Na demonstraci Úsvitu byli k vidění také bulharští radikálové z polovojenských uskupení

Úsvitářský předvolební meeting u příležitostí Dne české státnosti byl opravdu prapodivnou událostí, na které se mihlo hned několik představitelů extrémistické scény. Domácí milovníci islamofobie, rasismu a kremelského Putina byli doplňováni o hosty ze zahraničí. Klerofašisté, napodobitelé ukrajinského pábení dorazili, aby zde nasáli atmosféru společně s některými kontakty.  

Novináři díky tomu dostali příležitost se na vlastní oči seznámit například s představiteli rusofilně orientovaného Vojenského spolku Vasila Levského, jehož prapor se společně s páskami na rukou defiloval na vinohradském náměstí. Na svých stránkách o tom informoval web Evropských rozhledů, který ve své reportáži informoval o průběhu středečního demonstrování na Náměstí míru.

ashampoo_snap_2016-09-29_02h06m15s_017_
Českoslovenští vojáci v záloze s členem bulharského Vojenského spolku Vasila Levského ; Zdroj: Evropský rozhled

Radikálové se zástavou bulharských extrémistů na setkání Bártova politického hnutí nejspíš přišli, aby zde podpořili ostatní rádoby slovanské kolegy v jejich činnosti a dalším působení. Možná bulharského radikála pozvali do Prahy Českoslovenští vojáci v záloze……..hrátky na armádu a vůbec nejrůznější ozbrojené skupinky jsou mezi extrémisty oblíbené, a tak osůbka ve středních letech tématicky zapadla do koloritu celé akce, na které se to Obrtelovými lidmi v uniformách i bez nich jen hemžilo. Návštěvy bulharského vítače Putina a Velkého Ruska jsou velmi nebezpečné, protože tito lidé ve svém spolku usilují o svržení demokratického systému Bulharska za pomocí ozbrojeného povstání podle ukrajinského vzoru, kdy by militanti organizovaní do batalionů měli v hlavním městě vyvolat ozbrojený konflikt podobný kyjevskému majdanu, ze kterého by se postupně stal celorepublikový problém ustavující neofašistickou vládu jdoucí na ruku ruských požadavků a přání.

Bulharsko má podobně jako zbytek států Varšavské smlouvy problém s rusofilními extrémisty, jež jsou Kremlem přímo i nepřímo podporováni. Jejich činnost se povětšinou ubírá cestičkou militarizace, kdy se zdánlivě nesourodé spolky, facebookové sešlosti s většími a menšími úspěchy pokoušejí dohodnout na společném plánu, výcviku i vzájemné spolupráci. Například 20. února 2016 jedno takové setkání proběhlo. Zúčastnilo se jej na třináct rusofilních subjektů, mezi kterými byli například “Organizace na obranu bulharských občanů”, “20. duben”, “Veliko Tarnovo pro lesy”, “Obrozenci“ G.O.R.A”,  “Vojenský spolek Vasila Levského”, “Bulharská národní domobrana Šipka” a mnoho dalších.

Bulharští xenofobové se v určitém úhlu pohledu neliší od těch čecháčkovských například parazitací na osobnostech národní historie, kdy notoricky známý človíček klidně bez mrknutí oka poslouží k účelům novodobých rasistů. Například takový Vasil Levský byl bulharským nacionalistou 19. století a je považovaný za místního národního hrdinu. Jako pravoslavný mnich spoluzaložil Bulharský revoluční ústřední výbor, jehož hlavním cílem bylo osvobození Bulharska z područí Osmanské říše a vytvoření liberálního bulharského státu založeného na ideálech etnické a náboženské rovnosti. Své plány však tento mladý muž nemohl dostatečně zrealizovat, protože byl úřady zadržen, odsouzen k trestu smrti a v pětatřiceti letech oběšen.  Po Levském je dnes v Sofii nazván například místní Národní stadion.

ashampoo_snap_2016-09-29_03h40m34s_021_
podobný znak měli účastníci pražské demonstrace Úsvitu na Náměstí míru

