Ortel se skrze symboliku lebky navrací k hodnotám uznávanými například nacisty

Nacisté, fašisté, ale také jejich současní pokračovatelé využívají ke své prezentaci symboliku, která původně patřila jiným kulturám a národům. Bez jakékoli úcty starodávná znamení upravují k obrazu svému a přetvářejí je, aby později mohli vyznavači xenofobie tvrdit, že právě oni jsou těmi vyvolenými s mystickou silou v rukou. 

Kdo by neznal hákový kříž, nacistické symboly esesáků nebo černé slunce, které se s oblibou sobě vlastní objevuje na mnoha rádoby slovanských ilustrací českých fašistů. Vyznavači nesvobody se snaží za pomoci symbolů dokazovat svou nesmrtelnost, věčnost i příslušnost k rasově čistým předkům, jakými byli například nacisty vybásnění a vybájení Árijci.

Když se podíváte na nejrůznější krajně pravicové skupiny v české kotlině, tak i zde naleznete velké množství symbolů, které díky snahám radikálů dostávají slovanský kolorit, i když s ním nemají pranic společného. Xenofobové si takovými dokreslováními vlastenectví léčí frustrace z malosti Čechů, ze které se zrodila například hydra českého fašismu reprezentovaného Rašínem i slovutným Kramářem.

Díky snahám Národního Frontu Castistů z devadesátých let minulého století nacistická ideologie společně s její symbolikou dostala nástřik slovanství a slovanského národovectví. Kdyby nebylo snah dnes neznámých a dlouhou dobu neexistujících, neměli by současní radikálové svou zaručeně slovanskou symboliku a smutně by pokukovali po německém nacismu, případně by sami dávali germánským a keltským symbolům slovanské kořeny………což se i tak v mnoha případech zcela běžně děje.

Nacisté na uniformách esesáků používali úmrlčí lebku s hnáty, tzv Totenkopf, jež určovala příslušnost k jádru nacistické strany. Symbolika lebky v nejrůznějších provedeních je extrémisty používána dodnes. Moderní stoupenci krajní pravice velmi dobře vědí, že kdyby si na trička dali okopírovaný znak esesáků ve stejném grafickém provedení, jaké vidíme na obrázku, měli by problém se zákonem.

ashampoo_snap_2016-11-27_03h28m02s_033_
Smrtihlav příslušníků jednotek SS

Ovšem, pokud notoricky známou symboliku nakreslí jinak, zákon na ně nemůže, protože dokázat spřízněnost s nacismem je v takovém případě téměř nemožné, protože jde jen o nějaký znak, který kdysi používali v romantické literatuře piráti. Krajně pravicová scéna používá mnoho rádoby pozměněných symbolů odkazujících prakticky na totéž, k čemu se hlásili nacisté. Stačí se podívat na Tomáše Ortela, který si image českého ultranacionalisty dokresluje bílou lebkou s hnáty a českým lvíčkem uprostřed. Nikdo mu nic nedokáže, přesto je vzhledem ke “zpěvákově” minulosti krátkého působení v neonacistické kapele Conflict 88 jasné, kam ozdoba na hrudi směřuje.

ashampoo_snap_2016-11-26_22h35m45s_020_

Lebka, ať už je ztvárněna v jakékoli podobě, zůstává symbolem válečného hrdinství, jakéhosi sebeobětování a vychází z keltské mytologie kultu hlavy, kdy tehdejší bojovníci sbírali lebky svých poražených nepřátel, balzamovali jejich hlavy a uchovávali je jako válečnou kořist ukazující na statečnost bojovníka. Keltové věřili, že v hlavě sídlí lidský génius, který ji ani po smrti neopouští a kterého lze využít k ochraně vlastníka a posílení bojových schopností.

Před vznikem německého nacismu byla lebka v 18. století symbolem pruských husarů, díky čemuž se stala součástí německých vojenských tradic. Po první světové válce se staly lebky s hnátami symbolem ultrapravicového boje proti bolševismu a socialismu. I proto nebylo Hitlerovým pohůnkům proti srsti sáhnout po děsivém obrázku evokujícím široké veřejnosti na první dobrou konec, smrt, zánik………..Umrlčí lebka nacistů znázorňovala stejně jako u Keltů sťatou hlavu protivníka a také sílu, odvahu a příslušnost k rodu, za který jsou jeho členové ochotni bojovat a položit svůj život. Od konce druhé světové války symboliku lebky – smrtihlava využívají ke své propagaci krajně pravicové spolky často se hlásící nebo mající blízko k nacistické ideologii.

Tomáš Ortel s bílou lebkou s hnátami a lvem na čele promlouvá ke svým posluchačům skrze nonverbální jazyk symboliky, kdy sám sebe ve znaku na prsou označuje za udatného a statečného bojovníka, jakéhosi vítěze, jemuž je dobré naslouchat a držet se případných rad a příkazů k povznesení národa do nacionálně čistějších zítřků, kdy bílý lev ovládne společnost a opět nad Českem zavane extrémistova spravedlnost.

ashampoo_snap_2016-11-27_03h48m12s_035_

Smrtihlav připomínal povinnost nacisty položit život pro dobro německého lidu. V podobném ideologickém zabarvení je lebka s hnátami používána taktéž současnými extrémisty, kdy její nositel světu oznamuje odhodlání obětovat cokoli k prokázání příslušnosti k rodu, národu, ideologii, vůdci……Tomáš Ortel zcela nepochybně zná význam grafiky objevující se například na přebalu cédéčka “Zůstaň mým domovem”. Chce svým fanouškům ukázat, že je Čech, který v rámci svého boje obětuje část sebe, svého času, kousek fyzické aktivity pro dobro českého lidu a nabádá své příznivce za pomoci obrázku na tričku, čepici, autě a dalších předmětech k podobným obětem.

Jazyk ultranacionalismu je jednoduchý a téměř vždy směřuje přímočaře k předem daným a zcela jasným cílům. I proto je velmi málo pravděpodobné, aby Ortelova lebka znamenala něco jiného……..zvláště, pokud se zaposloucháte do jednotlivých popěvků, kde se to nenávistí a triviálností jenom hemží. Samozřejmě, stříbrný slavík se bude vytáčet a vymlouvat, že desputace o lebce jsou jen účelové rozebírání, pokusy o pošpinění, když flašinetář z demonstrace Adama B. Bartoše, nebo Tomáše Vandase využívá pouze lásky ke Keltům a jejich kultuře. Něco podobného tady už bylo v případě Dana Landy a jeho runy…….

Jak již bylo v článku řečeno, frontmanovi xenofobů blízkost lebky a nacismu dokázat nemůžete, snad jen to, že se Tomáš Ortel navrací za pomoci lebky – smrtihlava k hodnotám uznávanými například nacisty……tím ovšem nikdo neříká, že islamofob z Mešity je nacistou, i když se v minulosti v neonacistické kapele pohyboval, následně distancoval od přesvědčení a smýšlení Conflictu 88, aby později podle svých slov působení v naci kapele nelitoval.