Dopustil se Martin Konvička trestného činu při rozpuštění Bloku proti islámu?

Jak již bylo řečeno v předchozím článku, islamofobní scéně se v Česku nedaří. Poslední dobou jednotlivé události připomínají cirkus na kolečkách, ve kterém se příznivci náboženského nesnášení ztrácejí jako drobek v pytli mouky. Jeden den je všechno tak, aby následně bylo všechno naprosto jinak. Extrémismus může být zdrojem financí. A to je nejspíš, kromě osobních antipatií, také jeden z hlavních důvodů rozpadu Konvičkova Bloku proti islámu. 

Konec května je díky událostem ve znamení pokračující telenovely, ve které se fanatici dohadují, intrikují, zakládají své vlastní spolky, iniciativy v beznadějné touze po volebním úspěchu v nastávajících listopadových volbách, kdy se bude rozhodovat o složení městských a obecních zastupitelstev. 28. května 2016 se od jedenácté odpolední v Praze konal poslední sněm Bloku proti islámu. Jeho průběh byl tragikomicky zábavný. Kdesi v pozadí celé věci zůstává smlouva s Úsvitem, ve které jako Damoklův meč visí smluvní pokuty. Hampl s Konvičkou před časem odstoupili s Blokem proti islámu ze společného projektu, jež s Úsvitáři společně upekli. Udělali to, i když předem museli vědět, že se povinnostem nevyhnou.

Hra na rozlučku s Janou Volfovou nabrala trošku zvláštní směr. Jako kdyby se oba dva pánové styděli přiznat Bártův vliv. Národní listy se tisknou v prazvláštním spojení s Bártovými lidmi, stejně tak v okolí Hampla i Konvičky se údajně pohybují osoby známé spojenectvím s Bártou……podle některých Bloku velmi blízkých zdrojů je Bártova klaka v současnosti prolezlá skrznaskrz i bez Volfové.

Jakékoli snahy o odstranění obšírné politické turistky jsou považovány za stínové divadlo, jehož účelem je údajně něco jiného, než odmítání předsedkyně České suverenity.

O Petru Hamplovi se v kuloárech hovoří jako o prospěcháři jdoucím za penězi……jestli je to tak nevíme, ale stoprocentně pravdivé je, že si krajně pravicový sociolog na Úsvitu nárokoval peníze na činnost několika lidí, mezi nimiž byl také on sám. Úsvit odmítl, a tak se Hampl rozhodl jít cestičkou ruku v ruce Konvičkou za lepšími zítřky hnědších dnů. Možná peníze, vidina tisíců sympatizantů na Facebooku a další okolnosti, o kterých zatím nevíme, mají na svědomí další sled událostí.

Sobotní pražský sněm se nesl v duchu odplat, kdy část delegátů nebyla do sálu vpuštěna, protože bývalý předseda liberecké divize vyhlásil krajský sněm Bloku na 16.5. 2016, avšak týden předtím změnil svévolně bez domluvy datum na 12.5.2016 a značná část lidí na setkání nepřišla. Přesunuté akce se nakonec zúčastnilo  jen pět lidí a Martin Konvička s Petrem Hamplem čelil na místě absolutnímu nezájmu. Naštvaní a uražení “tažní koně deislamizace” se rozhodli na příští sněmování neschopným výtečníkům oplatit stejnou mincí…….a navíc, značná část severočeských islamofobů je stejně oddána Janě Volfové, tak zamezením účasti Liberečáků dojde k “zabití dvou much jednou ranou”. Vybraní lidé dostali den předtím od Martina Konvičky email, ve kterém se dozvídali, že ani na sněmování nemají chodit.

konva_mail_bpi

Předseda Bloku proti islámu se choval jako diktátor, který si připravuje zorné pole pro svou hru. Zcela určitě chtěl, aby schůzování skončilo zdárně jak pro Hampla, tak Konvičku a další spřátelené extrémisty v okolí. Bylo by naivní myslet si, že odborník na motýly bude jen tak sedět se založenýma rukama a bez okolků zaplatí pokuty za “zradu” Lidinského Úsvitu. “Odbojné jádro” vyjadřující podporu Janě Volfové by mohlo všechno zhatit, a proto ona hromadně rozesílaná pošta následovaná vyškrtnutím nechtěných. Martin Konvička se s Petrem Hamplem rozhodli pro zrušení Bloku proti islámu a nic tomu nemělo stát v cestě.

Přesto všechno část emailem odmítnutých z liberecké divize na sněmování dorazila, ale nebyla vpuštěna dovnitř. Podobné to bylo s hosty, jež s dostatečným časovým odstupem žádali o možnost zúčastnit se sněmu. Konkrétně se jedná o pány Pošívala a Martina Vítka, kteří, ač jim byla možnost účasti přislíbena, do sálu ihned vpuštěni nebyli.Teprve po hodině registrací bylo hostům dovoleno zúčastnit se celého sněmu. Liberečtí delegáti ovšem museli zůstat mimo jednací sál a nebyli připuštěni k jednání. Když nastalé divadlo spatřila část přítomných delegátů, opustilo jednací sál mnoho lidí. Nikdo netušil, co je náplní sešlosti. Lidé se domnívali, že se bude jednat o odstoupení Konvičky z vedoucí pozice a následně bude pokračovat hlasování o novém vedení. Ostatně, to také oba dva pánové ještě před několika týdny v emotivně laděných videonahrávkách slibovali. Všichni naivně doufali, že Blok proti islámu bude pokračovat s jiným vedením v další cestě za bojem v Česku neexistující hrozby islamizace.

