Samková zdarma pomáhala Islámské nadaci v Praze, zatímco nyní přirovnává islám k nacismu

Česká republika se hlásí k demokracii, zatímco jsou prostory Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky zneužívány extrémisty k propagaci nesnášenlivých a protiústavních postojů. To je velmi smutné a zároveň velmi vážné. Zákonodárci s xenofobními náladami v duši zneužívají své postavení, aby nenávistným ideologiím dodávali shromážděními ve zdech zákonodárství větší důležitost, než si ve skutečnosti zaslouží.

Typickým příkladem by mohl být poslanec z Babišova ANO, Zdeněk Soukup. Zorganizoval setkání v prostorách sněmovny, na které pozval kromě odborníků také zastánce islamofobní scény. Kuras se Samkovou dostali prostor k propagaci neústavních, protizákonných a nedemokratických názorů. Celá akce skončila tak, jak se dalo očekávat. Slavná odbornice na paragrafy neudržela svou účelovou bezpáteřní nenávist na uzdě a islám přirovnala k nacismu. Díky tomu vyslanci z muslimských zemí opustili jednací sál.

Samková je možná výbornou právničkou, ale po lidské stránce na tom není tak zdárně, jak by si někteří lidé mysleli. Z bývalé kandidátky a poslankyně Romské iniciativy se v trikotu Tomia Okamury stala anticiganistka, aby nyní stejná žena mezi zákonodárci a pozvanými hosty ukázala, jak šikovnou a zdárnou islamobijkou je.

§ 356 trestního zákoníku přišel na úbytě. Opět ho někdo doslova v přímém přenosu narušil, roztrhal a pošlapal, čímž si získal na extrémistické scéně ostruhy chvilkových zásluh.

Je to (islám) ideologie totalitní, protilidská, proticivilizační, stejného charakteru jako je nacismus, fašismus a komunismus

Zdroj: Klára Samková

V tak malé zemi, jakou Česká republika je, není složité zjistit minulé postoje současných hlasatelů nenávisti. Minulost zpravidla ukáže, na tragikomický svět extrémistů, ve kterém největší kritici většinou bývali zastánci, nebo bez obtíží sloužili věci, jež je nyní divákům servírována jako něco nemožného, naprosto nebezpečného. Podívejte se na Trumpa, který by nejradši pro muslimy stavěl koncentrační tábory, zatímco s muslimy podniká a na Blízkém východě si přichází na tučné zisky. V Českém prostředí je to všechno ještě více tragikomické.

Ústředí muslimských obcí vydalo prohlášení, ve kterém odkazuje na bývalou činnost Kláry Samkové, která před lety několikrát skrze svou advokátní kancelář poskytla právní pomoc a rady Islámské nadaci v Praze.

Islám je natolik nebezpečný, že samotná Samková islámské organizaci s islámem v názvu pomáhala a poskytovala své právní rady……..jak se zdá, názory kontroverzní hlasatelky islamofobie se mění jako jarní počasí. Pokud je to třeba, tráva je zelená, ale jindy může být také fialová v případě osobních zájmů. Populisté jiní nebývají. Vyberou si téma, které zrovna “frčí”, a toho se drží zuby nehty, protože se změnou názoru mohou přijít lukrativní nabídky, zveřejnění v nejrůznějších zpravodajských relacích a s tím ruku v ruce přichází nabídky od islamofobů na účast v některých z mediálně sledovaných diskusích, jakou byla například ta vedená Zdeňkem Soukupem.

Někdo by si mohl říct, že Klára Samková Islámské nadaci v Praze pomáhala za úplatu a jednalo se tak o profesní záležitost…….. ale to není vůbec pravda. Podle vyjádření Ústředí islámských obcí si jmenovaná advokátka za své právní rady a úkony nevzala ani korunu. Pokud si tedy zmiňovaná žena stojí za svým přirovnáním islámu k totalitním diktaturám, poté sama skrze své sympatie nemá problém diktaturu podporovat a pomáhat jí k pohodlnému životu.

Vyjádření Ústředí muslimských obcí:

Vyjádření Ústředí muslimských obcí k debatě s názvem „Máme se bát islámu?“

Dne 18. května 2016 proběhla na půdě poslanecké sněmovny debata s výše uvedeným názvem.

Jsme otevřeni veškerým debatám, které prohlubují vztahy s veřejností. Rádi se účastníme diskuzí, protože odbourávají předsudky a nepřátelství. Tyto diskuze však musí probíhat na úrovni, ve vší slušnosti a v ovzduší tolerance. Nikoli tedy propagandou a urážením.

Mrzí nás, že včerejší debata klesla právě na takovou úroveň. Někteří řečníci převzali xenofobní rétoriku, která jistě poškozuje pověst České republiky.

Uvědomili jsme si, že vyřčené slovní útoky nesměřovaly pouze na nás, ale na každého demokraticky smýšlejícího občana, který ctí hodnoty tolerance a respektu. Nechceme ani pomyslet, co by se stalo, kdyby se podobně nenávistní lidé jednoho dne chopili v naší republice moci.

Pan Benjamin Kuras je již dlouhou dobu našim oponentem. Neustále opakuje tvrzení, že integrace muslimů v západní Evropě selhala. Přitom pravě v zemi, kde pan Kuras strávil velkou část svého života a ve které dodnes částečně žije, se primátorem Londýna, tedy hlavního města Velké Británie a zároveň největšího evropského města, stal britský muslim. Pokud právě toto není jeden z důkazů pozitivní integrace a ztotožnění se muslimů s demokratickými principy, pak už skutečně nevíme, co jiného by to mohlo dokázat.
Avšak navzdory všem těmto svým tvrzením je i pan Kuras ve svých názorech konzistentnější a nepřekračuje při objasňování svých postojů meze normální a obvyklé při demokratické diskusi.

Na rozdíl od něj JUDr. Samková, která, jak je známo, během své kariéry změnila několik politických stran, právě v této debatě ze dne 18. 5. 2016 označila islám za ideologii podobnou nacizmu a fašizmu, proti které je třeba bojovat a kterou je třeba zničit.
Sama však před lety nejednou, jak osobně tak i skrze svou advokátní kancelář, poskytla právní pomoc a rady ve velmi důležitých záležitostech i Islámské nadaci v Praze. Toto však není vše.

Paradoxně a na rozdil od jejiho včerejšího postoje k muslimům a islámu, tehdy se Dr. Samková zřekla i nároků na odměny a služby poskytla zcela zadarmo, pouze ze “sympatie” k organizaci, která se k Islámu hlasí už přimo ve svém názvu.
Pokud si tedy stojí za svým přirovnáním islámu k totalitním diktaturám evropských dějin, měla by odsoudit samu sebe za sympatie k protidemokratickému hnutí.

Tážeme se, a možná si tuto otázku nepokládáme my sami – do jaké míry si může volič být jist, že její postoj je tentokrát tím pravdivým a konečným?

Jsme přesvědčeni, že pro podobné typy zkrachovalých politiků a političek se islám stal jen odrazovým můstkem k získání politických bodů.

Závěrem našeho vyjádření ještě jednou ujišťujeme, že skutečně vítáme každou přínosnou diskuzi a konstruktivní debatu, postavenou na principech úcty a respektu, s cílem odbourávání předsudků a bariér mezi lidmi.

V Brně 19. 5. 2016

Za Ústředí muslimských obcí
Muneeb Alrawi

SDÍLET