Zatímco organizátoři společné modlitby volali po lidskosti, extrémisté žádali násilí a propagaci rasismu

Muslimové včera 10. srpna 2016 demonstrovali proti teroru a zúčastnili se bohoslužby společně s křesťany. Byla to dobrá akce s výborným posláním, ve kterém osmdesátka přítomných vyznavačů Koránu dala najevo nesouhlas s terorismem, který je médii a nacionalizující společností zcela nesprávně dáván do vínku islámu, i když druhé nejrozšířenější náboženství na světě s terorem a jeho násilnými projevy nemá vůbec nic společného.

Vytvořený lidský řetěz propojených rukou kolem kostela Nejsvětějšího Srdce Páně na konci akce ukázal, že i tento svět plný dezinformací a rozšiřující se xenofobie může být jednotným prostorem, kde místo nenávisti panuje láska, porozumění a touha  po oboustranném poznávání a nezbytné diskusi, bez které není možné tento svět předat budoucím pokolením.  Jak řekl během bohoslužby vrchní vikář Petr Beneš: “Svět je složitý a kdo si myslí, ze má jednu odpověď v nějakém vypreparovaném náboženském skanzenu, ten hřeší proti Bohu. Musíme podniknout cestu do svého svědomí, zpytovat ochotu být otevřeni“.

[KGVID]https://www.hrebenar.eu/wp-content/uploads/2016/08/video-1470918161.mp4[/KGVID]

Část modlitby byla věnovaná zavražděnému francouzskému pastoru Jacquesu Hamelovi, kterého před týdnem zavraždili náboženští fanatici. Nestačí terorismus odsuzovat pouze písemně. Je nutné vystoupit veřejně a říct terorismu jasné ne! A přesně to všichni přítomní jednohlasně udělali, když před vchodem do kostela vytvořili srdce, aby veřejnost jednou provždy pochopila, že násilí není řešení, a že vraždy nepatří do slušné společnosti.

Ashampoo_Snap_2016.08.11_15h24m32s_021_

Svět není jednobarevný a všechna náboženství volají po lásce, porozumění, spasení a hlavně pomoci jeden druhému. Kateřina Prokičová ve společném prohlášení Ústředí muslimských obcí a centra Al Firdaus zahájila celé setkání trefnými slovy. Ve své řeči sdělila vše, co je v této době důležité a podstatné. Odmítla násilí a uvedla na pravou míru, jak je to s islámem doopravdy:

“My, muslimové, žijící v České republice jakékoli násilné činy ve jménu našeho náboženství odmítáme. Jsme zdrceni a šokováni vraždou Jacquesa Hamela. Muslimská komunita to považuje za odporný útok, který nikdy nelze odůvodnit žádným způsobem za žádných okolností a především ne jménem islámu. Sešli jsme se zde, abychom se důrazně distancovali od terorismu. Učení Koránu a proroka Mohameda jsou o míru, toleranci a lásce pro veškeré lidstvo. Islám zdůrazňuje posvátnost života obecně a lidského života obzvlášť,”

Kvůli dezinformacím Primy, Týdnu.cz , Parlamentních listů a dalších vzniká kampaň proti odlišnosti, kdy je islám vykreslován jako nenávistná ideologie usilující o ženy a děti bezvěrců. Jednoduché existence radikalismu takovému obrázku věří, protože se mohou opřít o domnělé nepřátele, které je třeba dehumanizovat a posléze zlikvidovat.

Lidství, humanismus a porozumění si žádají sociální inteligenci, schopnost vcítit se do potřeb a pocitů ostatních a tohle všechno extrémistická scéna postrádá. Osůbky sžírané vlastními neúspěchy obviní všechny ostatní, zatímco samy sebe vnímají jako oběť někoho jiného.  Není divu, že extrémisté neváhají a využívají příležitosti ke svému “umění zla”. Nasednou na vlnu islamofobie, aby následně, až přijde čas, zahájili po muslimech frontální útok nejen na nenáviděné Židy, ale také Romy, homosexuály a vůbec další představitelé minorit, které v Česku žijí.

Bojovat proti strachu a vlně dezinformací je možné pouze na základě budování vzájemných vztahů a nikoli za pomocí vysokých zdí a segregace společnosti na předem určené části, ve kterých jako premiant v řadě postává neofašismus, tentokrát převlečený za strach z muslimů, Židů a Romů.

Během bravurně zorganizovaného setkání nechyběli na místě také krajně pravicoví extrémisté, kteří účastníky fotili, natáčeli a nejrůznějšími způsoby se pokoušeli o vyvolání konfliktů. Jedním z nich byl Jarda Adam, příslušník DSSS, fanoušek Československé vlastenecké gardy, člověk blízký Lucii Haškové a Adamu B. Bartošovi.

I když je rasistou a nemá z určitého úhlu pohledu daleko k nacionálnímu socialismu, používá s oblibou na extrémisty organizovanými demonstracemi africkou vuvuzelu, se kterou doprovází vystoupení svých extrémistických kolegů. Jarda Adam je “velký hrdina”. Nedávno vykřikoval na mladého Stropnického v tramvaji, vyhrožoval mu, díky čemuž dostal pokutu pět tisíc korun.  V doprovodu pejska ve spojení s khaki kalhotami a černou mikinou se lvem navrchu se snaží postarší pán zralého věku na ostatní dělat dojem absolutní neohroženosti a naprosté tvrdosti. Křičí na přítomné muslimy, a dokonce vyhrožuje přítomným novinářům. Dalším narušitelem byl například Jiří Černohorský, který přítomným předvedl docela solidní divadlo plné přehrávaných vystoupení.

