Hampl byl neschopný zaregistrovat ochrannou známku své nově vznikající straně

Krajně pravicoví extrémisté Hampl, Hrindová a Štěpánek na začátku května světu oznámili úmysl založit politickou stranu Alternativa pro Česko. Přibližně měsíc měla zmiňovaná trojice sbírat tisícovku podpisů nutných pro registraci nového politického subjektu u Ministra vnitra ČR. Islamofobové se na sociálních sítích radovali, jak je skvělé, když média často hovoří o ještě neexistující partaji, protože dostat se na stránky celostátních novin je skvělá reklama zadarmo. 

Kecalové s nenávistí vůči muslimům se chovali jako malé děti, až je bývalý člen Bloku proti islámu Jan Hlava na začátku června 2016 s dokončenou registrací na Ministerstvu vnitra ČR předešel a udělal svým bravurním počinem Haplovi, Štěpánkovi a Hrindové čáru přes rozpočet.

Ashampoo_Snap_2016.06.10_08h20m06s_002_

 

Dosavadní snažení, založení facebookové fanouškovské stránky Alternativy pro Českou republiku, zřízení webových stránek……to všechno najednou ztratilo jakýkoli smysl. Mohlo by se zdát, že se celá anabáze s Alternativou pro Česko blíží do zdárného konce, kdyby správci facebookových stránek Alternativy pro Českou republiku nepokračovali v dalším divadlu. Stále mají na své zdi připnutý příspěvek s podpisovými archy, které by zájemci měli posílat na Hamplovu adresu, a dokonce v nejnovějším příspěvku se fanatičtí radikálové pokoušejí o mystifikaci, když zvesela oznamují, že nikdo nemůže v názvu politické strany používat “Alternativa pro Česko”, protože tento název je patentově chráněný.

konvicka_alternativa_fb

To je docela vtipné. Hamplovi lidé, nebo dokonce samotný Hampl si hrají s neznalostí veřejnosti, kdy ostatní soudí podle sebe. Doufají, že když se předhodí kořist, uživatelé sociálních sítí se chytí na udici a přestanou pochybovat o profesionalitě budoucích politiků. Ten, kdo nemá minimální znalosti z oblasti patentového práva, skutečně může tučnou návnadu sníst a ještě se k tomu oblízne. Úřad průmyslového vlastnictví skutečně registruje žádost o registraci ochranné známky “Alternativa pro Česko” jako přihlášku číslo 530773.

alternativa_registrovana_znacka

Autoři registrace se nejspíš domnívali, že když sáhnou po kombinované formě ochranné známky, tak budou mít všechno okamžitě ošéfované. Jenže v tomto se pěkně přepočítali. Kombinovaná ochranná známka v sobě sice obsahuje jak textovou i grafickou podobu, ovšem není možné tvrdit, že se jedná o “textovou a obrazovou ochrannou známku” v jednom.

Zákon problematiku kombinované ochranné známky prakticky neupravuje. Kombinovaná ochranná známka nemusí z teoretického hlediska stejně dobře posloužit jako slovní ochranná známka. Kombinovaná ochranná známka je vnímána v kontextu doplňující grafiky. Proto je vždy dobré mít kromě kombinované ochranné známky zaregistrovanou také slovní ochrannou známku, protože v případě sporů by docházelo zbytečně k nejasnostem a někdo jiný by mohl klidně název chráněný kombinovanou ochraněnou známkou používat dál.

Registrace ochranné známky je omezena jednak státy, pro které platí a zároveň i druhy a typy zboží a služeb, pro které bude ochranná známka učinná. Ochranné známky jsou proto rozděleny do 45 tříd(1-34 je určeno pro výrobky, 35-45 pro služby), ze kterých si žadatel o ochrannou známku musí vybrat. Většinou bývá zvyklostí, že registrace ochranné známky  vzniká najednou na několik tříd, obvykle na dva až tři.

