Izrael zboural v polovině roku 2016 více palestinských domů než v předchozím roce

Izraelské osady jsou na palestinských územích stavěny nejen v rozporu s mezinárodním, ale také často také národním právem. Místní obyvatelé musejí kvůli rozhodnutí okupačních úřadů opustit své domoviny, zatímco na zbořeništích vznikají nové městské čtvrti privilegovaných občanů. Ježíš by koukal, jakou zdí je obehnán Betlém, nebo jaké dvojí právo je v zemi Davidovy hvězdy zcela běžně propagováno. 

Izraelské osady na palestinském území berou místním obyvatelům zdroj obživy a staví je do ponižující pozice, kdy jejich majetek využívá protiprávně úplně někdo jiný. Není proto divu, že na dotyčných oblastech dochází k nepokojům, eskalaci násilí a nejrůznějších forem projevů občanské neposlušnosti.

V současnosti, tedy v prosinci roku 2016, je v Izraeli přibližně na 125 osad na Západním břehu Jordánu, dvanáct se jich nachází přímo v Jeruzalémě a přibližně další stovka osad ve formě několika seskupení domů se nachází uprostřed palestinského území. Celkem v těchto osadách žije na 547 000 izraelských osadníků, z nichž 196 890 žije přímo v osadách na palestinské části východního Jeruzaléma a dalších 350 010 se nachází přímo na Západním břehu Jordánu.

Izrael zahájil stavbu osad v roce 1967, kdy zahájil protizákonný zábor Palestiny dnes známý jako Západní břeh Jordánu a pásmo Gazy. S výstavbou vesnic se začalo na kopcích s výhledem na palestinské vesničky a města. Od té doby Izrael věnuje značné finanční prostředky na rozšiřování osad do rozléhajících měst a obcí. Izrael zřizováním osad porušuje povinnosti okupačních mocností a zakládání osad využívá jako nástroj etnických čistek, kdy se ve jménu zvětšujícího se území s izraelským obyvatelstvem musí Palestinci vystěhovat bez jakýchkoli náhrad.

Izrael stále rychleji a rychleji bortí a ničí palestinské domy. Jen v roce 2016 bylo izraelskými úřady za asistence armády a dalších bezpečnostních sborů během prvních sedmi měsících srovnáno se zemí na 726 palestinských domů .

Rychlost demolicí se tento rok oproti roku 2015 razantně zvýšila. Vojáci, ozbrojené složky staví stále častěji zátarasy, v rozporu s mezinárodním právem nelidsky Izraelské obranné síly reagují na demonstranty a při jednotlivých zásazích si počínají hlavně nelidsky.

Jen mezi lednem a dubnem 2016 bylo při střetech zabito na 63 Palestinců, z toho bylo mezi mrtvými na 19 dětí.

Dalších 1 710 Palestinců bylo zraněno při zřizování osad a neuvážené reakci úřadů vůči demonstrantům, proti kterým jsou v rozporu s mezinárodním právem také používána ostrá munice.

S narůstající agresivní reakcí vojáků se zvyšuje agrese některých demonstrantů a teroristické organizace z jakýchkoli směrů dané situace využívají ke svému užitku.

Izraelská politika dělá vše pro oddělení Palestinců od izraelské společnosti. Izraelská armáda neustále uvádí, že útoky izraelských vojáků mají zastavit palestinský terorismus. Přitom pod rouškou vojenských operací dochází k útokům na civilní objekty. Díky tomu jsou porušované ženevské konvence. Dochází k bombardování nemocnic, škol, úřadů, domů civilistů, divadel, rozhlasových stanic….. Dokonce dochází k bombardování i školy pod správou OSN. Izraelská armáda se dopouští systematického pustošení palestinské samosprávy a to cíleně a úmyslně. Stejně tak je praktikován systematický rasismus, kdy praxe apartheidu tvoří základ státní politiky.

