Mladá fronta Dnes s pomocí svých titulků vyvolává náboženskou nenávist

Redakce Mladé fronty Dnes každým dnem dokazuje  pokleslost některých médií. Pod vlivem úpadku žurnalistiky se stává stále větším morálním dnem, než jsme původně očekávali. Jednotliví reportéři zrazují morálku a vydávají se na cestu totálních dezinformací, kdy se vezmou informace z jednoho zdroje, aby následně vytvořený článek vyvolával ve čtenářích obavy z nějakého dramatického ohrožení. Jako kdybychom se v řádcích tiskařské černi přesouvali do první a druhé republiky, kdy antisemitismus představoval hlavní bernou minci čtenosti. 

Mladší sestřička náboženské nenávisti klepe na dveře a pokouší se zabydlet v nitru mysli každého z nás. Takovému koloritu napomáhají celostátně, nebo regionálně rozšiřovaná periodika, mezi které MF Dnes bezpochyby patří. Web Neovlivni.cz vydal článek o zašifrované zprávě bývalého pražského imáma, kterou se zabývají tajné služby a někteří novináři tuto informaci vzali pěkně po svém. Jak se zdá, prášilovský syndrom není ani ve 21. století nic neobvyklého.

Neovlivni.cz informovali zcela správně a drželi se faktů. Přetiskli onu zašifrovanou zprávu……informovali o tom, že se jí zabývají tajné služby….sdělili skrze jakou službu onen bývalý imám se svými kontakty jednal……je na čtenáři, jak celou tématiku zpracuje a jaký na něj dělá celá věc dojem. Není nikomu nic podsouváno a tak by to mělo v žurnalistice být. Novinář má informovat, odhalovat zákoutí, jež nejsou na první pohled viditelná. Veškerou svou činnost musí novinářská obec vykonávat v souladu s novinářskou etikou a k té rozhodně nepatří tučné, naprosto nepravdivé a zkreslující titulky.

Bývalý pražský imám Samer Shehadeh považuje svou zprávu napsanou a rozšiřovanou skrze Whatsapp za zcela nevinnou. A pokud se na její text podíváte, může se skutečně jednat o naprosto nezávadný názor, jež jeden člověk napsal svým přátelům a známým, které měl v kontaktech dané skupiny.  Bývalý imám nesouhlasil s křesťanskou modlitbou, které se zúčastnili také muslimové. Ve své zprávě sdělil svůj názor, podle kterého se domnívá, že účast na křesťanské modlitbě není hodné muslima. Žijeme v demokracii a pokud si člověk něco myslí a tyto názory nepodporují rasovou, etnickou, náboženskou nebo jakoukoli jinou nenávist, tak je to naprosto v pořádku.

Whatsapp je aplikace umožňující výměnu zpráv a multimediálních souborů mezi vlastníky smartphonů pomocí internetu. Kromě textových zpráv uživatelé WhatsApp Messenger si mohou navzájem zasílat obrázky, video, audio soubory a polohu na mapě. Nainstalujete si aplikaci do telefonu, sdělíte svým přátelům telefonní číslo, s pomocí kterého vám lidé mohou zasílat zprávy. V kontaktech si můžete vytvořit skupiny a jednotlivá sdělení můžete zasílat mezi vytvořenými skupinami. Aplikace je zdarma. Je sice zašifrovaná, ale úroveň šifrování není natolik vysoká, aby se nedala třeba policií odposlouchávat, nebo narušit.

WhatsApp Messenger používají miliony lidí po celém světě. Je naprosto hloupé vytvářet dojem, že tuto aplikaci používají teroristé nebo náboženští fanatici kvůli zašifrování výsledných zpráv. Kdyby tito lidé skutečně chtěli posílat utajované skutečnosti skrze internet, je mnoho vyspělejších cest, jak to udělat.

Neovlivni.cz uvádí, že Shehadehova zpráva byla odeslána v tomto znění:

Důležité upozornění!! Byl jsem v šoku, když mě jeden bratr upozornil na to, že v programu akce plánované na tuto středu v Praze stojí, že někteří muslimové budou přítomní během křesťanské bohoslužby v kostele. Upozorňuji všechny muslimy a muslimky, že takové jednání hraničí s odpadlictvím od víry, protože křesťanské bohoslužby vždy obsahují tu nejhorší formu přidružování, tzv. velký širk. Nehledě na další věci v programu, které jsou daleko za hranicemi toho, co je nám v islámu povoleno. Kdo věří v Alláha a v Soudný den, ať se této akce neúčastní. Alláh mi budiž svědkem, že jsem před tím varoval. Samer Shehadeh. Rozešlete prosím dál a varujte muslimy.

iDnes o stejné zprávě s pomocí hloupého titulku a ještě hloupějšího textu ve článku informuje následujícím způsobem.

Ashampoo_Snap_2016.08.30_14h17m01s_001_

Autorem je Václav Janouš. Svůj článek začíná údajnou imámovou citací, ve které známý muslim má navádět ostatní, aby dodržovali pouze právo šária. Následně sled písmen pokračuje překroucením rozeslané zprávy, jež podle pana novináře obsahuje radikální slova. Ve výše uvedeném textu zprávy sami můžete posoudit, zda zpráva obsahuje něco radikálního.