Konkrétně, registrace ochranné známky stojí 5 000 korun a za tuto cenu se nabízí registrace ihned do tří tříd, pokud není výslovně zažádáno o vytvoření ochranné známky o jedné nebo dvou třídách. Dále pokud není u každé třídy výslovně uvedena vyjmenovaná činnost, na kterou se ochranná známka bude vztahovat, má se za to, že ochranná známka se vztahuje na všechny činnosti uvedené v dané třídě. Takový způsob vytváření ochranných známek je milý a nabízí komplexní pokrytí v rámci budoucí ochrany.

Ovšem, pokud se podíváte na žádost o registraci ochranné známky pro Alternativu pro Česko, nestačíte se divit nad zpackanou prací, kdy žadatel výslovně uvedl nejen třídu, v jaké má být ochranná známka chráněna, ale také činnosti, jakých se ochrana má týkat. To je opravdu velmi zábavné. Islamofobové jsou skutečně tragikomicky neschopní.

reg

To je jako kdybyste na kupon, za který si můžete pořídit hned tři čokolády , nakonec koupili pouze jednu čokoládu a ještě si navíc nadiktovali, že laskominu můžete jíst jenom na záchodě, protože ostatní místnosti jsou nevhodné. Takový postup je opravdu vysoce profesionální. Jak chce Hamplův tým rozhodovat o dění ve státě a jednotlivých financích, když nezvládá ani tak jednoduchou věc, jakou je zažádání ochranné známky pro název budoucí politické strany? Je zábavné, jak se ještě před jakýmikoli volbami dokáže Hamplova partička odhalit v naprosto neprofesionálních barvách.

Na sociálních sítích Hamplova Alternativa vystupuje slovy administrátorů jako někdo, kdo má kdekoli absolutní právo jakéhosi univerzálního patentu na “Alternativu pro Česko”. Jenže to není vůbec pravda. Alternativou pro Česko se může nazývat jakýkoli politický subjekt neprovádějící vzdělávací, výchovnou, sportovní činnost , nebo kulturní aktivitu. Stejně tak se může Alternativa pro Česko v jiném grafickém provedení, než je udedeno na registraci ochranné známky, používat naprosto kdekoli, stejné je to s textovou částí…..tedy i v názvu, v logu, adrese webové stránky, propagačních letácích a jiných materiálech……..z toho vyplývá, že Ministerstvo vnitra ČR skutečně mohlo zaregistrovat politickou stranu nebo politické hnutí s názvem Alternativa pro Česko. Registrace na ministerstvu byla navíc ukončena 2.6.2016, zatímco žádost Hamplova týmu o ochrannou známku nebyla doposud vyřešena a dovedena do zdárného konce. Na internetu stále visí žádost o registraci a nikoli zaregistrovaná obchodní značka.

Hampl a spol by si měli vědomit konečně rozdíl mezi osobními názory a skutečností, kdy datum podání registrace a ochrana ochranné známky jsou něco naprosto jiného.

Z pohledu ochranné známky se razí pravidlo, kdo dřív přijde ten dřív mele. Ten, kdo dříve požádal o registraci ochranné známky, ten také nemůže být vyšachován někým, kdo přišel později a měl třeba štěstí na rychlejší vyřízení záležitosti. Jinými slovy, nemohou být nezávisle na sobě zaregistrovány shodné ochranné známky pro shodné nebo podobné výrobky a služby. Ovšem samotné podání přihlášky ochranné známky vůbec neznamená okamžitou ochranu před používáním stejného nebo zaměnitelného označení s jiným subjektem. Samotná ochrana ochranné známky začíná s dokoncením registrace a zavedením ochranné známky v příslušných dokumentech patentového úřadu.

I proto jsou slovíčka o právnících radících se nad žalobou toho, či onoho človíčka používajícího “Alternativa pro Česko” velmi zábavné a úsměvné.

