Úsvitařská poslankyně Jana Hnyková se snaží vyvolat dojem, že Vláda ČR vypisuje projekt pro 6 000 uprchlíků

Krajně pravicové, extrémisticky zaměřené politické strany společně s jednotlivými hnutími dávají příležitost v nadcházejících volbách islamofobním fanatikům a krajně pravicovým radikálům, kteří se posléze za pomocí lží a polopravd snaží oslovit nevzdělané, frustracemi sžírané a sociálně slabé milovníky ódy na nic než národ. 

Radikál je rád, že dostal šanci zahrát si jednou v životě na politika. Partaj vytiskne propagační letáky, zastřeší setkání s voliči a doposud neznámý jedinec vymýšlející si fakta o uprchlících a islámu promlouvá před nedočkavými zvědavci. Když to vyjde, bude ultranacionál odměněn novým pracovním místem s dobrým platem a ještě lepšími šancemi na další uplatnění. Poloprázdná náměstí se plní nejrůznějšími sliby, zatímco téměř žádný ze současných kandidátů neočekává, že je bude muset plnit.

Představitelé tzv. alternativní politické scény nabízejí “alternativní plány”, se kterými jsme se ještě před několika lety mohli setkávat jenom v propagačních materiálech krajní pravice. Módní styl extrémizace společnosti nahrává populismu, a tak se populisté holedbají s rychlými, egoistickými a protiprávními řešeními, kdy nezáleží na mezinárodních závazcích a obrazu státu, protože obráceně vyvěšená vlajka znamená mnohem víc, než salva argumentů dokazujících kandidátovu vybásněnou pravdu.

Z 270 politických stran a hnutí značná část z nich představuje ultranacionalisty pokoušející se o zavraždění křehké demokracie. Jedním z adeptů je Úsvit armádního veterána Lidinského. Předsedova uniforma přináší do islamofobního pnutí kousek militarismu, zatímco se partaj v předvolebních taženích pokouší i za pomoci Ortelu oslovit nahnědle smýšlející spoluobčany. S Bártou v pozadí se hraje velmi důležité představení, ve kterém jde především o další poslanecké židličky, jež úsvitářům mohou nepřímo zajistit lidé na kraji a senátu. Čím větší je zastoupení na oblastech, tím větší je vliv na veřejnost a s tím ruku v ruce příští rok mohou přijít v parlamentních volbách lepší výsledky.

Jednička v krajských volbách na Libereckém kraji za Úsvit není žádnou výjimkou. Jana Hnyková při setkáních s občany a během jednotlivých politických debat čas od času neříká ve svých tvrzeních pravdu. Nahodí téma týkající se uprchlíků, aby následně využila neznalosti posluchačstva ke svému prospěchu. Před seskupenými zvědavci postačí zmínit klíčová slova a úspěch je prakticky zaručen. Zdrojů na košilatá prohlášení je víc než dost. Kdo by se obtěžoval s protivládní oponenturou za pomoci neprůstřelných argumentů, když konzumenti nic takového nepotřebují…….

Jana Hnyková nedávno prohlásila: “V srpnu letošního roku, na konci tohoto měsíce, schválila vláda výběrové řízení pro organizaci, která má v letech 2017-2020 přijmout do České republiky 6 tisíc imigrantů”

Co na tom, že to není pravda………6 000 uprchlíků ve spojení s “vlastizrádnými” plány vlády za to stojí. Na své si přijdou konspirátoři uvažující o zhoubném plánu vlády vyhubit Čechy a v neposlední řadě nebude z pronesené věty chybět radost u krajní pravice, která si ve výroku najde další důvod, proč nenávidět vládní politiky a proč následně podpořit jednotlivé alternativy. A o to jde především.

Vláda České republiky sice 31. srpna 2016 vydala usnesení o veřejné zakázce s názvem Generální poskytovatel integračních služeb, nicméně se ani omylem nejedná o přípravu na přijetí 6 000 uprchlíků. V dokumentaci k vládnímu rozhodnutí se o žádném počtu nehovoří. Politici svými slovy chtějí být připraveni na případný problém, pokud by do Česka přišel vysoký počet uprchlíků. Stát by měl být připravený na všechny varianty scénáře, to ovšem neznamená, že daný program vypisuje na nějakých 6 000 vymyšlených uprchlíků, o kterých vládní usnesení vůbec nic neříká.  Politik by neměl přesouvat facebooková a naprosto nepravdivá prohlášení do politických debat. Stejně tak by neměl používat zavádějící konstrukce, jejichž pravdivost, nebo vylhanost je těžké dokázat.

Poslankyně Hnyková například tvrdila při debatě s Půtou: “Jezdíme na kontaktní kampaň a zrovna ve vašem Hrádku nad Nisou jsem diskutovala s lidmi a ti tvrdí, kolik imigrantů přichází z Německa, protože ta hranice je naprosto nechráněná“.

Opět se tu objevují hypotetičtí lidé, na základě jejichž svědectví poslankyně zjistila, že přes hranice do Čech cestují z Německa uprchlíci. Použití neznámých osob k potvrzení facebookových báchorek o slabé hranici je notorickou praxí populistů. Hnyková, podobně jako další krajně pravicoví politici Úsvitu, nerozlišuje mezi reálnou zodpovědností vlády a tím, co je vládě připisováno. Jednička úsvitářů krajských libereckých voleb se snaží ve svých vyjadřováních vytvářet dojem, že vláda schválila do konce příštího roku přijetí 2691 uprchlíků, ale to není pravda.

Česká republika se zavázala přijmout 1 500 uprchlíků. Ve vládním usnesení z 8. července 2015 stojí:

Vláda schvaluje stanovení dobrovolného podílu České republiky z celkového počtu

  1. 20 tisíc osob přesídlovaných ze třetích zemí do Evropské unie, v souladu se závěry
    Evropské rady z 26. června 2015, na 400 osob
  2. 40 tisíc osob relokovaných z Itálie a Řecka do ostatních členských států Evropské unie, v souladu se závěry Evropské rady z 26. června 2015, na 1100 osob.

22. září 2015 Rada Evropy tento počet bez souhlasu Vlády ČR navýšila na 2691 uprchlíků. V současnosti Vláda ČR neplní nařízení Unie a porušuje tím své závazky ke škodě ochrany lidských práv. Do Česka přichází jen hrstka uprchlíků. A tato země porušuje jejich práva na celé čáře. Kdyby paní poslankyně chtěla hovořit v řeči faktů, v debatách by se zabývala jen 1 500 uprchlíky, které se Česko rozhodlo přijmout.