Klára Samková je advokátkou, proto se nemůže vyjadřovat jako extrémista ze zaplivané hospody

Stačilo několik zákon porušujících slov a Klára Samková se znovu stala pokračující hvězdičkou na poli extrémismu. Martin Konvička, sám o sobě nacházející se v časech zapomnění, sype popel na svou hlavu, zatímco ostatní extrémisté přemýšlejí nad tím, jak donutit Českou advokátní komoru ke změně názoru.

Nechvalně známá právnička si za svůj afektovaný výkon v Poslanecké sněmovně vysloužila prošetřování Českou advokátní komorou, což ve faktech reality neznamená v Praze nic jiného, než konec právnické živnosti minimálně na dva roky. Právník se v takových případech může bránit jedině žalobou u Nejvyššího správního soudu, u něhož k projednání věci díky vytíženosti trvá velmi dlouho. Do té doby musí advokát přerušit svou praxi, což přináší jisté, dejme tomu existenční a profesionální potíže.

Advokátní komora se zachovala správně. Demokracie se musí bránit před výplody nabádajícími k nenávisti vůči skupině obyvatel. Samková zcela jistě jako odbornice na paragrafy velmi dobře věděla, co si může a  nemůže dovolit. Hřešila na svou nenávist, profesní budoucnost zaprodala oblíbenosti facebookovým kecalům, a tak nyní musí přežít období následků svého chování. Nechvalně známé, proextrémisticky vystupující Parlamentní listy informovaly o xenofobní sešlosti poslance Soukupa, otiskly celý projev Kláry Samkové, aby nyní se stejnou vehemencí publikum seznamovaly s nejrůznějšími proradikálními reakcemi v okolí.

Jana Václavíková za Zdravější Moravu požaduje, aby radikalismu blízcí Svobodní a Soukromníci požadovali v rámci předvolební kampaně konec vedení České advokátní komory. Islamofobní plky odporující právu opět dostávají licenci svobody názoru……..to je typický přístup krajně pravicové a krajně levicové scény, kdy rasistické, islamofobní, antisemitské, anticikanistické slovní hříčky bývají projevem svobodné vůle, kdežto všechno ostatní je vlastizradou, nebo dokonce porušením zákona, za které by měly padnout největší možné tresty. Svoboda slova v pojetí extrémistů vypadá vskutku tragikomicky.

Výzva k nenávisti v demokracii nikdy nemůže být považována za svobodu slova. Islám není a nikdy nebyl nacismem, nebo komunismem…..proč se stále opakují stejné chyby? Islamofobie nemá daleko od antisemitismu, jež se sám o sobě tísní v blízkosti  neonacismu, neofašismu a čechokoslovakismu…….proto možná tak hlasitá obrana výplodů Kláry Samkové a strach o její budoucnost. Se Samkovou přicházejí nedemokratické úvahy, injektáž společnosti nezdravými myšlenkami, které se díky všeobecné známosti hlasatele myšlenek snáze dostávají do veřejného prostoru.

Každý člen České advokátní komory je povinen dodržovat etický kodex. A ten Samková svým vystupováním zcela jistě porušila. Slovní útoky na jakékoliv náboženství jsou trestné podle evropského i českého práva. Advokát se nemůže vyjadřovat jako radikál. Musí ctít zákony a rozhodně nesmí popírat náboženskou svobodu, či jakékoli jiné svobody každého z nás. Právníkem je člověk 24 hodin denně. Pokud vystupuje na veřejnosti, je tam nejen sám za sebe, ale také jako advokát a je povinen se řídit etickým kodexem, s jehož porušováním přicházejí tresty, jakými může být napomenutí, veřejné napomenutí, pokuta až do výše stonásobku minimální měsíční mzdy, dočasný zákaz výkonu advokacie, nebo vyškrtnutí ze seznamu advokátů.

O advokátovi a jeho právech není možné přemýšlet jako o obyčejném občanovi státu. Právo na svobodu slova je oklešťováno zcela správně zákony a také etickým kodexem. Proto jakékoli výzvy směrem k České advokátní komoře požadující rezignace, nebo odstoupení od prošetřování jsou pouze trapnými výkřiky pokoušejícími se o legalizaci nenávisti ve společnosti. Etické požadavky jsou pro advokáta nejen morálním orientačním bodem, ale také kritériem kontroly. Proto je třeba ochraňovat etiku, protože pouze s ní je advokát skutečně nezávislým. Povinností advokáta je předcházet morálním konfliktům a útok Kláry Samkové na náboženskou svobodu vybízející k nenávisti morální konflikty vyvolává.

S řízením proti Kláře Samkové Česká advokátní komora obhajuje také nezávislost advokátů, která by mohla být narušena projevy islamofobie. Proto je nutné tomuto profesnímu subjektu držet palce, aby celou záležitost vyřešil do zdárného konce.