Mladá Fronta Dnes sáhla po zastaralé propagandě náboženské nenávisti

Mladá Fronta Dnes vzbuzuje účelovým titulkem v čecháčkovských extrémistech zbytečné naděje. Útočí na náboženské svobody, když čtenáři oznamuje, že nová ústava omezí zahalování žen. Co na tom, že to není pravda a poslanci nic takového nechystají. 

Redakce se rozhodla na konci roku, těsně před vánočními svátky naservírovat čtenářům názory “renomovaných” právníků, a tak se v celostátním tisku teoretizuje nad tím, že by se měla omezovat základní práva garantovaná nejvyššími kodexy státu. Jako kdyby demokracie přestávala být důležitou, když vybraná sorta “redakčních” odborníků tvrdí, jak by bylo fajn, kdybychom se otočili a dali zelenou diskriminaci místních muslimů.

Autoři článku Pavel Švec a Ivana Faryová z vlastní iniciativy přidávají do vládních snah body, které tam podle veřejně dostupných informací ani přinejmenším nejsou. Jen tak zčistajasna přinášejí názory radikalismu, zatímco se na ně snaží za pomoci účelových tvrzení právních expertů naroubovat hábit demokracie, protože slovanská domácí kultura potřebuje speciální zásah třeba i na solár lidskosti.

Mladá Fronta Dnes se nyní svým obsahem blíží bulváru, kdy se pro začátek hovoří pouze o imaginárních expertech, protože další obsah dvou stran musí získat zájemce, kteří by zcela jistě utekli, pokud by se dozvěděli identitu těch právních jedniček, jejichž názory Švec s Faryovou získali. Prozatím je veledůležité, aby si čtenář na novinových stáncích všiml tučného odstavce vlevo, protože ten ve zkratce vypráví obsah celého zamýšleného díla……překotné společenské změny v Evropě si žádají úpravu některých chráněných práv. Pokud by redakce místo slůvka “chráněný” použila mnemotechnickou pomůcku “základní”, čtenář by si nemusel vybavit to, co autor zamýšlel a po čtenáři požadoval. S chráněnými právy přichází asociace privilegovanosti, kdy přichází na xenofobní strunu trpkosti uprchlíci a další představitelé minorit.

Přibližně v podobném rázu na začátku druhorepublikového selhání vypadaly články s protižidovskou tématikou. Vytvářely dojem zákonnosti a ochrany základních společenských hodnot, aby následně pomáhaly bortit a ničit poslední zbytky demokracie předválečného Československa. Lačný čtenář Mladé Fronty Dnes nastartovaný úvodníkem může otočit na stranu tři, nebo až na stranu třináct, kde se dozví mnoho zajímavostí z rozhovoru s právním teoretikem a prorektorem Univerzity Karlovy Alešem Gerlochem, který nedávno šokoval kolegy ústavního práva touhami po navrácení národa do ústavního pořádku. Ke slovu se dostává mužík, jež by klidně nejvyšší kodex koloroval do podobenství Orbánova práva a pořádku.

S takovým tempem se na titulku dostanou výšplechy Benjamina Kurase a redakce se ke xenofobovi – imigrantovi budou chovat jako k expertovi na mezinárodní právo, když už tomu člověku na Parlamentních listech vycházejí tu tam docela sáhodlouhé články, nad kterými by kdejaký demokrat nejradši zaplakal. Národ se spojí s občanstvím, aby se později, až se nikdo nebude na chvilku dívat, křesťanství naroubovalo na stát a Česko se tak přiblížilo k Polsku, nebo radikálnímu Maďarsku, protože dvacet pět let stará ústava si to žádá. Aby se zabránilo křiku nespokojených, jako příklad ústavní radikalizace se vezme slovenská ústava, ve jménu které bychom se podle Gerlocha měli řídit.