Ashampoo_Snap_2016.08.30_15h37m41s_0033_

Policie se jí zabývá, protože prověřuje, zda-li není rozesílanou vyhrůžkou. S největší pravděpodobností policie celý případ odloží s tím, že nebyl porušen zákon, protože mít vlastní názor a rozesílat jej svým známým a přátelům není protizákonné, zvlášť, pokud opravdu neobsahuje obhajobu rasismu, nebo jakékoli nenávisti. To se ale čtenář nedozví, protože takové dementování neexistujícího náboženského fanatismu a radikalismu se nehodí na titulní stránku, na které si Janoušův článek nyní lebedí.

Jak hluboce si reportér ověřil jednotlivá tvrzení? V článku se odkazuje na Lukáše Lhoťana, který svého času podle svědectví mnoha lidí propadl radikálnímu islamismu, kvůli kterému byl také údajně z muslimské náboženské obce vyloučen. Bývalý muslimský fanatik a současný křesťanský fanatik zásobuje autora článku svými svědectvími.

Ashampoo_Snap_2016.08.30_15h54m49s_0024_

Jak dalece je možné Lhoťanovým svědectvím věřit? Novinář by neměl dávat slovo extrémistovi, jež se dlouhou dobu pohyboval vedle Martina Konvičky jako jeden z vlivných islamofobů. Je logické, že názory takového člověka budou islamofobní. Je to podobné, jako kdybyste se ptal antisemity na judaismus a jednotlivé rabíny.  Zcela jistě by věty vyřčené z úst náboženského fanatika nevyzněly o rabínech příliš lichotivě.

Imámové, podobně jako rabíni zcela jistě vnímají náboženské právo za jediné správné,  podle něhož by se Židé a muslimové měli řídit. To ovšem neznamená, že by se příslušníci daných náboženských obcí měli řídit pouze halachou nebo šáriou.  Židovské náboženské právo Halacha má podobně jako muslimské právo šária ve společnosti své místo a příslušníkům náboženské obce přináší jisté výhody, o kterých si ostatní mohou nechat jenom zdát. O muslimském náboženském právu šária ve veřejnosti kolují polopravdy, lži a záměrné dezinformace. Není proto divu, že jakákoli zmínka o šárie najednou vyvolává v lidech předsudky, kvůli kterým články podobným těm v iDnesu dostávají prostor rovnou na titulce novin. Kdyby autor nazval bývalého pražského imáma náboženským fundamentalistou, zcela jistě by nabral na ještě větší oblíbenosti.

Náboženskému fundamentalismu podléhá například kdejaký rabín, a to i zde v České republice. Náboženskému fundamentalismu podléhají například klerofašisté, představitelé hnutí D. O. S. T., nebo někteří křesťanští představitelé. Náboženský fundamentalismus zcela jistě vyznávají někteří muslimové. Není na tom nic divného. Zkrátka, každá komunita má své radikálněji smýšlející. Pokládat takové lidi za představitele náboženské obce je hloupé a zcestné.

Na třetí straně úterního vydání z 30. srpna 2016 Mladé Fronty Dnes pokračuje ideová masáž čtenáře. Účelově pojaté titulky zavádí člověka do království islamofobie, kdy šáriou to údajně začíná a násilím končí. zneužity jsou také názory odborníka na extrémismus, jehož slova jsou usazována jako klenot do prstenu náboženského nenávidění, i když jejich účel byl úplně jiný. Miroslav Mareš, jehož slova jsou citována v článku MfDnes, pouze říká, že islamisté mohou šáriu zneužít díky trestní části práva. Nicméně i tato oblast šárie je ideově negativisticky vykreslována v polopravdivých barvách.

Ashampoo_Snap_2016.08.30_16h27m29s_005_

 

Trestní oblast šárie není dodržována v mnoha muslimských státech, ve kterých trestní část je posuzována podle nešariatských soudů. Navíc šária je v nemuslimských zemích prosazována ve věci finančního, rodinného a dědického práva. Šária, podobně jako halacha, není předpokladem k násilí a praktikování obou náboženských práv není předpokladem ke vzniku terorismu, anebo například násilí na ženách. Titulek z klávesnice pana Janouše vypadá jako vytažený z nějakého plátku konce první, nebo průběhu druhé republiky, kdy si čtenáři mohli krátit dlouhé chvilky články o tom, jak judaismus, nebo halacha je zlá a vede k násilnostem, nebo okrádání běžného Čechoslováka.

Mladá fronta Dnes již delší dobu vytváří ideový útok na muslimskou komunitu. Nesmyslnými a účelovými články jsou jednotlivá fakta vytrhávána z kontextu……….čtenáři jsou uváděni v omyl a dost často dochází k vyvolávání nenávisti. Mimochodem, tzv. islámské komise pro rodinu skutečně nejsou nic špatného.