Boj proti antisemitismu je důležitý, jen by se neměl stát nástrojem obhajoby izraelské politiky

Boj proti antisemitismu je velmi důležitý. Zvláště, když se na internetu množí protižidovské články a obrázky, videozáznamy a další velmi nevhodný obsah, jež vyvolává v lidech nenávist vůči židovské komunitě. Báchorky o všežidovské nadvládě, iluminátech a zákeřnosti židovského obchodníka nepatří do současné společnosti.

I když je 21. století, v kamenných, ale také virtuálních obchodech je možné nakupovat antisemitsky zaměřené texty. Je chybou úřadů, policie, státního zastupitelství, že takovou praxi nepostihne a záležitost neřeší přesně podle paragrafů zákona. Podobné je to s islamofobně zaměřenými texty, které by si klidně bez ostychů mohly s těmi antisemitskými podat ruku. Islám v ČR nechceme, Blok proti islámu a řada dalších na veřejných setkáních nabízejí za úplatu islamofobní literaturu, jejíž jediným úkolem je rozšiřovat lži, vyvolávat nenávist vůči muslimům. Málokdy se stane, aby policie na místě texty zabavila a zahájila s jejich prodejcem řízení. Pod blankytným nebem se toleruje nenávist pod rouškou svobody slova, jejíž mezery extrémisté využívají k sebepropagaci.

Radikálové s přeškrtlou mešitou přicházejí do prostor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, přesto stráž, dokonce ani zákonodárci nevyzvou radikály k odstranění symbolu náboženské nenávisti. Jako kdyby se tolerovala nesnášenlivost vůči vyznavačům Koránu jako něco normálního, nebo snad zcela běžného. Vyvolávání zášti vůči muslimům, židům a dalším minoritám je v demokracii nepřípustné, protiústavní a dokonce nezákonné.

Židovská kultura je podobně jako kultura romská součástí kulturního dědictví českého národa, potažmo České republiky. Muslimové na našem území žijí minimálně tisíc let. Jsou součástí minulosti a současnosti. Proto je nepřípustné, aby systém toleroval jakékoli útoky na práva jmenovaných minorit Česka.

Stejně tak je nepřípustné, aby kdokoli zpochybňoval existenci Izraele, jeho právo na obranu, nebo snad zapaloval izaelskou vlajku někde na českých, moravských, nebo slezských náměstích. Každý má právo přiměřenou cestou reagovat na nebezpečí teroru. Toto právo má jak Izrael, tak Palestina. Oba dva by neměly útočit na civilisty, vraždit civilisty a unášet civilisty.

Palestina má právo na obranu. Vojensky odpovědět izraelským vojákům útokem na vojenské cíle, odporovat okupaci svých území útoky na vojenské, administrativní cíle a Izrael nemá právo způsobovat genocidia, střílet do zabydlených oblastí, svévolně zatýkat, používat civilisty jako štíty, vést dvojí právo, aplikovat apartheid, reagovat na provokace Hammásu s pomocí generálních obvinění všech Palestinců, převážet zadržené z okupovaných oblastí do vězení v Izraeli, zneužívat administrativní vazbu, mučit zadržované nebo nerovnoměrně přerozdělovat vodu.

Palestinsko – izraelský konflikt by se měl řešit především cestou míru, diplomacie. Jakékoli porušení mezinárodního práva je znamením selhání, ať už se jich dopouští kdokoli. Kritikou těchto selhání se člověk nedopouští antisemitismu, islamofobie, nebo jiných nenávistných postojů. Kritika wahhábismu, revizionistického sionismsu, politického systému v nedemokratických zemích je správná a naprosto legitimní. Izrael, Írán, Saudská Arábie a řada dalších demokratickými nejsou, a proto je legitimní požadovat jejich demokratizaci, dodržování lidských práv i mezinárodních smluv, k jejichž literám se před lety upsaly.

