Patří rudý prapor Sovětského svazu k oslavám konců druhé světové války?

Patří rudá vlajka Sovětského svazu k oslavám konce druhé světové války? Vzpomínkové akce defilujících komparsistů v dobových uniformách bývají doplňované rudými vlajkami se srpem a kladivem. Nadšenci stalinismu, nebo rudého komunismu se při takové události musí tetelit blahem. Po dlouhé době je na veřejnosti vzpomínána symbolika nelidského režimu, který na Ukrajině způsobil hladomor a v celkovém kontextu má na svědomí desítky milionů mrtvých.

Soudruzi stalinských časů zneužili tíživé situace ke stranické propagaci, aby nyní ve 21. století ideologové zánik hitlerovského Německa připisovali existenci komunismu a jeho trdému postupu vůči světovému nepříteli. K heroické oslavě rudého fáboru na štangli napomáhají napůl smyšlené příběhy, ve kterých oddaný voják Rudé armády vylézá na střechu Reichstagu, aby hrdinně nad dobytým místem pověsil státní vlajku Sovětského svazu jako vítězství ideologie nad hákovým křížem.

Rudá pařížské komuny byla ruskými soudruhy zpočátku doplněna o meč, srp a kladivo. Zatímco srp jako znamení zemědělství a kladivo jako symbolika těžkého průmyslu byly ultralevicovými extrémisty přijaty bez obtíží, Leninovi se meč na praporu nezamlouval, a proto byl následně také odstraněn a nahrazen rudou hvězdou. Tak jako nacisté zneužívali symboliku dávných časů ke svým perverzím, tak byla v rámci boje ideologií zneužita rudá barva pařížské komuny, jež se posléze ocitla ve společenství kladiva, srpu a rudé hvězdy navrchu. Jako kdyby se barva krve stala svědectvím krvavých časů tyranských vládců všech budoucích pokolení.

Rudá hvězda se nachází přímo nad znaky zemědělské a dělnické třídy……….komunistická strana přinášející smrt milionům  ve svém domě bdí nad základní dvojnožkou nového režimu, ve kterém rodák z Gruzie dělá všechno pro svou nekonečnou slávu sesílající nepřátele na rendez-vous s kulkami, nebo do gulagů na vzdálené Sibiři. Boj proti nacismu, druhá světová válka byly skvělými příležitostmi k navýšení vlivu Sovětského svazu, komunismu po celém světě. Proto se Rudá armáda nazývala rudou, protože již samotným názvem říkala, jménem jaké ideologie se pohybuje na evropských bojištích. S hrdiny, jež mnohdy uklouzli a dopouštěli se například znásilňování a rabování v dobytých územích, přicházel rudý prapor, ke kterému mnozí Češi se Slováky najednou pociťovali nekritickou náklonnost. Dost možná si ani osvobození předkové neuvědomovali, co všechno rudá s kladivem a srpem přináší a co ve své podstatě manifestuje.

Patos vděčnosti se skrze desetiletí přenáší do současnosti, kdy je některými lidmi prapor Sovětského svazu vnímán jako součást historické věrnosti, podobně jako je tomu u vojáků v uniformách Rudé armády. Jak moc se srp s kladivem odchyluje od historické reality a reprezentace diktaturního režimu…..stalinské krutovlády? Proč stejnou optikou nepohlížíme na vlajky nacistického Německa? Prapor s hákovým křížem přeci také reprezentuje druhou část historické reality, ve které nacionální socialismus prohrál, aby následně svět odhalil děsivou pravdu o činech Hitlerova bratrstva…….

Nacistická vlajka je správně vnímána jako nositel ideologie mající na svědomí koncentrační tábory, smrt milionů, zkázu světa, který před rokem 1939 existoval……..jenže rudý prapor Sovětského svazu je také nositelem ideologie ruských koncentračních táborů, politické represe, vražd milionů, hladomoru, mučení a nelidské práce………..můžeme tolerovat nějakou symboliku jenom proto, že byla z politických důvodů součástí vítězných tažení?

Hitlerův nacismus byl v mnoha ohledech se Stalinovým komunismem velmi podobný. Oba dva vytvářely koncentrační tábory, oba dva měly své politické vraždy, v obou dvou kvetl antisemitismus a oba dva toužily po světovládě, silném vůdci a kultu osobnosti, kdy jedinec neměl žádnou cenu a lidský život byl hračkou v rukou diktátorů.

Řada původních dogmat komunismu se dočkala pod vlivem vývoje mnoha změn. S nárůstem sociálních států ztratila role proletariátu svou roli……..došlo ke změnám samotného fenoménu revoluce, kdy marxisté a leninisté chápali revoluci jako násilný akt převzetí moci a nastolení komunismu za pomoci zbraní, kdežto dnes je revoluce vnímána eurokomunisty spíše jako nenásilný akt……..nicméně, rudá vlajka s kladivem a srpem je nositelem leninských a marxistických hodnot, kdy se revolucí myslí násilné umlčení opozice s násilnou přeměnou společnosti, ať se děje, co se děje………

Rudý prapor Sovětského svazu je symbolem starých, velmi nebezpečných hodnot, jež do moderního světa nepatří. Vlajka nacistického Německa na oslavy konců druhé světové války nepatří, stejně jako je tomu u rudé vlajky Sovětského svazu.