Demonstrace proti rasismu se zvrhla v reklamu na Romskou demokratickou stranu

Romská demokratická strana(RDS) v Praze na Václavském náměstí demonstruje proti rasismu a násilí. Účast je minimální, doslova žalostná. Sotva ani ne třicítka lidí sleduje proslov Tancoše, který celou akci pojal po svém. Účel odsunul do pozadí, zatímco před očima přítomných prezentoval svou partaj, jako kdyby měla nějakou faktickou sílu.

Jako kdyby slovutný pán v postarším věku i jeho politický projekt něco udělali pro romské spoluobčany v republice. Tragikomický rádoby politik láká ostatní do svých řad. Předseda Tancoš měl celkem rozumný proslov a dalo by se s ním souhlasit…….ve společnosti existuje latentní rasismus, přístup policie, orgánů státní správy není k romským spoluobčanům často přívětivý a v rámci generalizací přistupuje k Romům předsudečně a nenávistně. Je mnoho případů, kdy policie jedná s Romy jako s viníky, i když se stali oběťmi útoků, například neonacistů, nebo některých nacionalistů.

ashampoo_snap_2016-11-19_13h53m52s_012_

Tancoš děkuje mnoha subjektům, ovšem i zde se plete, když slova díků směřuje k Hanzlovým a jejich Lampě, aniž by si uvědomil, že Hanzl se svou manželkou jsou stoupenci krajní pravice dennodenně na sociálních sítích sdílících příspěvky nelidské ideologie, jež by se klidně mohla bez obtíží obrátit vůči samotným Romům. Pan předseda požaduje změnu, zatímco do cesty změny a spolku odhodlaných zahrnuje mimo jiné také ty, co by do jakéhokoli projektu sjednocování nikdy neměli patřit. I v tom je vidět tragikomičnost sobotního odpoledne.

Ostatní řečníci zcela správně poukazují na rostoucí neofašizující názory, zatímco samotný Tancoš severočeského Hanzla (příznivce krajně pravicových názorů) bez obtíží na Václavském náměstí zmiňuje jako jednoho z bojovníků stojících za právy českých Romů. Je úplně zbytečné komentovat každé Tancošovo slovo. Sám sebe během deseti minut pasuje za vůdce Romů…….možná by rád chtěl, ale rozhodně na to nemá. Vysocí představitelé RDS mají homofobní a xenofobní názory, proto se dnešní demonstrace měl ujmout úplně jiný subjekt s jinými lidmi v popředí.

ashampoo_snap_2016-11-19_14h06m38s_015_

Jako druhý v pořadí vystoupil na pódiu předseda slovenské Romské unie František Tanko. Jeho projev byl částečně xenofobní – protimajoritní. Z jistého úhlu pohledu je to pochopitelné, ovšem z lidského hlediska je takový přístup neakceptovatelným. Tanko v projevu téměř vytvářel z “bílých” spoluobčanů klubko “bestií ochotných Roma zadávit na rohu ulice. Možná zapomněl na odkaz celé akce, na které by generalizace s rasismem neměly co pohledávat. “Bílí Romům nepomůžou”……..to je trošku smutný příklad protirasisticky směřované demonstrace. Jedna generalizace se odmítá, zatímco jiná se ve slovech pod hábitem emocí objevuje. Ano, díky sobeckosti, obecné neochotě pomoci jeden druhému je těžké nalézt pomocnou ruku. Ovšem stavět tento problém do pozice “bílí versus Romové” je nejen hloupé, ale také krátkozraké.

Na Slovensku je podle pana Tanka 26 Romů na pozici starostů, a proto je údajně východní soused Česka na tom lépe. No…….obyvatelé mnoha slovenských osad by na stav tamější společnosti měli možná naprosto opačný názor. Ve společnosti roste rasismus, chuť k segregaci a dehonestaci Romů……s takovým tvrzením se dá na celé čáře souhlasit. Aktivisté, a nejen ti, by se měli proti nenávistnému směřování společnosti postavit. Zároveň je nutné zapomenout na naivní názory, ve kterých Rom v parlamentu spasí svět. Romský zákonodárce v poslanecké sněmovně přispěje k nápravě klimatu, ovšem ke změnám je třeba mnohem víc. Aby se Romové dostali do parlamentu, je třeba úplně jiný postoj, než jaký předvádí Romská demokratická strana.

ashampoo_snap_2016-11-19_14h33m29s_018_

Díky selhání RDS, nízké schopnosti prezentovat dnešní demonstraci, je počet účastníků žalostný. František Tanko, stejně jako jeho následovníci na pódiu mají pravdu v tom, že se Romové neumí sjednotit a zároveň často v sociálně vyloučených oblastech se někteří nechají koupit za mizerný bakšiš, kdy za pětistovku dají voliči hlas klidně i těm, jež mají protiromské názory.

