Zvítězí v “souboji” o Primu extrémizace společnosti nebo novinářská objektivita?

Televize Prima je modlou české neofašistické scény. Konečně se našel někdo, kdo sice neinformuje pravdivě, ale říká to, co si nevzdělaní a frustracemi sžíraní štamgasti z hospůdek myslí. Klesající sledovanost zpravodajství se díky osobytému pojetí tzv. uprchlické krize trošku zvedla do příznivějších čísel, zatímco vyznavači rasismu plesají nad tím, jak ten či onen reportér skvěle informoval o velmi složitém problému. Novináři, jež by nikdy nezískali v televizi práci, nyní představují hrdiny českého vlastenectví.

Torzo Bloku proti islámu v osobě Petra Hampla si lebedí nad tím, jak krásně nedemokratická Obzinová ke svým podřízeným byla, zatímco obyčejný milovník demokracie se bortí nad katastrofou, jež se do obýváků českých rodin každý den valí. Primáci odmítají veřejně debatovat o nenovinářském přístupu, zatímco ve večerních zprávách uvádí jedním dechem informace o tom, jak veřejnost drží palce vedení xenofobní televize. Dokonce nedávno neofašisté, neonacisté a milovníci putinovského Ruska demonstrovali před budovou celostátního média. Mužík Vandasova trapnostánku zahrál na africkou vuvuzelu, zatímco se v rohu krčil v modré košili antisemita Adam B. Bartoš naslouchající afektovanému slovnímu průjmu psychedelického štváče Jirky Černohorského. Hlas lidu rozhodně nebyl hlasem božím. Spíše se podobal močce, jež se na zdi televize Prima valí ze všech směrů.

Ashampoo_Snap_2016.06.07_15h41m48s_006_
Vyjádření Obzinové z interní porady na TV Prima ze dne 7.9.5015; Zdroj: ČT24

Televizní porada ze dne 7. září 2015 byla klíčovou. Obzinová jako šéfka zpravodajství nařídila novinářům styl budoucí práce, ve které uprchlíci musejí vypadat jako invazní armáda, nebo jakési ohrožení demokratického Česka. Od té doby se zpravodajství změnilo a islamofobní odmítač Evropské unie Bohumil Roub získal mezi svými kolegy velmi dominantní prostor ke své činnosti. Afektované zpravodajství z makedonských hranic se podobaly hollywoodskému trháku, ale to průměrnému českému rasistovi vůbec nevadí. Neutrální pohled se přeměnil na negativní.

Zarážející na celé věci není ani tak práce Obzinové, nebo jednostrannost Rouba. Zarážející je chování ostatních reportérů, kteří se v inkriminovanou poradu nezvedli a jasně nedali najevo odpor vůči stanovenému diktátu, který si zahrává se zákonem, podle něhož musí být zpravodajství vyváženou, nikoli účelově vytvořenou relací. Všichni mlčeli snad kvůli malosti českého mediálního prostoru, díky kterému by kritici nemuseli později získat práci v jiných médiích. Zaprodanost názorů koupených pravidelnou mzdou číhá z celé kauzy jako šláma z bot. Novináři klidně zahodili svou profesionalitu, protože složenky někdo zaplatit musí. Člověku to nedá a musí neustále přemýšlet nad tím, jak to bylo v minulosti, když se českoslovenští pisálci klidně upsali neofašismu a chrlili za mrzkou mzdu jeden článek za druhým o nebezpečnosti žida v českém prostředí. Tentokrát nešlo o židy, ale o uprchlíky, ale nebezpečnost předávaných zpráv je naprosto stejná.

Ashampoo_Snap_2016.06.07_15h47m49s_008_
Zdroj: ČT24

Česká neofašistická scéna vedena hloupými společenskými a mravními zkrachovalci bude kolem sebe kopat, aby zachránila neofašisticky vyjadřující se médium. Dochází k sepisování petic a dokonce slovním, emailovým a jiným atakům na obhájce demokracie, jež s primáckým přístupem ke svobodě slova nesouhlasí. Zajímavý je také postoj Novinek.cz, které mnohdy z TV Prima přejímají videa, zprávy a nejrůznější další informace. O mediálním selhání Obzinové se na tomto internetovém gigantu mlčí, nebo hovoří nezněle s náznaky mezi řádky. Doposud neexistující Alternativa pro Česko obhajuje Primu v “PrimaGate”, zatímco hlavní představitelé nedemokracie volají po cenzuře médií, jež by měla informovat stejně jako tým Obzinové. Nepřítelem číslo jedna se stává Česká televize, protože ta jediná se problematikou zabývá a hledá otázky na to, jak mohli reportéři zklamat a vysílat lži vytvářené svým vedením.