Bojovat proti islamofobii, antisemitismu se dá pomocí nejrůznějších cest. Ale tu, jakou si zvolila židovská obec v Česku, není možné schvalovat ani omylem. Židovská obec v Praze každoročně vytvářela zprávu o antisemitismu v České republice. Stanovila si nějaká kritéria a podle nich ve zprávě uváděla zdroje antisemitismu společně s jeho projevy na internetu. Myšlenka je to zajímavá a ideově správná…….nicméně v praxi pokulhává. Do seznamu se dostávají kritici izraelské politiky, zákonů a jednotlivých skutků izraelských politiků. Dochází k tragikomickým situacím, kdy se vedle sebe vyskytují jak odpůrci neonacismu, tak neonacisté samotní. Zpráva o antisemitismu vytvářela dojem, že její jednotliví provinilci jsou vybíráni na základě izraelské legislativy, ve které je nezákonné kritizovat činy Tel Avivu v okupovaných územích. Pokud je tomu skutečně tak, poté vydávaná zpráva nemá věcnou opodstatněnost. Po nějaké době Židovská obec v Praze přestala s vydáváním zmiňované zprávy a na svém webu předchozí verze smazala, aby následně projekt předala Federaci židovských obcí.

Už to vypadalo, že se situace zlepší, když poblíž bdí Karol Sidon, který je sám o sobě známý zejména svým kladným přístupem k lidským právům. Ovšem, jak se zdá, nezměnilo se vůbec nic. Před několika dny Federace židovských obcí vydala novou zprávu o výskytu antisemitismu. Opět se v ní vedle opravdových antisemitů vyskytují kritici izaelské politiky, nedodržování mezinárodního práva a praxe apartheidu. Až člověka napadá, co mají společného články odmítající stěhování beduínů s antisemitismem. Co mají s antisemitismem společného úvahy o tom, zda Izrael je nebo není demokratický? Nebo obsahuje snad stopy antisemitismu kritika předvolební kampaně Benjamina Netanjahua? Náhodný čtenář skutečně nevychází z údivu, co všechno je považované Federací židovských obcí za antisemitismus.

Nevyřešená krize na Blízkém východě skutečně vytváří nejrůznější rasismy, lokální konflikty, násilí, vládu pevné ruky. Vzniká podhoubí islamofobie, antisemitismu, nebo “judofobie”, kdy jsou židé sesíláni slovně do moře……..

Jenže výroky rabínů, třeba toho nejvyššího pražského, také přispívají k nárůstu antisemitismu.Viz Peterova slova v Lidovkách: “No a nyní muslimští představitelé, ale nevím vlastně jestli to s islámem má něco společného, umějí narafičit dobré záběry. Naranžují kečup, přivedou reportéry: „Jaká hrůza! Izraelská armáda zase zabila civilní obyvatelstvo!“ Pak se ti figuranti provětrají a už zase přichází nová skupina reportérů… Potom vycházejí články, jak izraelská armáda ničí a zabíjí ty chudáky. Nikdo se moc neptá, zda do toho domu, který vybouchl, volala předem izraelská armáda, ať jej vyklidí, že za hodinu bude bombardovaný. Ale pánové z Hamasu zamkli dveře a to už reportér nevidí, nebo nechce vidět. Pak svět volá: „Podívejte se na ty Židy, na ten apartheid!“ Už je nezajímá, odkud se bere humanitární pomoc, že izraelský daňový poplatník musí zaplatit palestinské výlohy. O tom se nemluví. Prodává se to, co lidé chtějí slyšet, Židé přece nejsou v pořádku, že ano?

Antisemitismus kvete také kvůli selháním izraelské vlády, protože neoprávněné násilí z rukou IDF spěje k rozširování antisemitských nálad. To by si také měli na Federaci židovských obcí uvědomit. Pokud chtějí efektivně bojovat proti antisemitismu, měli by se především odprostit od potírání kritiků izraelské politiky, protože tím shazují svou jinak záslužnou práci.