Šíba s Tuškovou požadují ve jménu Ortela propuštění zprávaře Rádia Černá Hora

Když z billboardů u Kauflandu mizely reklamy na Ortel, příznivci této xenofobní kapely na sociálních sítích křičeli, že je to proti svobodě slova a demokracie. Najednou příznivci rasismu, islamofobie a všeobecného nenávidění měli klávesnice a ústa plná demokracie, i když ji ve svých projevech odmítají. 

Skoro to na okamžik vypadalo, že příznivci náboženského fanatizování nejsou nikým jiným, než zastánci svobody slova, ať dotyčný protagonista říká co chce. Samozřejmě, bylo to pouze účelové jednání a chování příznivců rasismu, neonacismu a islamofobie, protože se jim řeči o svobodě projevu hodily, když umožňovaly na veřejném prostranství popěvky Tomáše Hnídka alias Ortela, jemuž někteří účastníci koncertů příliš nerozumí, protože hlavní protagonista podle nich huhlá.

Správce reklamní plochy se zachoval zcela správně. Není možné, aby na veřejném prostoru visela reklama propagující odpor vůči každému, kdo vyznává jiné náboženství, než je Hnídkem propagované křesťanství. Společnost se nemůže podobat druhé republice, kde v podobném stylu vlály na veřejných plochách útoky vůči židovským spoluobčanům.

Jak sami na reakci z Facebooku vidíte, s úctou ke svobodě slova to u příznivců Ortelu není příliš horké. Jakmile ve skupině na sociálních sítích řeknete něco proti lásce k Ortelu, účastníci diskuse volají po vašem vyloučení a zablokování ,protože by se k prezentovanému názoru mohl přidat někdo další a aureola správných vedoucích křižáckou válku proti neznabohům by vzala za své.

Členové Ortelu i jeho fanoušci samotní vnímají svobodu slova po svém. Svoboda patří pouze jim a ostatní mají mlčet, nebo souznět na xenofobní vlně, protože nic jiného pro ně není svobodou slova. Tak například nedávná aféra jasně ukazuje, jak orteláci vnímají svět. V případě potřeby dokonce pořádají nejen za pomoci sociálních sítí kampaně proti svým odpůrcům a jako za nejtvrdších komunistických represí požadují vyhození reportéra z práce, protože si dotyčná osoba dovolila říct, co si o Ortelu myslí.

Například takový zprávař z Rádia Černá Hora, student politologie Jakub Novák ve svém otevřeném dopise Městskému zastupitelstvu v Heřmanově Městci napsal svůj názor, proč by v tomto jeho rodném městě neměl být koncert Ortela, jež se měl uskutečnit na konci listopadu 2016 v místní sokolovně.

Eva Tušková a Libor Šíba, oba dva velmi blízcí k Tomáši Hnídkovi,  mladíkův názor nevydýchali a raději organizují štvavou kampaň, ve které po managementu rádia požadují, aby svého zaměstnance vyhodili, protože student ve svém dopise pravdivě označil Ortel jako extrémistickou a xenofobní kapelu, což se Šíbovi jako organizátorovi orteláckých koncertů a Tuškové jako skalní fanynce vůbec nelíbí.

Oba dva ve slovních obratech z 28.12.2016 šavlují vyjádřeními a odbornými posudky JUDr. Ing. Jozefa Zouhara, Dr., jehož práci si následně vykládají po svém a interpretují ji jako odpor k zákazům Ortela, protože by zákazy vystupování, odmítání či rušení koncertů jmenované skupiny byly projevem xenofobního přístupu v demokratické společnosti zcela nevhodného a nedůstojného………z určitého úhlu pohledu je to dojemné a úsměvné zároveň. Vyznavači nedemokracie opět využívají zásad demokracie, aby následně mohli své zhoubné názory jako kvetoucí plíseň rozšiřovat do širého okolí.

Jenže JUDr. Ing. Jozefa Zouhara, Dr. neřekl, že Ortel není rasistický, nebo snad extrémistický. Jakub Novák má pravdu, i kdyby se rasista Šíba postavil zlostí na hlavu. Snaha radikálů o trestnou výpravu vůči rodákovi z Heřmanova Městce nejspíš zcela správně skončí nezdarem, protože i na Karaoketextech.cz vědí, že texty Ortelu jsou rasistické a vysoce xenofobní.