Ashampoo_Snap_2016.08.11_16h57m23s_026_

Nechybělo ani okřídlené heslo “Čechy Čechům”, což místy vyvolávalo tragikomický obrázek krajně pravicové scény. Hádek na místě bylo dost. Před kostelem se místy do muslimů a ostatních účastníků slovně pustili extrémisté, jež opět perlili a vyvolávali do světa své okřídlené pravdy o své zemi, kultuře a národě.

V osudový okamžik modlitby na pražské náměstí Jiřího z Poděbrad Jirka Adam dorazil v bojovné náladě. Se záznamovým zařízením v ruce přišel udělat videozáznam na svou facebookovou zeď. Zřejmě Bartošův poskok zatoužil po troše uznání, a tak během svého kameramanského koutku v blízkosti vikáře Beneše utrousil do okolí větu: “to jsou zrádci křesťanů, který uveřejním na svým facebooku“.

[KGVID]https://www.hrebenar.eu/wp-content/uploads/2016/08/jarda_adam_v_kostele.mp4[/KGVID]

Jak Jarda řekl, tak udělal. Amatérský počin měl u stejně smýšlejících jedinců velký ohlas. Našlo se sto dvacet jedinců, kteří příspěvek s radostí nasdíleli nejen k sobě, ale také do nejrůznějších veřejných i uzavřených facebookových skupin.  Nikoho nezarazí výčet těch, co klikli na tlačítko “libí se mi”. Jsou to například Červinka, nebo Doležal z Československé vlastenecké gardy, nebo Johanz z Mallevilu, který o sobě na sociálních sítích utrousil, že je autorem konceptu Národní domobrany Bartošova spolku frustrátů. Komu jinému by se závěr plný hloupých výkřiků mohl zalíbit, než příznivcům krajní pravice.

Ashampoo_Snap_2016.08.11_14h21m09s_015_

Kupodivu krajně pravicový narušitel zapomněl svým fanouškům a přátelům sdělit, jak se choval a hlavně jak jeho přítomnost na místě nakonec skončila. Po odchodu z kostela jako smyslu zbavený vystoupil na pódium, na kterém zařval, že je má všechny natočené, a že to dá na Facebook. Jardův boj za přebělené hodnoty skončil špatně. Nakonec se o ultranacionálního fanatika postarala přítomná policie.

Ashampoo_Snap_2016.08.11_16h06m33s_024_
Jarda Adam opouští pódium, na kterém předtím řval cosi o tom, že všechny natočil

Zatímco účastníci setkání usilovali o co největší sblížení, porozumění a poznávání se, internetoví štváči radikalismu ukázali svou pravou povahu. Záběry, ve kterých se nacházely muslimské ženy v hidžábech vyvolávaly v komentujících záchvat vzteku. Pisatelé si přejí zánik, smrt, konec a vůbec těžké zacházení se všemi účastníky, které jednotně nazývají zrádci. Ve své podstatě je to tragikomický okamžik, kdy si zrádci vlastenectví propagující rasovou čistotu neuvědomují, že jsou to především oni, kdo usilují o zničení míru na světě. Potenciálním teroristou není muslim, nebo holka v hidžábu, ale lidé jako Jarda Adam, nebo někdo z klaky krajně pravicových nenávistníků.

Ashampoo_Snap_2016.08.11_14h39m48s_017_

Až se člověku chce zvracet z jednotlivých příspěvků pod videem. Piskač by chtěl hned věšet, zatímco Krysařík vidí v celé akci zradu církve.  Najednou si radikálové přivlastňují kostely, jako kdyby tyto prostory byly jednou provždy jejich. Zčistajasna by příznivci extrémismu byli nejradši, kdyby farář místo bohoslužby raději slovně dehonestoval muslimy a požadoval jejich hromadné vyvražďování třeba ve strojku na masokostní moučku.

Ashampoo_Snap_2016.08.11_14h47m15s_0192_

 

I kdyby se muslimové snažili sebevíc, jsou pro internetové pseudovlastence stále stejně špatní. Podle Ludmily Novotné to stejně dostali příkazem, a tak díky faleši “těch čmoudů” není třeba věřit v mírumilovné muslimy. A pak ať zase nějaký islamofob vypráví, že islamofobie nemá nic společného s rasismem, když se téměř pokaždé v útočných výrocích nacházejí xenofobní novotvary. Je to jako za nacistického Německa, kdy byli Židé předem už jen proto, že jsou Židy, pokládáni za někoho, komu není radno nikdy věřit. Nyní, po více než sedmdesáti letech se veřejný prostor například sociálních sítí plní naprosto stejnou filosofií.

Zatímco muslimové a další neextrémističtí účastníci ukázali, že chtějí mír, lásku a porozumění, ve stejný okamžik krajní pravice opět světu zvěstovala svá přání plná násilí, nepochopení a diktátu jedné myšlenky. Činy Jardy Adama a jeho soukmenovců do slušné společnosti nepatří, zatímco aktivity organizátorů společné modlitby jsou více než žádoucí a snad v nejbližší době světlo světa spatří další podobná akce. Česko ji potřebuje více než dost.