Rusenko z Romské demokratické strany sesílá romskou zdravici k přítomným, zatímco si do rukávu pláče nad nízkou účastí. To je trošku zábavné, vzhledem k neschopnosti partaje, kterou mluvčí zastupuje. Lidé bývají často silnějšími na sociálních sítích, zatímco ve skutečnosti k aktivizaci potřebují nějaký souvislý program, za kterým stojí vhodní lidé s vhodnými myšlenkami, ke kterým zcela jistě nepatří nepřímé adorování komunismu a pokládání sametové revoluce za nějaký stav konzervace společnosti…….

ashampoo_snap_2016-11-19_14h14m45s_016_

Vláda by skutečně mohla a měla něco udělat se sílící neofašizací, jednotlivými extrémistickými organizacemi, spolky fašistů sdružujících se do úsvitářských skupinek v zákonodárných sborech. Kritika vlády, kritika samosprávy, kritika policie je správná a nutná. Nicméně ve slovech řečníků chybí poukázání na chyby romských aktivistů, kteří raději fotku na Úřadě vlády ČR, místo toho, aby skutečně hrdě a tvrdě požadovali změny. Stejně tak mají svou část viny na triku slovenští romští aktivisté, kteří se chovají podobně jako čeští sousedé západně od hranic Bratislavy.

Není možné bojovat proti rasismu za pomoci používání generalizací vůči majoritě. S proslovy řečníků by se dalo, až na nějaké výjimky, souhlasit. S nezaměstnaností některých Romů by měl pomoci stát, ale spolu s ním také přítomní aktivisté, kterým chybí koncept společně s dlouhodobým výhledem do budoucnosti. Skutečně romských organizací je málo. Je to velká škoda.

Jednota Romů je narušována rasismem i neschopností těch, co se staví do popředí. Typickým příkladem by mohla být samotná RDS, jež svým amatérstvím nepřímo brání romské jednotě.

ashampoo_snap_2016-11-19_15h03m11s_020_

Česká republika neplní v plné míře závazky, ke kterým se před lety upsala, a proto by nebylo od věci, kdyby romské organizace zažalovaly tento stát za porušení “smluvních” závazků. Účastníci odpoledního setkání mohli podpořit příbuzné zesnulého mladíka ze Žatce. Ti lidé si zaslouží podporu a je správné, že ji dostanou. Zároveň je smutné, že se Romská demokratická strana snaží přiživovat na případech tragicky zesnulých a jen tak mává lejstry, jako kdyby se jednalo o jablka s hruškami navrchu. Partaj zápasí s financemi, čelí trestnímu stíhání za podvody při zveřejňování povinných údajů, přesto chce některé veřejně známé případy úmrtí Romů přivést k mezinárodnímu soudu……..to je zajímavé. Takové žaloby stojí peníze za právníky, kteří musejí připravit podklady…….na to skutečně Tancoš, ani RDS nestačí. A to jak finančně, tak odborně.

My všichni máme sen…….sen o společnosti, kde všichni mají stejná práva bez ohledu na rasový původ. Ovšem k nastolení tohoto snu je zapotřebí něco mnohem víc, než jen demonstrace pořádané Tancošovou klakou. Slovy “volte Romskou demokratickou stranu, protože je romská” skutečně žádný sen nevznikne, bohužel. Stejně tak je naivní myslet si, že dnešní demonstrace zabrání dalším smutným případům jako byl ten v Žatci.

Je třeba vést diskusi, vytvářet lepší prezentaci, mít v ruce dlouhodobý program s dlouhodobými plány řešícími starosti “běžných” Romů, a nikoli jen nějaké vyvolené části, například v popředí organizací. Dokud nebude vytvořen skutečný program, tak k žádným změnám nikdy nedojde.