Bartoš se chce s Národní demokracií otevřeně hlásit k nacionálnímu socialismu

Národní demokracie Adama B. Bartoše je pitoreskní partají nejrůznějších neonacistů, neofašistů, nacionálních bolševiků a dalších příznivců nahnědlého extrémismu. Ještě před krajskými volbami nejznámější antisemita v Česku doufal ve velký úspěch. Většina národa přeci stojí za proklamovanými názory, a tak se není čeho bát. Jenže situace byla úplně jiná. 

Strana získala minimum hlasů a vnitřní klima pokusů o nadvládu jednotlivých frakcí v partaji začalo být až do mimořádného sobotního sjezdu stále hlasitější, až osm vysoce postavených členů strany vydalo společné prohlášení, ve kterém veřejnosti odtajňují průběh celého dění.

V rozporu se stanovami na základě směrnic předsednictva dostali vybraní lidé v partaji dvojnásobný počet hlasů, zatímco ostatním bylo omezeno právo být volen do všech funkcí ve vedení strany. O osudu Bartošova projektu rozhodlo pouze 27 nejradikálnějších delegátů, zatímco ostatní přítomní členové zůstali v roli statistů. Mezi diskutujícími v sále zavládla prohlášení nabádající k nerespektování demokratického pořádku v Česku. Čestný člen strany Jan Skácel se do svého projevu zabral natolik, až musel být ostatními okřiknut, protože to, co se linulo z jeho úst, bylo dost i na přítomné návštěvníky sjezdu Národní demokracie.

Partajníci se zlobí na svého předsedu, protože skutky a nejrůznějšími prohlášeními lavírujícími na pokraji zákona izoloval celou Národní demokracii před světem a téměř nikdo s nimi nechce spolupracovat. I když povolební výsledky na krajích ukazovaly nulový úspěch, Bartoš a vůbec nikdo z vedení nevyvodil žádné důsledky a na stranických postech zůstal vesele dál. Také proč by to dělal, když si stranu vytvořil a nadále chce být v jejím čele samozvaným vůdcem radikálů. S opuštěním předsednictví by autor pohádek na dobrou noc zůstal neznámým xenofobem, jehož formátu večerní zprávy nevěnují ani vteřinu.

Bartoš to velmi dobře ví, a proto ignoruje jakoukoli kritiku, jež se v sobotu na jeho hlavu snesla. Místopředseda Luke Belsony ve veřejném prohlášení uvádí, že požadoval od partajníků odsouzení nacionálního socialismu, k čemuž nakonec nedošlo. Jak překvapivé…….ale ruku na srdce, očekával někdo něco jiného? Bartoš chce, aby napravo v krajní pravici už nebylo nic víc, než Národní demokracie. A tak lze očekávat, že se partaj přemění v další nacionálně-socialistickou hříčkou, kterou stejně zakáže dřív nebo později soud.

ashampoo_snap_2016-11-29_19h18m12s_005_
Zdroj: http://odchazimeznd.webnode.cz/

Na stranické schůzi bylo skutečně živo. Bartoš dělá, jako kdyby někdy býval nějakým liberálem. Rád by přebíral moc a to za téměř jakýchkoli pravidel. Pevně věří, že radikalismem přiláká nejen nejtvrdší následovníky Adolfa Hitlera, ale také další podobně smýšlející nešťastníky v okolí. Ruku v ruce k většímu radikalizování přichází na pořad dalších dnů ublíženecký etos vyprávějící o zfalšovaných volbách a ošklivému státu, jež chce Národní demokracii brzdit kvůli jejímu programu……..to kdyby náhodou někdo nesouhlasil s proklamací nacionálních socialistů a potřeboval třeba pohádky k přesvědčení svého Já k odsouhlasení všeho, co Bartoš řekne.

ashampoo_snap_2016-11-29_19h53m06s_006_
Zdroj: http://odchazimeznd.webnode.cz/

Obrýlený šéf známý například z momentek s neonacistou Matějným souhlasí se stranickým ultrapravičákem a předsedou Kontrolní rady Vítem Skalským, jež na uzavřených fórech nemá problém souhlasit s myšlenkami nacionálního socialismu. V popředí partaje na poměrně důležité pozici postává stoupenec krajně pravicové scény. Kdysi býval místopředsedou Hnutí národního sjednocení, které se ve svém časopisu “Naše čest” bez okolků hlásilo k fašismu Benita Mussolliniho.

Bartoš by rád nacionální kontrarevoluci, a tak se zcela veřejně hlásí k hodnotám nacionálních socialistů uvnitř Generace identity, se kterou partaj dávno na nejrůznějších akcích spolupracovala. Radikálové žijí svůj vnitřní svět, a tak v nepravých barvách vnímají Sudetoněmecký landsmanšaft, jemuž by chtěli dopomoci k destrukci základů demokracie. Adam B. Bartoš chce autoritativní stát a stejně autoritativně se staví k Národní demokracii, kterou bude chtít zvěčnit v některých zpravodajských relacích, ve kterých se čtenář, nebo divák opět podiví nad tím, že staří známí nacisté sociálního nacionalismu ještě existují.

ashampoo_snap_2016-11-29_20h08m30s_007_
Zdroj: http://odchazimeznd.webnode.cz/

Možná dojde i na změnu názvu, ze kterého bude jasné, o co jde. Odcházející, ale také ti zůstávající členové Národní demokracie se děsí z toho, že na veřejnosti budou od sobotního schůzování zcela otevřeně vystupovat názory sympatizující s nacionálním socialismem a nikdo už nebude moci urážet kohokoli, kdo Národní demokracii nazve náckovskou stranou.

ashampoo_snap_2016-11-29_20h29m58s_008_
Zdroj: http://odchazimeznd.webnode.cz/

Zveřejněné prohlášení odcházejících členů působí tragikomicky, protože vytváří zdání, jako kdyby zmiňované názory nikdy neexistovaly a nepředstavovaly součást stranického koloritu. Stačí se podívat na jednotlivé členy a hned je jasné, že nacionální socialismus Národní demokracii nikdy nebyl vzdálený a cizí. Bartoš se snaží trapnomagicky překonat nezájem větší agresivitou a neomaleností……bude zábavné sledovat zánik partaje s dalšími pokusy Bartoše o veřejné uplatnění.