Romská demokratická strana je ukázkou neschopnosti současných romských politických stran

Romská demokratická strana je typickým příkladem, jak by neměla vypadat politická strana zastávající práva minorit. Je to velmi smutný příklad, ze kterého mohou díky nedostatkům těžit především neonacisté, neofašisté a jednoduše smýšlející rasisté. Stoupenci minorit by neměli využívat politických subjektů k vlastnímu prospěchu, ať už přináší cokoli.

Situace v České republice je žalostná. Na politickém nebi neexistuje subjekt, který by Romům nabízel úctyhodné politické zastoupení. Někteří romští zástupci přicházejí na jednání vlády, kde nemají de facto žádnou pravomoc. Vyfotí se s politiky, napíšou na sociální sítě jak vládní představitelé naslouchali, aby se následně opět nic nedělo. Někteří Romové jsou součástí vládních výborů, ale všichni víme, jak to ve skutečnosti chodí. Jednotlivé vlaštovky bohužel jaro nedělají. Pro společné soužití je třeba změnit spoustu věcí. Musíme skoncovat s rasismy na obou stranách. Předsudky nepatří do současné společnosti a být odlišným nesmí být lístkem na okraj společnosti.

Nevládní organizace by měly spolupracovat na přeměně prostředí, ve kterém žijeme. Hlas minorit by měl znít daleko hlasitěji a především by měl být zastoupený na krajských, obecních, městských, ale také parlamentních úrovních. V Česku chybí kontrola městských, nebo obecních vyhlášek, které jsou občas místními zastupiteli zneužívány k útokům vůči minoritám. Kdyby existoval při krajských, obecních, nebo městských úřadů kontrolní orgán složený ze zástupců všech minorit, mnoho severočeských měst by nemohlo vydávat xenofobní vyhlášky útočící na základní lidská práva a ústavní pořádek v zemi.

Romové sice mohou v parlamentních volbách vstupovat do politiky na kandidátkách politických stran a hnutí, ale většinou partaje romské kandidáty staví na nevolitelné pozice. Romští kandidáti jsou často zneužíváni jako “čumkarty”, se kterými stranické vedení dokazuje svou pokrokovost, nerasističnost……..ale naprostá většina politických subjektů potřeby minorit pojímá jako okrajové téma, které je dobré využít, když přicházejí časy nejhorší. Mnohdy se Rom dostane na kandidátku jenom proto, že je Romem bez ohledu na to, zda se jedná o rasistu vyvolávajícího nenávist vůči majoritě, homosexuálům, nebo muslimům……

Česku chybí poslanec reprezentovaný romskou politickou stranou, který by usiloval o vyřešení klíčových bodů, jež v soužití mezi minoritou a majoritou vytvářejí často umělé a zbytečné překážky. Osamocený zákonodárce by zcela jistě nic nezmohl. K tomu by byl zapotřebí silnější mandát, k němuž lze dospět buď oslovením větší částí obyvatelstva, nebo odlišnou taktikou zaměřující se na co nejširší spektrum v oblasti minorit. To samo o sobě představuje sebereflexi, ve které se dají potřeby minorit předkládat tak, aby byly akceptovatelné širším publikem. V tomto ohledu se nejedná o ústupky rasismu, nebo požadavkům majority. Jde o koncept, ve kterém jsou kromě požadavků minority zastoupeny také všeobecné politické otázky zabývající se potřebami všech. Jenže to by v romských politických stranách nesměli sedět neschopní lidé starající se pouze o sebe sama.

Politické zastoupení minorit si žádá profesionalitu, odbornost, pečlivost, cílevědomost a ochotu spojovat, místo současného rozdělování společnosti na gádže a Romy. Bohužel, o žádném současném romském politickém subjektu není možné hovořit jako o důstojném zastoupení Romů.

Romská demokratická strana za rok 2014 nedodala doposud kompletní finanční zprávu a v té za rok 2015 se dopustila podvodu, když z finanční zprávy vytvářela vystřihovánky s nalepenými obrázky razítek a podpisy auditorů, jež dávno auditory nejsou. Tato politická strana svým amatérismem, diletantstvím a tragikomickým vystupováním napomáhá spíše neonacistům, neofašistům, nacionálním bolševikům a rasistům, kteří si následně mohou na Romy poukazovat jako na neschopné šašky neštítící se páchání trestných činů. Důstojná politická reprezentace vypadá opravdu jinak. Naštěstí Vláda ČR nejspíš požádá Nejvyšší správní soud o rozhodnutí ve věci Romské demokratické strany……..nicméně, to nic nemění na tom, že současná situace je velmi smutná a vůbec nepomáhá cestě do budoucna.

Bylo by správné, pokud by už konečně vznikl romský politický subjekt, za který by se Romové nemuseli stydět.