70. a 80. letech byly středisky terorismu Jižní Amerika, západní Evropa a jižní Asie……v následujících letech se hrozba terorismu přesunula na Blízký východ……to je možná důvod, proč mnozí Evropané zapomněli. V letech 1969 – 1998 v konfliktu v Severním Irsku zahynulo na 3 500 lidí, z nichž někteří byli zabiti zhoubným terorismem.

Pokud chceme hovořit o válce, měli bychom stát nohama pevně na zemi. Teroristické útoky z minulých, ale také současných dob rozhodně válkou nejsou a z globálního pohledu jsou událostmi “velmi malými”. O terorismu by nejvíce mohlo hovořit Spojené království, Španělsko s Itálií, kde ruka separatistova násilně ukončila životy nevinných civilistů. Od roku 2011 se v globálním rozměru počet teroristických útoků raketově zvětšuje.

Ashampoo_Snap_2016.03.23_18h07m00s_009_
Zdroj: Global Terorism Database
Z výše uvedené tabulky vyplývá, že míra terorismu roste mimo evropský kontinent.

Kdyby Evropa byla skutečně ve válce s terorismem, byl by trend naprosto jiný. Viníky posledních teroristických útoků jsou wahhábistické organizace. 80 % jejich obětí jsou muslimové. Wahhábisticky orientované teroristické útoky jsou v počtu zraněných nebo zabitých mnohem drastičtější, než teroristické útoky newahhábistů.

Počet obětí zavražděnými wahhábistickými skupinami v letech 2001 – 2014
Taliban: 12 123    Boko Haram: 10 017    Islámský stát: 9 184    Al-Kájda: 8932

Ovšem terorismus jako takový s náboženstvím nemá nic společného. Pokud bychom hloupě připustili, že tzv. Islámský stát má co dočinění s islámem, potom bychom museli připustit, že Armáda božího odporu(LRA) se svými více než čtvrt milionem obětí vychází z naší křesťanské kultury. Islámský stát usiluje o vytvoření silně wahhábistického chalifátu, Armáda božího odporu usilovala celých dvacet let o založení křesťanského teokratického státu. Oba dva tak činili formou terorismu i vraždění místních obyvatel………ale islám, podobně jako křesťanství k terorismu ani násilí nevybízí a dokonce takové praktiky zakazuje. Z toho vyplývá, že kořeny terorismu nemají s náboženstvím nic společného. Pouze hlupák říká něco jiného……..srbské nacionalisty také nikdo nesrovnává s pravoslavím, i když se na něj zcela hloupě a nesprávně často odkazují.

Nejproduktivnějšími teroristickými co do počtu organizovaných teroristických útoků v letech 1970 – 2014 Komunistická strana Peru, poté Taliban, kolumbijský FARC, španělská ETA, severoirská IRA, CPI-Maoisté z Indie, a teprve poté až na sedmém místě truní tzv. Islámský stát.

V počtu mrtvých při teroristických útocích z globálního pohledu za roky 2001 – 2014 před západní Evropou vévodí Irák, Afghanistán, Pákistán, Nigérie, nebo například Indie.
Ashampoo_Snap_2016.03.23_18h34m00s_010_
Zdroj: Global Terorism Database

Jak sami vidíte, západní Evropa má nejnižší počet mrtvých zabitých teroristickými útoky. Proti terorismu je třeba bojovat, ovšem bez porušování lidských práv a mezinárodních smluv. V boji proti terorismu by nemělo existovat pravidlo, když se kácí strom létají třísky, protože takový boj legitimizuje terorismus v očích místních obyvatel. Politici by se na celém světě měli probudit, protože terorismus je mezinárodním problémem, ve kterém trpí zejména obyvatelé velmi chudých krajin.  Na boji proti barbarství terorismu je třeba mezinárodně spolupracovat, a nikoli pouze za pomocí zbraní a vojenských akcí. Mnohem působivější a mnohem dlouhodobější jsou mírové, diplomatické, ekonomicko – politické řešení.