Po uklidnění atmosféry se pokračovalo v programu.

Předem vybraný moderátor celé akce, Petr Štěpánek, začal bez dalších diskusí číst seznamy členů komisí, aby následně byly přítomným předkládány k odhlasování předem vybrané body.

Lidé byli postaveni před hotovou věc, ve které měli naoko rozhodovat. V průběhu hlasování se Radek Nováček zvedl, začal kritizovat Hampla s Konvičkou za nevpuštění libereckých delegátů dovnitř, díky čemuž se asi třetina přítomných zvedla a následně odešla. Na místě podle svědků zůstali jen delegáti Středočeského kraje. Jednací dál se značně vyprázdnil. Po návrhu hlasování o zrušení Bloku proti islámu a vyvedení části peněz Bloku proti islámu do kasičky Islámu v České republice nechceme se následně polovina přítomných delegátů za halasného projevu zvedla a odešla také pryč.

Ashampoo_Snap_2016.05.28_18h14m36s_004_

Zůstalo jen 38 věrných Hamplovi s Konvičkou. I přes velmi nízký počet účastníků sněmu nedemokratické dostaveníčko fanatiků pokračovalo dál v tragikomickém scénáři, ve kterém bylo nejprve odhlasováno vyloučení Konvičky z Bloku proti islámu, aby následně došlo k rozpuštění samotného Bloku.

Je odchod Konvičky před rozpuštěním Bloku proti islámu pokusem o poškození práv věřitele? Pokud ano, potom se předseda BPI se svým přítelem Hamplem dopustili trestného činu.

Vyhození před zrušením zaregistrovaného spolku by mohlo být osobytým pokusem o přenechání finančních závazků na někom jiném. Proč by měl Martin Konvička platit Úsvitu nějaké peníze, když vlastně ani není předsedou podivně rozpuštěného Bloku proti islámu?

Svým způsobem se Petr Hampl přiznal k úmyslu vymanit Martina Konvičku z pokut, když pro Parlamentní listy uvedl: Ano, bylo tam to hlasování, ještě před ukončením činnosti Bloku, byl Martin Konvička vyloučen. A ten krok jsme udělali proto, že si myslíme, že to Martina Konvičku ochrání před případnými nároky, které by někdo mohl vůči němu vznášet ohledně nějakých pohledávek za Blokem proti Islámu”.

Konec Bloku proti islámu bude ještě zajímavým příběhem, do něhož může klidně vstoupit policie, protože svým doznalým činem mohli Hampl s Konvičkou poškodit zájmy Úsvitu, s nímž měl Blok proti islámu sepsanou “smlouvu o spolupráci” v krajských a posléze parlamentních volbách. Komičnost celé akci dodává neschopnost Martina Konvičky a Petra Hampla pohybovat se v politice, případně aktivně kandidovat na soupisce někoho jiného. Nově založená Iniciativa Martina Konvičky neplánuje údajně přerod v politické hnutí nebo politickou stranu, a tudíž se bude muset znovu zavěsit na krk některé z proextrémistických stran. Riziko “recidivy” je až přespříliš vysoké. Někdo 18. května 2016 založil Alternativu pro Česko a je vysoce pravděpodobné, že se Konvička se svou iniciativou bude chtít s panem nebo paní neznámou domluvit na určité spolupráci, protože poslanecké lavice jsou lákavější, než nějaké aktivistické pokusy o demonstrace v ulicích měst.

Zajímavé bude sledovat také to, jak se Úsvit-národní koalice vypořádá s miliony a náklady na právníka, jehož politické hnutí najalo na obhajobu Martina Konvičky stíhaného za nenávistné projevy na sociálních sítích. Část bývalých členů Bloku proti islámu neuznává rozpuštění a chce pokračovat dál. Pravděpodobně si islamofobní fanatici neuvědomují, že s Blokem čelí také finančním závazkům, ze kterých se bývalí vůdce vyhazovem pokusili vymanit. Doposud Blok proti islámu jako zapsaný spolek funguje a je stále zaregistrovaný na Ministerstvu vnitra ČR. Pokud pražský sněm měl skutečně usnášení neschopnou účast, poté jakékoli řeči o rozpuštění jsou zbytečné, protože v tom případě by veškeré kroky vycházející z jednání byly neplatné, což by se zajisté samotnému Martinu Konvičkovi a Petru Hamplovi nelíbilo. Ale na druhou stranu, chce někdo nadále provozovat projekt, jež se sám v očích veřejnosti zkompromitoval a stal se nedůvěryhodným?

Podtrženo a sečteno, česká islamofobní scéna je k popukání a pro další pobavení zbývá pouze sledovat další dění, ve kterém se jednotliví aktéři předeženou v pošpinění jeden druhého.