Extrémisté znásilnili Karla IV. k podpoře islamofobie

Extrémisté se s 14. květnem přeměnili na účelové znalce historie. Najednou vytahovali z rance neplatné dokumenty, o jejichž obsahu bychom se mohli dohadovat. Česká neofašistická, neonacistická a nacionalistická scéna se ze dne na den díky výmyslům stala největšími fanoušky historické postavy ze 14. století.

Xenofobové se prsili češstvím, zatímco bez jakýchkoli okolků změnili dějiny k obrazu svému. Sociálními médii začaly létat vzkazky o Saracénech a Karlově nenávisti k muslimům, zatímco důvěryhodné zdroje nic takového ve dnech Karla IV. nezmiňovaly. Bylo to tragikomické období, kdy s vlajkou na zádech nacionalisté pokořili minulá pokolení, aby následně na demonstracích vyprávěli o tom, jak předci byli šikovnými, dokonalými, nejnárodnějšími figurkami v pozadí.

Korunu tomu všemu nasadil extrémista ze Svobody a přímé demokracie. Okamura na setkání vytáhl z pochybných míst ještě pochybnější text, protože velmi dobře ví, že ze zákoníku císaře je možné citovat prakticky cokoli, protože ještě za života Karla IV. roku 1355 zmiňovaný dokument shořel a dostupné jsou jen nejrůznější repliky, jež k historické věrohodností mají velmi daleko.

Na sociálních sítích a Okamurou rozšiřovaná hláška: “Pohanům či Saracénům, tedy muslimům, naprosto zapovídáme a zakazujeme zřizovat si v našem nejkřesťanštějším Českém království obydlí nebo zakládat si dům; a přikazujeme, že nikdo z našich věrných poddaných nesmí ve svém domě na svých polích přijímat pohany či Saracény, tedy muslimy” je totálně hloupá a nemá nic společného ani s nejrůznějšími přepisy, které se v historii objevily. Slavná protimuslimská Karlova řeč v tomto přesném znění se objevila pouze na neonacistických, neofašistických a nacionalistických webech. Nikde jinde není k dohledání. Už to samé je přinejmenším podivné a poukazuje to spíše na pokus o znásilnění odkazu Karla IV. k účelům náboženské nenávisti.

Některé neextrémisticky laděné zdroje uvádí, že řeč o Saracénech v Karlově návrhu zákona byla v tomto znění: “Pohanům či Saracénům naprosto zapovídáme a zakazujeme zřizovat si v našem nejkřesťanštějším Českém království obydlí nebo zakládat si dům a přikazujeme, že nikdo z našich věrných poddaných nesmí ve svém domě na svých polích přijímat pohany či Saracény, leda by jim, jako pocestným procházejícím přes naše království do míst značně odlehlých nebo jako osobám pohybujícím se po našem království za obchodem či jinou záležitostí, posloužili coby hostitelé nebo stájníci vším potřebným a příhodným, to připouštíme, ovšem pouze potud, pokud to někomu nezpůsobí odpadnutí od katolické víry.”

Extrémisté si počínali stejně jako to dělávali nacisté, čeští fašisté. Vytáhli historickou postavu, aby do jejího vínku naroubovali ideové hlášky zasazené jakoby do úst, pera celonárodně známých osobností. Karel IV. byl krutý, antisemitský, násilný, nábožensky fanatický stejně jako ostatní politici té doby. Je zajímavé, že čecháčkovští bijci virtuálních muslimů, jež nikdy v životě muslima na vlastní oči neviděli, zapomněli na to, že za vlády Karla IV. vznikla v Praze muslimská modlitebna. Kdyby Okamurou pronesená slova o Saracénech byla pravdivá, zcela jistě by král nesvolil ke zřízení místa, na němž by se muslimové mohli modlit.

V Česku obecně jsou muslimové již více než tisíc let. Šejk Sari Saltik je jednou z nejvýznamnějších osobností islámu v českých zemích. Se svolením přemyslovského krále Václava II. byl tento muž pohřben na území království. Prvním muslimem, který mohl v Čechách využít opravdové mešity, byl osmanský sultán Abdülhamid. V Karlových Varech ji dal pro něj postavit císař František Josef I. Muslimové se v Česku objevují už za doby panování Rudolfa II., kdy se v tehdejším království zřizovaly nejrůznější modlitebny.

Vraťme se zpátky ke Karlu IV. a jeho často vzpomínanému zákoníku známému jako Codex Carolinus. Především zákoník vytvářený v padesátých letech čtrnáctého století nebyl šlechtou nikdy přijat. Byl neplatný a zároveň se jednalo pouze o návrh zákona, o jehož neúplné a ideologiemi zasažené přepisy se opírali čeští ultranacionalisté. Karlův zákoník byl původně psán latinsky, přepisy z 15. století jej přeložily do češtiny. Dnes je Codex Carolinus nesprávně označován jako Maiestas Carolina podle Pavla Ješína, ktrerý v roce 1617 jednotlivé spisky návrhu zákoníku sepsal a následně vydal.

14. května 2016 extrémisté ukázali, že si neváží národní historie a jsou ochotni ji kdykoli skolit a ušpinit, pokud je to třeba. Inu, co očekávat od jedinců, zahleděných do sebe sama……..

SDÍLET