Izraelské úřady potichu legalizují dokonce i ty osady, které porušují izraelské právo.

Po uzavření Dohod z Osla se izraelská strana zavázala neformálně nestavět žádné nové osady na západním břehu Jordánu a pásma Gazy. Netanjahu však dohody z Osla nedodržoval a bez souhlasu státu budoval osady dál. 

Po začátku intifády v září 2000 se vytvoření takových nezákonných osad ještě více zintenzivnilo. Plán Bushovy administrativy známý známý jako “Kvarteto: plán pro mír” , v první fázi nařizoval, že Izrael musí vyklidit všechny osady vytvořené po 21. březnu 2001.

V březnu roku 2005, Talia Sasson, nyní bývalá izraelská vrchní prokurátorka, připravila zprávu na žádost úřadu předsedy vlády, která poukazuje na 24 osad zřízených po březnu 2001. 71 dalších osad bylo podle zprávy vrchní prokurátorky založeno před tímto datem a deset osad bylo vytvořeno na blíže neuvedeném datu. Zpráva dokumentuje skutečnost, že tyto osady byly vytvářeny v rozporu s izraelskými zákony, často na zemi pochybného vlastnictví, a to jak před, tak i po březnu 2001.  Většina faktů těchto faktů je již dlouho známa. Ale vůbec poprvé byly tyto informace potvrzeny oficiální zprávou.

Izrael tvrdí, že jeho osady jsou zákonné, i když tomu tak není. Bývalý premiér Šaron během výkonu své funkce slíbil demontovat tyto osady. Nicméně, zasedání vládního Výboru ministrů nerozhodlo o evakuaci ani jedné nelegální osady. Zástupci z Evropské unie, OSN a Ruska známí jako skupina “Kvarteto” ještě několikrát dokument “Kvarteto: plán pro mír” revidovali. Každé revidování bylo přijímáno s rozpaky jak na palestinské, tak na izraelské straně. Nicméně, když Netanjahu vytvořil se stranou Kadima vládu, palestinští předáci okamžitě vyzvali Netanjahua, aby takzvaně zmrazil izraelskou protizákonnou osadnickou činnost.

Osadnictví však nabíralo na síle, osadníci byli ochotni udržet se na sporném území za každou cenu. Političtí komentátoři, analytici, poukazují, že státní obhajoba nelegálních osad překročila jistou míru tolerance a narušuje chabou verzi demokracie v Izraeli.

Tolerance nezákonných osad otřásá s ústavní rovnováhou Izraele. Je zde hlavní střet mezi vládou, osadníky a Nejvyšším soudem.

Legalizací nezákonných osad vláda dala jasně najevo, že naprosto kašle na na národní , tak i mezinárodní právo. Raději se tady používá fundamentalistické rétoriky, ve které je vytvoření osady v okupovaných teritoriích aktem tikkun a někteří izraelští fundamentalisté dokonce věří, že to uspíší příchod Mesiáše.

Typickým příkladem by mohla být osada Mitzpe Danny, ve které žije na 40 židovských ortodoxních rodin. Několik domů linoucích se na kopci jihozápadně od Olivetské hory je součástí více jak stovky neoprávněně postavených osad, kdy se při jejich zřizování myslelo na ideologii, zatímco místní izraelské právo zůstávalo pozadu. Nejméně jedna třetina z nich byla buď zpětně legalizována, nebo se podobně jako v případě osady Mitzpe Danny o legalizaci potichu usiluje.  

Kupodivu, média v Evropě o izraelské praxi zřizování osad na palestinském území mlčí. Večer maximálně ukážou palestinské demonstrace……..ovšem bez patřičné kritiky Netanjahuova kabinetu, jehož osídlovací politika vyvolala nepokoje vedoucí například k násilí.

Dokud Izrael nezanechá dlouholeté nezákonné praxe zakládání osad na palestinském území, tak do té doby nemůže očekávat uklidnění atmosféry v oblasti.