Mladý revolucionář vyskytující se v názvu proputinovských militantů opravdu nemá se současnými radikály vůbec nic společného. Vyznavači extrémismu si jej pouze vybrali ke svému účelu. S historickou ikonou za zády se mnohem lépe a hlasitěji vyzývá k ozbrojenému puči proti vlastizrádné vládě a snad ještě vlastizrádnějším politikům. Vojenský spolek Vasila Levského je personálně a organizačně propojený s Bulharskou národní domobranou Šipka. Tiskovým mluvčím obou dvou subjektů je Vladimir Rusev, který na sociálních sítích vystupuje pod přezdívkou Valter Kalašnikov. Minulost tohoto pána je docela zajímavá a ideologicky nastiňuje podstatu obou spolků. Rusev je bývalým vojákem z povolání. Absolvoval vojenské dělostřelecké učiliště a poté pracoval v armádě. Dnes je vojákem v záloze. Jako dobrovolník se zúčastnil načerno válečných konfliktů na Balkáně a v zemích bývalé SSSR. Údajně byl také velitelem průzkumného a záškodnického oddílu na východě Ukrajiny, kde v trikotu proruských separatistů také sloužil.

Činnost bulharských domobranářů je podobná činnosti českých domobran. Neoficiálně, mimo pohled veřejnosti, se v letních domobraných táborech i nejrůznějších kurzech jednotliví účastníci učí střelbě ze samopalu i obyčejné pistole, boji s noži, bojovým uměním, kurzům přežití v přírodě a partyzánským způsobům vedení války. Oficiálně ve světlech médií a pohledech zvědavců jde pouze o vojensko-vlasteneckou výchovu, pro kterou je určena národní síť sportovních, turistických a fitnessových klubů, ve kterých frekventanti trénují.

ashampoo_snap_2016-09-29_05h01m48s_024_
Výcvik v bulharském lese

Samotní ozbrojenci svou činnost vidí jako neškodnou pomoc při obraně národa proti zlořádnému nepřáteli, kterým v současnosti není nikdo jiný, než vládní politici, Evropská unie, NATO, USA, neziskovky, uprchlíci, Turecko, představitelé minorit, nebo obyčejný islám. Tiskový mluvčí hračiček na vojáky nedávno v médiích o činnosti radikálů dokonce prohlásil:  “Cvičíme lidi, aby byli připraveni kdykoli bránit svou vlast, domov, rodinu a děti. Musíme být připraveni poskytnout pomoc orgánům na ochranu práva a mizivým zbytkům naší armády, abychom zaručili bezpečnost a samostatnost naší země

Bulharští ultranacionálové se vyjadřují naprosto stejně jako ti čeští. Jen si vzpomeňte na Krejču z Národní domobrany, který se během proslovů doslova klepe na to, až nějaký ten ostrý zásah proběhne. Amatérští ozbrojenci sebe sama považují za doplněk armády a jsou ochotni klidně suplovat klíčové braně-bezpečnostní pravomoci státu. Organizační tajemník Vojenského spolku Vasila Levského a Bulharské národní domobrany Šipka dokonce tvrdí, že tyto organizace sdružují vzdělané lidi, mezi nimiž jsou údajně také zástupci minorit, důstojníci a poddůstojníci v záloze, učitelé, právníci, nebo bývalí pracovníci ministerstva vnitra. Zjištění novinářů však ukazují, že s těmi minoritami uvnitř spolků radikálů to nebude ve skutečnosti tak horké.

ashampoo_snap_2016-09-29_04h23m11s_022_
Propagační leták na členství v divizi speciálních operací

Plány radikálů jsou velké. Kvůli údajnému nebezpečí terorismu a chování turecké vlády chtějí urychleně vytvořit samostatnou divizi pro zvláštní operace, jež by měla sdružovat nejlépe vycvičené militanty ve svých řadách. Jeho členové by se měli doškolit někde na neznámém území v zahraničí. Bude oním výcvikovým střediskem třeba Putinovo Rusko, kde ultranacionalistům poskytnou patřičné vybavení, výzbroj i dovednosti? Přednost v náboru dostanou zaměstnanci a pracovníci sil pro zvláštní operace, bývalí pracovníci vojenského zpravodajství SOBT, zaměstnanci bezpečnostních služeb nebo bývalí členové cizinecké legie…………náplní divize zvláštních operací bude ochrana hranic, pozemků a území v případě vniknutí uprchlíků, nebo nechtěných subjektů na území Bulharska. Příspěvky členů mají být použity právě na výcvik divize speciálních operací podstupujících výcvik v zahraničí.

