Izrael obstrukcemi brání činnosti humanitárních pracovníků v Gaze

Izrael selhává a neplní povinnosti okupanta. Poukazuje na to Úřad pro koordinaci humanitárních záležitostí(OCHA), který ve své zprávě zcela správně varuje na stále se zhoršující přístup izraelských úředníků k humanitárním pracovníkům, kteří do Gazy přicházejí, aby zde civilistům usnadnili život v jinak velmi složité situaci v Tel Avivem okupované oblasti.

Situace je velmi vážná. Okupační úřady odmítají humanitárním pracovníkům vydávat povolení k pobytu v Gaze a na Západním břehu Jordánu. Zatímco v roce 2013 byl počet zamítnutých povolení pouze ve výši devíti procent, dnes ve třetím čtvrtletí roku 2016 počet zamítnutých žádostí vyrostl na rovných čtyřicet procent. Státní úřady si nepřejí, aby v ohrožených oblastech pomáhali lidé z mezinárodních organizací, protože by svět mohl na vlastní oči přijít na to, čeho všeho se Netanjahův kabinet dopouští.

S vyšším počtem zamítnutí se zvyšuje  průměrný počet dnů nutných k posouzení podaných žádostí. Z šedesáti pracovníků místního národního týmu Spojených národů rovná polovina pracuje v Gaze, kde humanitární dobrovolníci pomáhají civilistům ve zvládání těžkého údělu, jež je izraelskou armádou a okupačními orgány kladen na bedra místních obyvatel. K zaměstnancům Organizace spojených národů Izrael přistupuje za pomoci obstrukcí, kdy se jednotlivé žádosti o povolenky posuzují dokonce i dvanáct měsíců, čímž úřední šiml negativně ovlivňuje humanitární projekty Organizace spojených národů.

K přehnaně dlouhé čekací lhůtě přichází na pořad dní nepřiměřeně dlouhé výslechy, kdy vládní zmocněnci často nad rámec svých povinností zjišťují, co ten či onen dobrovolník bude v Gaze dělat. Stále častěji dochází k zamítavým stanoviskům, kdy díky odporu Tel Avivu jsou bez potřebné pomoci tisíce lidí, a to dokonce i dětí, pro něž OCHA připravuje nejrůznější projekty.

V červenci 2015 Izrael oznámil formální zákaz vstupu do pásma Gazy pro všechny držitele izraelských pasů nebo identifikačních průkazů obyvatel Východního Jeruzaléma. Tento zákaz byl v listopadu stejného roku částečně zrušen pro neodkladné a výjimečné situace. V červnu 2016 úřady zavedly proceduru, se kterou držitelé průkazů z Gazy mohli podávat žádosti o povolení minimálně čtyřikrát do roka, a to maximálně na dobu jednoho měsíce.
Úřady se chovají svévolně bez ohledu na potřeby obyvatel okupovaných oblastí. Rozvojová a humanitární pomoc je díky přístupu úředníků ve vážném ohrožení a spolu s tím jsou v nebezpečí dokonce i ty projekty, které jsou OSN v Gaze delší dobu provozovány ku prospěchu sociálně potřebných. Pokud se úřady nerozhodnou jinak, tak ve vzduchu visí další hrozba mnohonásobně prohlubujících se humanitárních katastrof. Možná i proto by měl svět více a důsledněji tlačit na Izrael k nápravě současného stavu, protože Obyvatelé Gazy potřebují pomoc a pokud ji nedostanou, může být mnoho lidí ve velmi vážném ohrožení.

SDÍLET