Jiří Sláma si neuvědomuje, že “černoprdelníkem” byl také šéf Řádu národa

Politické hnutí Řádu národa má své prvopočátky v hnutí připomínajícím náboženskou sektu. Jednotliví činovníci Řádu strážců koruny a meče v hábitech sehrávali divadélka na křesťanskou notu, aby ve jménu jediné a správné víry vytvořili společenství se zvláštní strukturou, kdy zájemci o vstup, členové tzv. Třetího řádu Řádu, museli nevyhnutelně slibem přistoupit k základním kořenům křesťanského náboženství a jako důkaz skládali zkoušku ze znalostí z “Kristovy věrouky”.

“Mediální popularitu” získali výše jmenovaní radikálové především svými činnostmi na sociálních sítích, kdy Řád strážců koruny a meče vytvářel koláže s insigniemi, nacionalistickými heslíčky a rasistickými filipikami nad zbytečnostá lidských práv. Se dvěma modlitebnami na Karlovarsku a Mladoboleslavsku tento “nábožensko – nacionalistický” subjekt v roce 2014 dokonce ústy svého předsedy Josefa Zicklera žádal u Ministerstva vnitra o registraci na církev. Ministerstvo žádostem nevyhovělo. Důvodem byly pochybnosti o tom, zda je řád církví nebo náboženskou společností. Ovšem i přesto radikálové známí zejména obrázky z Facebooku hledali cestičku k širšímu uplatnění.

Velmistři Řádu strážců koruny a meče

Své politické angažmá jako hnutí Řád strážců koruny a meče zahájil ovládnutím a následně také přeměnou bezvýznamného spolku VIZE 2014. Předseda hábitářů, Josef Zickler, se nezdržoval zakládáním něčeho nového. Prostě využil to, co bylo k mání. Vznik samotné VIZE 2014 je velmi zajímavý. Historie tohoto spolku sahá do roku 2012, kdy Karolína Peake jako “neohrožená bojovnice proti korupci” odešla z Věcí veřejných, aby následně založila médii přetřásaný projekt LIDEM – liberální demokraté. Na třetím celorepublikovém sněmu konaném 15. února 2014 strana LIDEM rozhodla o změně svého názvu na VIZE 2014 a zvolila nové vedení, aby se na začátku června 2015 za přispění Josefa Zicklera přeměnila na Řád národa.

Ashampoo_Snap_2016.05.03_18h16m48s_013_
jedna z facebookových grafik, kterými Řád strážců koruny a meče získával popularitu

Hábity se odhodily, aby byly následně doplněny starou politikou nacionálního konzervativismu, jež se všudypřítomně vyskytoval v grafických výtvorech na Facebooku. Odpor k multikulturalismu, uprchlíkům, sociálnímu systému i nenávistí k lidským právům a menšinám dostal politické krytí. Po neúspěchu s navázáním spolupráce s Úsvitem hledají partajníci žlutavého lvíčka spojence někde jinde. Jedním z nich je ukřičený Jiří Černohorský, se kterým Aleš Hemer z Řádu národa jednal.

Tenkrát, dávno ještě před politickou činností v trikotu politického hnutí skupinka nacionálních konzervativců zajisté neměla proticírkevní názory blízké Jiřímu Slámovi. S největší pravděpodobností je nemá ani dnes. Je tragikomické, jak člen realizačního týmu Řádu národa zapomíná na minulost hnutí, jemuž zasvětil  svůj život.

Ashampoo_Snap_2016.05.03_14h36m47s_002_

14. května 2016 se blíží sedmisté výročí narození Karla IV., a tak si radikálové Josefa Zicklera na Hradčanském náměsti od páté odpolední nechtěli nechat ujít v rámci nacionalismu oslavy ikony nacionalistů. Plánovali odpoledne plné nacionalismu a samozřejmě také propagace dosud neznámého politického hnutí, jež většina zná jako no name tvůrce laciných plků na sociálních sítích. Pražský hrad s akcí souhlasil. Praha ani její městská část neměla problém. Své ano řekla také správa komunikací……..extrémisté se už předem těšili na skvělou reklamu na úkor historické postavy.

Tentokrát se Arcibiskupství pražské zachovalo naprosto správně, když politickému hnutí Řádu národa v požadavcích nevyhovělo a akci tím naprosto znemožnilo. V propagačních materiálech na facebookové zdi Josefa Zicklera se to na černočervené grafice hemží vlastenectvím, kterým údajně Arcibiskupství pražské v podání Řádu národa vůbec nedisponuje. Náboženští fanatici útočí na jinou náboženskou organizaci kvůli překažení choutek na sebepropagaci, s níž mohli přicházející zvědavce nemile překvapit.

Jiří Sláma svým přáspěvkem: “Všelijaká “náboženství” jsou mor a když mají vliv/moc, zastání úřadů, nebo zbraně, k tomu po ruce zástupy fanatických kreténů (nejen IS), nebojí se ta “svoloč” ničeho! V roce 2016 budou černoprdelníci zakazovat shromáždění lidí k uctění výročí narození Karla IV. ?! Si tropí z lidí legraci? Kdy začnou opět popravovat kritiky a mučit oponenty?!” vzhledem k minulosti Řádu národa vypadá opravdu komicky. Kdyby ministerstvo Zicklerově žádosti vyhovělo, byl by Řád národa náboženskou organizací. “Všelijaká náboženství hsou mor“, a proto Řád národa na křesťanství, tedy jedno z největších náboženství, neustále nejrůznějšími narážkami poukazuje. Mimochodem, Josef Zickler také nosil černé hábity a když si v nich sedal, určitě měl také “černou prdel”……….byl tedy Josef Zickler se svými “velmistry” také černoprdelníkem?

Jiří Sláma si ve svém populismu a ultranacionalismu neuvědomuje, že střílí také do svých řad, ve kterých bývalí velmistři coby politici působí. Církev nevadí, dokud poslouží ultranacionálním účelům a přiláká potenciální členy. V ostatních případech je pouze věroukou “fanatických kreténů”. Když Řád strážců koruny a meče požadoval po členech znalost náboženství, byl také “morem a zástupem fanatických kreténů”? Komičnost celé situaci dodává zdroj, ze kterého Sláma koláž sdílí. Je to facebooková stránka Řádu strážců koruny a meče…….zdrojem je tedy nábožensky – fanatická organizace, jež do popředí vkládá kromě nacionalismu také křesťranské náboženství.

Řád národa možná miluje svou ideu vlastenectví, ale čeština mezi láskami zřejmě nebude. Když se podíváte blíže na grafiku, zjistíte, že obsahuje triviální gramatické chyby, kdy autor místo slovíčka “abychom” použil hovorové “abysme”……..

Ashampoo_Snap_2016.05.03_18h46m33s_014_

Čeští “vlastenci” mají často s gramatikou a pravopisem problémy. Je takové vlastenectví skutečně vlastenectvím, když páchá harakiri na rodném – českém jazyku? Jiří Sláma by si měl příště uvědomit, čeho je členem a jaká byla minulost celého subjektu, protože poté jednotlivé příspěvky vypadají nejen komicky, ale také neprofesionálně.