Dopravní podnik by měl antisemitu vyhodit, protože projevy extrémismu jsou nepřípustné

Antisemitismus ani ve 21. století nevymizel. Jako rakovina se svými metastázemi zažírá hluboko do čecháčkovského extrémismu, kde si neofašizující spolky skrze projevy nenávisti k muslimům připravují cestičky k novodobým pogromům vůči židovským spoluobčanům. Je strašné, jak mohou lidé vůbec přemýšlet. Stačí jarmulka, hidžáb nebo jiná část oděvu na hlavě a nevzdělaný radikál netouží po ničem jiném, než po trapném útoku vůči oběti své nenávisti. 

S projevy antisemitismu se našinec může setkat například v Praze. Židovský tiskový a informační servis přinesl znepokojivou zprávu o události v pražském metru, kdy na trase B nějaký připitomělý jedinec verbálními projevy nešel daleko k antisemitským útokům vůči příslušníkovi pražské židovské komunity. Neznámé individuum v uniformě Dopravního podniku hl. města Prahy jen tak po řadě nadávek dokonce vyhrožovalo uřezáním hlavy:”až se potkáme příště Žide, uřežu ti hlavu

Žádný z cestujících se nezvedl a nevykázal pána v modrém do patřičných míst. Lidé kroutili hlavami, ale aktivního zastání by se člověk nedočkal. Co se to s námi všemi stalo, když ani v takovém okamžiku nejsme schopni a ochotni pomoci druhým? Co kdyby holohlavý dělník ke svým vyhrůžkám přidal také fyzické napadení a místo mužské oběti útočníka by na stejném místě byla slabá, drobná žena? Seděli by lidé na svých sedačkách ve vagonu metra dál jako kdyby se nic nedělo?

Společnost se díky mediálnímu koloritu nenávistí a odporu k odlišnostem tak nějak naučila tolerovat projevy zla. Muž vyhrožuje, nadává, zatímco oběť útoku nevěřícně kouká a neví co si má přesně myslet. Obyčejná jarmulka, neboli kipa na hlavě dokázala útočníka vytočit doběla…….je tohle ještě normální? Rozhodně není. Je to stejně nebezpečné, jako kdyby se stejnou vervou útočil čecháčkovský extrémista vůči zahalené muslimské ženě. Oba dva dávají částí oděvu najevo svou odlišnost, a to se zahnědlému odpadu českého národa nelíbí a na řadu přichází podlé a nelidské jednání, jakým může být například vyhrůžka zabitím, nebo pokusy o stržení nevítané části oděvu z hlavy.

Kdo všechno může pracovat v pražském dopravním podniku? Zcela nepochybně mohou být v jeho službách také rasisté, fašisté, extrémisté, islamofobové a další představitelé krajně pravicové scény. Tomu podnik může těžko zabránit, ovšem reakce operátora Dopravního podniku hl. města Prahy je naprosto otřesná. Muž s kipou na hlavě celá incident nahlásil, ovšem místo slov pomoci, nebo odmítnutí útočníkova jednání se stěžovateli a oběti antisemitského jednání dostalo poučení, aby muž kipu raději nenosil, neboť “to vyvolává nacistické reakce”……..

To je skutečně rada za všechny prachy. Snad ještě bude dopravní podnik peskovat cestujícího, že si dovolil a měl tu drzost v jejich zařízení nést na hlavě židovskou pokrývku hlavy…….jako kdyby zaměstnankyně jedním hlasem omlouvala nácka za jeho reakci, protože onen nácek byl vyprovokován Židem…….bože, kam jsme se to vůbec dostali? To je naprosto absurdní a nepochopitelné. Místo, aby se operátorka minimálně omluvila za projev chování potenciálního zaměstnance dopravního podniku, tak raději pokračuje v nepřímém pošlapávání po lidských právech cestujícího, díky jehož penězům podnik vůbec může fungovat.

Dnes se nedoporučuje nosit jarmulku, příště kšiltovku, a jindy třeba hnědé boty, protože by se nácek mohl cítit frustrován z toho, co před sebou vidí. Teprve po pěti dnech dopravní podnik zaslal cestujícímu omluvný dopis s tím, že jejich společnost odmítá jakékoli projevy nenávisti a zaměstnanci budou náležitě poučeni o vhodnosti chování k cestujícím……….Dopravní podnik hl. města Prahy možná ve svých stanovách a předpisech má zákaz jakéhokoli diskriminačního jednání, ale jejich zaměstnanci čas od času regulí nedbají a ve jménu čtvrté dolní hospodské ligy uleví svým frustracím tam útokem vůči Romům, muslimům, černochům a jindy třeba Židům…….jen si vzpomeňte na několik známých mediálních případů, kdy je revizor prošetřován z rasového útoku vůči Romovi, nebo nějakému cizinci……..sami jistě víte, jak podobné incidenty končí………někde v rohu odklizené a oběť slovních a fyzických útoků často končí v roli obviněných, protože policie často v těchto případech věří útočníkovi, než oběti z řad minorit.

Dopravní podnik by měl se svými zaměstnanci něco dělat. Především by mohl zavést nějaké interní šetření, podle kterého by mohli být vyselektování rasisté a extrémisté, kteří by posléze ve službách zaměstnavatele mohli ohrožovat cestující a kazit tím minimálně image velmi známého podniku. Žid má právo nosit v ulicích, a tedy i v prostředí metra, kipu, podobně jako stejné právo mají muslimové v případě hidžábů a dalších tradičních stylů oblékání. Neonacistům, antisemitům a například islamofobům by se nemělo ustupovat a Dopravní podnik hl. města Prahy by měl na základě kamerových záznamů útočníka z trasy B potrestat například rozvázáním pracovního poměru, protože takové chování je naprosto nepřípustné.