Ovlivňování názoru je velmi nebezpečnou hrou, ze které může těžit pouze extrémistická scéna a nikoli slušně vychovaný občan. Rada pro televizní a rozhlasové vysílání nechá vytvořit novou studii, podle které rozhodne, zda bylo primácké zpravodajství vyvážené, či nikoliv. 36 % zpravodajských spotů informovalo před inkriminovanou poradou z 7.9.2016 o uprchlické krizi neutrálním způsobem, zatímco později naprostá většina informačních výstupů představovala negativní postoj vůči uprchlíkům.

Ashampoo_Snap_2016.06.07_16h06m48s_010_
Zdroj: ČT24

Jak Rada pro rozhlasové a televizní vysílání nakonec rozhodne? To není jisté. Bylo by fajn, kdyby Prima dostala pokutu, nebo přišla rovnou o licenci. Nicméně, ve věci iráckého křesťana hovořícího o přidělených bytech jako o kravinu, Rada pro rozhlasové a televizní nerozhodla, protože byla v počtu šesti usnášení neschopná. Je záhadné, proč jednotliví členové Rady, i když byli na místě, nehlasovali, ale raději seděli bez jediného slova. Bylo takové rozhodnutí také součástí účelovosti, kdy Prima neměla dostat nálepku xenofoba?

Tanečky Rady se spíše podobají tanci mezi minovým polem, kde všichni sice vidí vybuchovat bomby v okolí, ale tanečník dělá, že se nic neděje, protože v okolí jsou pouze náznaky výbuchů, jež by mohly vyvolat ničivou katastrofu v okolí. V nové tiskové zprávě ze 7. června 2016 Rada konstatuje, že k porušení zákona o vysílání nemůže dojít samotným vydáním interního pokynu, protože stěžejní zůstávají pouze obsahy jednotlivých relací. Rada tím nepřímo říká, že zodpovědnost visí na jednotlivých a nikoli na vedení zpravodajství, které si může říkat co chce. Takové vyjádření připomíná Kocourkov s dávkou naivity, ve které je hloupé myslet si, že podřízení neuposlechnou příkaz zaměstnavatele.

K závěrům Rady pro televizní a rozhlasové vysílání přistupuje po svém také samotná Prima:”Vyváženost našich reportáží o tomto problému potvrdila i Rada pro rozhlasové a televizní vysílání svou analýzou zveřejněnou loni v prosinci.

Účelově využívá analytické zprávy Rady vycházející z období před kýženou poradou Obzinové, kdy skutečně o uprchlících zpravodajská redakce informovala z valné části neutrálně. To ovšem nic neříká o dění po kýžené poradě, kdy se všechno okamžitě změnilo. Částečnou neutrálnost nahradily lži, účelovost a neobjektivnost, což samo o sobě odporuje literám zákona. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání v prosincové zprávě neřekla ve svých vyjádřeních, že primácké zpravodajství je vyvážené. Večerní relace tvrdící opak, opět na Primě lžou. Prosincová analýza Rady měla vážné výhrady ke zpravodajské činnosti primáckých zprávařů, kdy redakce informovala o protiuprchlické demonstraci, zatímco nedala prostor prouprchlické demonstraci, jež se ve stejný okamžik v Praze odehrávala. Jisté výhrady padly také vůči diskusnímu pořadu Partie, kde moderárot vůbec neoponoval pozvaným politikům, protože jejich kmomentáře přicházely na ruku xenofobie.

Je otázkou času, co skutečně zvítězí. Jestli nad Primou zavlaje prapor extrémizace, nebo novinářská objektivita, kterou by se celostátní televize měla zabývat především.