Šíba s Tuškovou ve své výzvě adresované Rádiu Černá Hora požadují, aby tato organizace s jejím majitelem veřejně vysvětlila, zda je názorový postoj Jakuba Nováka také postojem rádia, nebo jen osobní aktivitou jejich zaměstnance:

Jsme značně znepokojeni faktem, že zaměstnanec rádia svým veřejným dopisem vyzývá k situaci, která vede k polarizaci společnosti a zneužívá dobré jméno radia Černá Hora k těmto svým aktivitám. Jsme rozhořčeni a s námi velká řada posluchačů radia Černá Hora, kteří jsou zároveň také fanoušky, popř. posluchači tvorby skupiny Ortel, faktem, že jsme veřejně dehonestováni, nařčeni z extremistických a xenofobních postojů, čímž je značně snižována naše vážnost ve společnosti, popř. třeba na pracovištích, pracovníkem radia Černá Hora, který by měl zejména ze své pracovní pozice zprávaře dbát nestranosti a dobrého jména jak samotného rádia Černá Hora, tak jeho posluchačů.

Je zábavné, jak se Šíba s Tuškovou snaží zvyšovat svůj vliv tím, jak mávají tajuplnou masou posluchačů, jako kdyby snad chtěli říct, že když se rádio pořádně nevyjádří, tak značná část posluchačstva přestane pravidelně poslouchat vysílání a raději konvertuje na některou z jiných rozhlasových stanic. Dojemná je také část pravopisu, kdy tvůrci zapomínají na češství a raději dávají prostor internetové hrubosti před správností gramatiky.

Ale co byste očekávali od organizátora orteláckých koncertů a ženštiny rozplývající se nad notami Mešity………verše Vergilia od nich nečekejte. Například takový Šíba se raději na sociálních sítích chlubí svým psíkem, který dříve startoval na slovo myšička, zatímco dnes zvládá už i povel muslim, na kterého snad i zaútočí………

Je tragikomické, že zrovna takoví lidé pořádají kampaně proti odpůrcům Ortela……..ale přesně takoví jsou příznivci Ortela i samotný Ortel jako takový. Viz. například řidič Tomáše Hnídka Petr Procházka. Poslouchá neonacistický Conflict 88 a zároveň by nejradši hubil “negry”. Je tragikomické, kdo všechno požaduje vyhození z práce za vyřčenou pravdu. Rasisté obhajují rasisty a klidně pro to použijí i nástroje nátlaku.

Plné znění výzvy Evy Tuškové a Libora Šíby:

Výzva
 
My níže podepsaní posluchači rádia Černá Hora vyzýváme majitele a vedení radia Černá Hora k odvolání moderátora – zprávaře pana Jakuba Nováka, neboť se domníváme, že jako Vaši posluchači máme plné právo na poskytování pravdivých a nestranných informací, což je jistě i Vaším záměrem, který je ale v rozporu s postojem zmiňovaného pana Nováka, neboť pan Novák ve svém otevřeném dopise Městskému zastupitelstvu v Heřmanově Městci, ve kterém mimo jiné také zdůrazňuje, že pracuje právě jako zprávař pro rádio Černá Hora, a ve kterém vystupuje proti realizaci koncertu kapely Ortel v již zmiňovaném Heřmanově Městci.
V tomto dopise uvádí nepravdivé, zkreslené a ničím podložené informace pouze na základě osobního xenofobního postoje nebo pomluv. Kapelu zde označuje jako extrémistickou a xenofobní, což je zcela v rozporu s  Odborným vyjádřením soudního znalce JUDr. Ing. Jozefa Zouhara, Dr. , který v tomto Odborném vyjádření jasně definuje, že zákazy vystupování, odmítání či rušení koncertů skupiny Ortel považuje za xenofobní přístup, v demokratické společnosti zcela nevhodný a nedůstojný.
 Žádáme tímto také majitele a vedení radia Černá Hora, aby veřejně vysvětlilo, zda je tento postoj pouze osobní aktivitou pana Jakuba Nováka, nebo zda-li je tento postoj ke kapele Ortel oficiálním stanoviskem radia Černá Hora.
Jsme značně znepokojeni faktem, že zaměstnanec rádia svým veřejným dopisem vyzývá k situaci, která vede k polarizaci společnosti a zneužívá dobré jméno radia Černá Hora k těmto svým aktivitám.
Jsme rozhořčeni a s námi velká řada posluchačů radia Černá Hora, kteří jsou zároveň také fanoušky, popř. posluchači tvorby skupiny Ortel, faktem, že jsme veřejně dehonestováni, nařčeni z extermistických a xenofobních postojů, čímž je značně snižována naše vážnost ve společnosti, popř. třeba na pracovištích, pracovníkem radia Černá Hora, který by měl zejména ze své pracovní pozice zprávaře dbát nestranosti a dobrého jména jak samotného rádia Černá Hora, tak jeho posluchačů.
 
Autoři výzvy
Eva Tušková a Libor Šíba
V Hradci Králové 28.12.2016