Obavy v romské komunitě v Anglii vyvolávají především někteří nezaměstnaní a angličtinu neznající Romové

Brexitu využívají vykukové, kteří velmi rádi rozšiřují hoaxy, protože najednou mohou ovládat někoho, na koho před tím neměli. Je to jednoduché chování využívající neznalost a strach druhých ke svému prospěchu. Odchod z Evropské unie se dá zpeněžit, pokud ovečky uslyší na správnou notu a využijí například služeb obchodních společností nabízejících českým, slovenským a polským imigrantům jednodužší odchod do rodného domova. Kdo by v rámci všeobecné hysterie nepřijal pomoc s nákupem letenek a vyřízení záležitostí nudných k odchodu ze země?

V první řadě jde především jako vždy o peníze,  a proto se hoaxy s dalšími zkreslujícími informacemi rozšiřují. V časech naznačujících možnou nejistotu se vždy najdou nevzdělaní, kteří mile rádi poplašné zprávy rozšíří.

Hlasateli strachů a běsů mezi romskou komunitou ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska jsou Češi a Slováci závislí na místním sociálním systému, nezaměstnaní, neovládající angličtinu, načerno pracující pro některou ze stavebních, nebo developerských společností.

Právě tito lidé se obávají a tito lidé jednoduše uvěří zvěstujícím lžím o chystané deportaci stovky tisíc Čechů a více než milionu Poláků.

Romská komunita v Anglii je úzce propojená a pokud někdo něco řekne, slova se dostávají dál a dál, až se díky početnosti rozšíření stávají pravdou, i když ve světle faktů pravdami nejsou. Nastalé situace využívají britští nacionalisté, kteří zvěsti přímo i nepřímo podporují a mlží. Stoupenci UKIPu a dalších extrémistických uskupení chaos vítají, protože zakořeněná nenávist vůči tzv. východoevropanům, tedy Čechům a hlavně Polákům, vnitřní rozepře vyhánějící imigranty pryč z Anglie pouze vítá.

Obecně platí, že se lidé nevyznají v europrávu a v tom co následně přijde. Své znalosti komunity minorit opírají o místní zpravodajství a ještě více si cení tzv. zprostředkovaných “zkušeností a názorů” ostatních imigrantů.

Tonda odvedle říká, že budeme muset po Brexitu odejít, to samé říká Pavel z vedlejší ulice a řada dalších lidí……….takže to musí být pravda. Zděšený, chaosem semletý a hysterií septaný jedinec následně na internetu sepisuje své obavy, aby následně vyděsil další a další……..mýtus o vyloučení Čechů a Slováků z Velké Británie žije svým vlastním životem. Někteří v televizi vystupují, aby sdělili zvědavému novináři své obavy z opuštění Ostrovů. Co kdyby najednou odjeli na dovolenou do Čech a následně se nemohli vrátit? Když se o tom mluví v televizi, musí to všechno být přeci pravda, řekne si průměrný divák před televizí……jenže skutečnost je opravdu úplně jiná.

To, že se někdo bojí a nakupuje letenky, nebo naopak odmítá cestovat do kontinentální Evropy, to ještě neznamená, že se individuální strachy zakládají na pravdě.

Čím více je lež rozšiřovaná, tím více je vnímána jako pravdivá. Pokud hoaxy rozšiřuje někdo v komunitě známější, potom se lžím daří mnohem lépe. Zvolání typu : “Brexit přinese velké problémy romským rodinám žijícím v Británii” je projevem zbytečné hysterie, protože dnes není jasné, co bude následovat dále. Jak někdo může hovořit o problémech, když není známo jak budou vypadat jednotlivé dohody o vystoupení a zda k vystoupení Spojeného království vůbec dojde? Referendum není totéž jako Brexit. Zvláště v okamžiku, kdy nikdo oficiální cestou neoznámil Evropské radě úmysl Spojeného království opustit Evropskou unii. K tomu možná dojde někdy v listopadu 2016. Následující dva roky se nic měnit nebude a je vysoce pravděpodobné, že se ono dvouleté období ještě prodlouží. Britští politici se nejdříve musí sejít, aby vůbec bylo jasné, co bude následovat.

Oblíbenost hoaxů mezi komunitou českých a slovenských Romů ve Velké Británii ukazuje, že se tato část společnosti velmi jednoduše nechá ovládat extrémisty a obchodními spekulanty.

To je velmi nebezpečné a možná ještě nebezpečnější, než nějaké konkrétní strachy, které se po okolí rozšířují. Například v českém domácím prostředí vyhrává logika, když tak mluví velká část lidí žijících v Anglii, tak to bude pravda. Někteří místní Romové například na sociálních sítích podléhají druhotně mystifikaci a napomáhají v nejrůznějších diskusních skupinách v rozšiřování strachu a neopodstatněného hoaxu za hranicemi ostrovního království. Částečně k tomuto trendu přispěla Romea, která s rychlostí blesku dala prostor obavám některých Romů. Například Botošův článek skládající se z několika málo řádků vyvolával ve čtenáři vlnu nejistoty. Romea tímto svým počínáním sešla ze svého poslání a raději místo faktů dala prostor k individuálním obavám založeným na nepravdivých zvěstech. Server tak velkého vlivu, jakým Romea je, by měl situaci uklidňovat a zároveň by měl dávat prostor faktům, kdy by v článku mělo docházet k vysvětlování a nikoli k dalšímu mlžení a povyšování lží do stavu pravdivých tvrzení.

Před několika lety vznikla fáma, hoax o tom, jak britské úřady berou romským rodinám jejich děti. Následkem toho několik Romů raději z Anglie odešla, aby se následně zase vrátila zpět. S postupem času se ukázalo, že se jedná o lež. Podobné to bude i dnes s mediálně známým Brexitem.