V neposlední řadě našeho výletu za ochrannou známkou Alternativy pro Česko nesmíme zapomenout na samotnou grafickou podobu loga, které je součástí kombinované ochranné známky.  I zde existují limity.

Ashampoo_Snap_2016.06.14_04h59m19s_022_

Ochrana grafického vzhledu se týká pouze barevného a grafického schématu vyjmenovaného v jednotlivých grafických třídách uvedených na obrázku.

Nyní, když jsme si vysvětlili chyby a selhání ve věci ochranné známky, je na čase konečně si něco povědět o vlastníkovi zaregistrované ochranné známky.  Je jím Richard Perman z Jíloviště.

alternativa_registrator

Richard Perman figuroval v několika firmách, mezi kterými je také Nadace Pražské děti, v níž registrátor ochranné známky od 14. ledna 2015 působí jako člen správní rady. Přímo na adrese Lipová 26, Jíloviště sídlí obchodní společnost Port 26, s. r. o., ve které Perman s Jiřinou Permanovou vykonávají funkci jednatelů. Náplní Portu je zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb.

perman_jiloviste

Je nějakým způsobem Port 26 s.r.o. spjatý s Petrem Hamplem nebo jeho dalšími aktivitami? Znají se Petr Hampl s Richardem Permanem osobně? Je snad tento člověk bývalým členem Bloku proti islámu, jehož Hampl pověřil registrací na Úřadu průmyslového vlastnictví? Hampl se s Permanem velmi dobře zná. Oba dva jsou přátelé a v lednu 2016 spolu zakládali okresní sdružení Bloku proti islámu Praha – západ. Richard Perman byl jmenován jeho předsedou.

Ashampoo_Snap_2016.06.14_16h38m22s_005_

Islamofobové přišli o mediálně propagovaný, doposud fyzicky neexistující projekt, a proto nyní musejí hrát zvláštní představení, aby si nezavřeli cestu do politiky. Richard Perman z Jílového je od 24. února 2016 členem dozorčí rady Hospodářské komory Praha 1.

Jistého Richarda Permana má Petr Hampl mezi svými facebookovými přáteli. Dotyčná osoba je velmi blízká Hamplovu vidění světa, ve kterém extrémistické názory představují hlavní lék na fungování společnosti. Na Permanově zdi naleznete xenofobní, islamofobní, antimultikulturní a protievropské příspěvky. Jako úvodní fotografii si Perman na sociálních sítích zvolil vlajku rasistické Konfederace vlající v pozadí škaredě šedé oblohy.

perman_hampl

Pokud je Richard Perman z Facebooku totožný s osobou uváděnou v obchodním rejstříku a žádosti o zaregistrování ochranné známky, poté přichází na mysl jednoduchá otázka: “proč Hampl nebo Konvička na patentovém úřadě nežádali sami o registraci grafické podoby loga budoucího politického subjektu?” Když se zakládal Blok proti islámu, předal Martin Konvička vedoucí pozici v Czech Defence League Bartákovi, protože jako budoucí politik nechtěl být přímo spojován s někým, kdo je pravidelně veden na ministerstvu vnitra v pravidelně zveřejňované zprávě o extrémismu. Možná Petr Hampl nechce být osobně spojován s Alternativou pro Česko, a proto raději někoho pověřil v jednání s patentovým úřadem. Člen dozorčí rady hospodářské komory je přeci jen jiná společenská značka, než obyčejný extrémista z Facebooku volající po ubírání práv lidem.