V pokynech určených potenciálním kandidátům divize pro zvláštní operace mimo jiné stojí:

Všichni žadatelé, kteří byli schváleni a předáni předvýběrem ke školení, budou školeni v systému a metodice sil speciálních operací, zpravodajských služeb, protiletadlové obrany, vojenských potápěčů, útočné alpské divize a jednotek proti terorismu. Výcvik zahrnuje nejen teoretické, ale také komplexní praktické dovednosti boje nablízko, výzvědných a špionážních praktik, technicko-inženýrských dovedností, skoků padákem, sestrojování bomb, odstřelovačských praktik, taktického, psychologického a komunikačního charakteru a schopností vést propagandistickou válku

Zkrátka, ozbrojenci se chtějí profesionalizovat a zahraniční stáž takovému úsilí napomáhá. Vypadá to, jako kdyby se skupinka radikálů chystala na velkou teroristickou budoucnost, se kterou by měla do Bulharska přijít krev, násilí a zlo. Podle organizačního tajemníka Krasimira Simeonova mají Vojenský svazek Vasila Levského a Bulharská domobrana Šipka své pobočky ve všech krajských městech a počet členů měl údajně přesáhnout 24 000 osob. Pro velký zájem o službu v těchto subjektech prý byla zahájena půlroční zkušební doba, ve které se ukáže, zda zájemce je opravdu natolik ultranacionálním, či nikoli. Informacím o počtech členů a četnosti jednotlivých struktur radikálů je složité uvěřit, protože může docházet k záměrně ideologickému zkreslení, aby ozbrojenci vypadali na veřejnosti silněji, než ve skutečnosti jsou. Stačí se podívat na zvyky českých domobranářů, kteří své počty pravidelně před veřejností nadhodnocují, aby vypadali před silnější a ve společnosti vlivnější.

Vojenský spolek Vasila Levského a Bulharské národní domobrany Šipka propaguje na svých stránkách ruský projekt Balkánská fronta Bulharsko. To je docela zajímavé. V jeho čele stojí bývalý běloruský poslanec Jevgenij Novikov, jež býval také moderátorem televizní stanice Belarus 24. Televizní vysílání slouží k ruské propagaci. Samotný Novikov má běloruské a ruské občanství a podílí se na proruské dezinformaci, ke kterým nemají bulharští ozbrojenci nejspíš taktéž daleko.

20. dubna 2016  Vojenský spolek Vasila Levského vydal prohlášení, ve kterém oznamuje, že vytvořil novou rusofilní organizaci pod názvem Aliance pro Bulharsko.

ashampoo_snap_2016-09-29_05h41m25s_025_
Fotografie ze setkání, na kterém představitelé Vojenského spolku Vasila Levského oznamují založení Aliance pro Bulharsko

Ve videozáznamu z kýženého vytvoření Aliance pro Bulharsko se mimo jiné hovoří,  že již nemá smysl chodit na “procházky do lesa” za účelem honu na uprchlíky, ale že tam samozvaní ochránci nacionalismu půjdou kvůli “ekologickým účelům vyčistit” to, co uprchlíci na místě poházeli. Radikálové ani nezastírají, že v lesích při hraničních přechodech protiprávně zadržují uprchlíky. Ostatně také tato činnost je na demonstracích, kterých se militanti účastní, často zmiňována.

Výcvik speciálních jednotek……..zaobalování se do dalších a dalších subjektů………výcviky kdesi v zahraničí……..to všechno naznačuje, že tito bulharští extrémisté mohou v budoucnu významně ohrozit stabilitu Bulharska. Pokud dostanou dostatečný prostor a finance, možná se pokusí o realizaci ukrajinského scénáře na území jmenovaného státu.

Přítomnost praporů bulharských proruských radikálů, pásky na rukou několika lidí dokazují, že v ohrožení může být také Česká republika, protože vycvičený bulharský radikál může pomoci k dokonalejší militarizaci současných neofašizoidně zaměřených domobran. Navíc bulharští domobranáři mohou přijmout české domobrance do svého výcviku, a to by bylo pro naši vlast velmi nebezpečné.  Už proto by BIS měla aktivity a pohyb takových lidí minimálně monitorovat.