Jednou z příčin národnostních potíží v masarykovském Československu byl koncept nacionálního státu a nikoli státu národů a přesně ke stejné chybě prorektor Univerzity Karlovy znovu vybízí. Jako kdybychom se ve jménu vlastenectví měli potácet v naprosto totožných bludných kruzích minulosti a později se divili nad dalším mnichovem bezpráví.

S názory na ubírání základních práv z úvodní stránky přicházejí na straně třináct další upřesnění. Pokud to situace vyžaduje, musí být občan omezen na osobní svobodě a dokonce může dojít i k domovním prohlídkám. Ale nic se neděje, Gerloch to pokládá za něco naprosto nutného, nebo dokonce žádoucího, a tak velký bratr musí přicupitat do nejvyšších kodexů státu. Součástí článku je laskání ega Zemanových stoupenců, kdy se nepřímo vyvolává dojem, že česká kultura je muslimskou ohrožena, a pokud získá určitý prostor, nebudou se moci prosazovat pronárodní opatření na ochranu krve, půdy a národa.

Přesně na takové prášilovské formulace radikálové čekají. Jako kdyby desetimilionový národ zkolaboval nad přítomností mizivého procenta muslimů. Prezentované názory jsou k smíchu.

Ale vraťme se na okamžik na stranu tři Mladé Fronty Dnes. Grafika jasně napovídá, o čem jedna jediná stránka vypráví. Pro drsná léta je nabízena islamofobie s náboženským fanatismem, zatímco potají budeme doufat, že drsnými opatřeními nepřijde stejně drsná a nesmlouvavá odpověď obětí nenávisti. V takový okamžik se nikdo neptá, co bude potom, až všechny ideové nepřátele pomlátíme…….nikoho nenapadne, že kolečko zla se otočí vůči někomu dalšímu……..začíná to s niqábem a může to pokračovat útoky třeba na jarmulku, ale o tom si čtenář bohužel mezi řádky Mladé Fronty Dnes nepočte, protože jsou zde servírována účelová pseudořešení, kdy žlutou hvězdu nahradí něco jiného, přesto symbolicky naprosto totožného.

Vytahují se hypotetické, neexistující varianty, s jejichž pomocí se přivádějí na světlo světa protidemokratické scénáře, jakými je například vymýšlení pravidel v případě muslimského svolávání k modlitbě. Švec a Faryová žijí ve svých virtuálních bublinách, jako kdyby v Česku existovaly nějaké gigantické osidlující národy.

Miloš Zeman se svým fanklubem má nepochybně radost z podobných zvěstích o kolonizátorech, kterým má ústava bránit, a které má nejvyšší kodex znevýhodňovat a následně také omezovat. Možná po sadě islamofobního šílenství reportérská dvojice vytvoří další xenofobní teorie s povídačkami na dobrou noc…….tentokrát o ochraně bílé rasy a germánském odkazu slovanství. Čtenářstvo to ocení a ostatní se náležitě rozčílí.

Gerloch přináší zákazy staveb mešit, zatímco další návrhy visí v éteru iDnesácké redakce. Je smutné, co všechno mohou média propagovat. Alespoň si člověk nad řádky může postesknout nad tím, jak se asi cítili předci, když něco podobného čítali o Židech……tenkrát se to také hemžilo nejrůznějšími úvahami napřísnějších zákonech zabraňujících stavby synagog a nošení jarmulek……i tehdy se považovalo za pravdivé pravidlo: “těžká doba – těžká opatření a všichni víme, jak to celé historické kolečko dopadlo. V tom jsou xednofobní články nejnebezpečnější, protože relativizují násilí a nenávist na obyčejné právo demokracie “zatočit” s těmi, které nechápeme, a které by někteří lidé nejradši povraždili.

Ale proč se měl šéfredaktor Mladé Fronty Dnes trápit, když se třemi stránkami propagace extrémismu a extrémních nálad vzroste prodejnost na novinových stáncích o desítky procent. To se potom skousnou kritiky ze strany prodemokraticky smýšlejících spoluobčanů……..