Zábavná je také slovní hříčka s Českem a Českou republikou. Zatímco webové stránky s těmi facebookovými jsou šité na název “Alternativa pro Českou republiku”, zaregistrované logo je připravované na “Alternativu pro Česko”. I v tomto případě dochází k pokusům o podivná vysvětlení, ve kterých údajně Česko a Česká republika jsou pro “patentový úřad” synonymy, takže by se nikdo neměl vůbec rozčilovat.

alternativa_naz

Co je na tom ve skutečnosti pravdy? Nejlepší je obrátit se na Úřad průmyslového vlastnictví, který velmi rád na položené dotazy odpoví. Však je také placen z daní nás všech, taky by mu sdělení několika písmenek nemělo dělat problémy. To jsme také nakonec udělai a sami si můžete udělat obrázek o tom, jak se věci mají:

dotaz_patent

Trapnopříběh ještě nekončí. Řeč není jen o hláškách přípravného výboru Hamplovy Alternativy pro Česko, ale především to, co se kolem Alternativy děje. Na Aukru do 23. června 2016 visí nabídka, ve které majitel rádia(toho rádia s Alternativní adresou) Petr Viktorín prodává doménu alternativaprocesko.cz. Její cenu vyšponoval na 75 000 Kč, a kdybyste chtěli, tak za  499 000 může být adresa na internetu vaše.

Ashampoo_Snap_2016.06.14_06h14m47s_025_

Taková nabídka nenechala Hamplovi lidi chladné. Místo horečnatého shánění půl milionu se velcí islamofobové dali na facebookové tlachání, ve kterém opět figuruje tragikomické nepochopení ochranné známky. V podání Měšťana, alias Hrdého Čecháčka, je vidět kalkul, ve kterém se předem počítá s Alternativou pro Českou republiku, a nikoli Alternativu pro Česko, tak není žádný důvod k rozčilování…….nebo že by přeci jen?……..Už by někdo měl konečně těm extrémistickým amatérům vysvětlit jaký je rozdíl mezi patentem a ochrannou známkou. Potom by možná jednotliví krajně pravicoví fanatici nevypadali tak přihlouple a bezradně.

Ashampoo_Snap_2016.06.13_21h26m09s_004_

Dokonce někteří radikálové na sociálních sítích Viktorínovu spekulaci s doménou nazývá podvodem, kterým by se měl zabývat blíže nespecifikovaný právník. Je zábavné, co všechno je pro neznalé vítače hnědé politiky podvod, nebo dokonce trestný čin. Spekulace s doménami žádným tresným činem nebo podvodem není. Další dny, týdny a měsíce nejspíš s Alternativou pro Česko nebo dokonce Alternativou pro Českou republiku přinesou ještě mnoho zábavy nad neschopnosti krajně pravicové scény. Nakonec, aby antifašista děkoval radikálovi s dýmkou za skvostné pobavení.

Pro začátek se můžete zasmát například nad odhozením “pracně” vytvořené ochranné známky, kterou následně nahradilo nové grafické ztvárnění, tentokrát propagující Alternativu pro Českou republiku.

Ashampoo_Snap_2016.06.14_06h35m24s_026_

Česko se odhazuje, aby následně zůstal onen dvojslovný název doprovázený kauflandovou láskou k Česku zobrazovanou červeným pruhem napravo. Skalní vlastenci budou zajisté plesat nad grafikou budoucích islamofobních uchazečů o krajské a městské úřady v naší krásné vlasti. Richard Perman zkusil opravit svou chybu a nakonec 30.5.2016 podal žádost o registraci tohoto názvu na Úřad průmyslového vlastnictví.

Ashampoo_Snap_2016.06.14_06h41m42s_027_

Tentokrát se ovšem jedná o slovní ochrannou značku se stejnými chybami, jaké obsahovala ta předcházející kombinovaná. Jak se zdá, Hamplovi lidé mají peníze na rozdávání, když opakují stále stejné chyby. S Alternativou pro Českou republiku přichází čas na nové podpisové archy sloužící k zaregistrování partaje na ministerstvu vnitra……ale to zatím nikdo oficiálně fanouškům a hlavně těm, co se podepsali na arších minulých, nikdo oficiálně neřekl……..zkrátka, čas zábavy ještě neskončil.